dzrjl

dzrjl

Predavanje: “50 let Jamarskega kluba Novo mesto”

Tokratno predavanje bo posvečeno Jamarskemu klubu Novo mesto. Ob petdesetletnici nam ga bodo prišli predstavit njegovi člani, in sicer bo Andrej Gašperič predstavil 50 let Jamarskega kluba Novo mesto, Mihael Rukše bo govoril o raziskovanju članov JKNM, Jože Tomšič pa bo predaval o naravovarstvu…

Predavanje: “Prva pomoč za jamarje”

Predava Anton Praprotnik. Po mnenju organizatorja je prva pomoč ena tistih stvari, na katere se je koristno čim bolj spoznati. Znanja s tega področja pa v vsakdanjem življenju praviloma ne obnavljamo in se počasi izgublja, zato ga je včasih treba načrtno obnoviti,…

Predavanje: “Udornice”

Predaval bo France Šušteršič. Udornice spadajo med pomembnejše oblike kraškega površinskega inventarja. Po definiciji so nastale s podiranjem jamskih stropov in so tedaj projekcije podzemskega zakrasevanja na površje. V zadnjih letih so vsestranske raziskave udornic, predvsem na krasu Slovenije, osvetlile več vidikov nastanka…

Predavanje: “Kras in jame Avstralije”

Na predavanju se bomo spoznali s krasom in jamami Avstralije, ki sta jo Jure in Anita Košutnik obiskala marca leta 2010. Osredotočili se bomo na podzemne in nadzemne pojave v različno starih in zato različno zakraselih apnencih Avstralskih Alp, južne obale Novega…

Predavanje: “Čolniči – jama podzemnega Cemuna”

Predavanje Mateja Kržiča (DLKJ) in Mitje Prelovška (DZRJL). Jama je bila odkrita in izmerjena s strani članov Društva ljubiteljev Križna jama septembra 2009. Letošnja izredna hidrološka suša je odprla večinoma stalno zalite rove, skozi jamo je zavejal prepih in nakazal smer nadaljevanja.…