Knjižnica

V društveni knjižnici se je nabralo nekaj čez 2180 enot (september 2015).

Spodnji seznam je urejen po naslovu publikacije, za katerim je v oklepaju ime avtorja in letnica izdaje, za oklepajem pa mesto, kjer je bila publikacija izdana in v kakšnem jeziku je napisana:

– “-100”. Monografia delle grotte del carso Triestino con profondita superiore al 100 metri (1983), Trieste/italijanščina
– 10 Anys mes de la seccio d´investigacions subterranies del Centre Excursionista de terrassa (1999), /
– 10. internationaler Kongress für Spelaologie. 2. Zirkular (1989), Budapest/nemščina
– 100 let Albericke jeskyne. 15 let speleologicke skupiny Alberice (1989), Trutnov/češčina
– 14. zborovanje slovenskih geografov, 1987, separat. Poskus drugačne geomorfološke interpretacije Notranjske (France Šušteršič, 1987), Postojna/slovenščina
– 150 let postojnske jame, 1818 – 1968 (1968), Postojna/slovenščina
– 150 let postojnske jame, 1818 – 1968, separat 41-58 (Rado Gospodarič, 1968), Postojna/slovenščina
– 15th International Congress of Speleology, Kerrville, Texas, U.S.A., 19-26.7.2009, Second Circular (2008), /angleščina, francoščina, nemščina, španski
– 16. zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa, Prebold 1990. Posebna izdaja glasila “Črni galebi pišejo” (1990), Prebold/slovenščina
– 17 International Karstological School “Classical Karst”, Cave Climate (2009), Postojna/angleščina
– 1a Jornadas. Ambiente carsico e educacao Ambiental (1991), Lisbona/portugalščina
– 2. Sympozium o pseudokrasu. Sbornik referatu ze sympozia Janovičky u Broumova 1985. Svazek 10. Česka speleologicka společnost (1989), Praha/češčina
– 250 letnica rojstva Žige Zoisa (Prirodoslovni mutej Slovenije, 1997), Ljubljana/slovenščina
– 29. skok čez kožo, montanistika, 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– 3 international simposium of underground Water Tracing (3. SUWT). Ljubljana-Bled, september 27 – october 1, 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina, nemščina, angleščina
– 3 International Workshop on Ice Caves, proceedings (2008), Kungur/angleščina
– 3. dolenjski jamarski tabor (1981), Kostanjevica na Krki/slovenščina
– 3. mednarodni simpozij o sledenju podzemnih voda, št. 2 (1976), Ljubljana/nemščina
– 3. mednarodni simpozij o sledenju podzemnih voda, št. 3 (1976), Ljubljana/nemščina
– 3. mednarodni simpozij o sledenju podzemnih voda, št. 4 (1976), Ljubljana/slovenščina
– 3. mednarodni simpozij o sledenju podzemnih voda, št.4 (1976), Ljubljana/nemščina
– 3. narodni speleologicky kongres. 3 National speleological Congress, 8.-10. 10. 2004 (Česka speleologicka společnost, 2004), /češčina
– 3. simpozijum o zaštiti karsta – zbornik. 3. symposium on karst protection – proceedings (1997), Beograd/srbski, angleščina
– 3. Sympozium o krasu Krkonošsko-Jesenicke soustavy (1987), Praga/češčina
– 3. Sympozium o krasu Krkonošsko-Jesenicke soustavy, pruvodce k exkurzim (1987), Praga/češčina
– 4. Sympozium o pseudokrasu s mezinarodni učasti. Sbornik referatu IV. sympozia Podolanky 1990. Svazek 23. Česka speleologicka společnost (1990), Praha/češčina
– 5 Jugoslovanski speleološki kongres, separat. Klasifikacija podzemeljskih voda na slovenskem krasu po njih fizikalno-kemičnih lastnostih (Dušan Novak, 1970), Skopje/slovenščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 1, Morphologie des Karstes (1969), Stuttgart/angleščina, nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 2, Speläogenese (1969), Stuttgart/angleščina, nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 3, Speläogenese Höhlenbesiedelung (1969), Stuttgart/angleščina, nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 4, Biospeläologie (1969), Stuttgart/angleščina, nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 5, Hydrologie des Karstes (1969), Stuttgart/angleščina, nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Bd. 6, Dokumentation Höhlentouristik (1969), Stuttgart/angleščina – nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, Excursionen (1969), Stuttgart/angleščina – nemščina
– 5. internationaler kongress fur Spelaologie, programm (1969), Stuttgart/angleščina – nemščina
– 5. Jugoslovanski speleološki kongres, separat. Zračna cirkulacija kot del jamskega okolja (na primeru Postojnske jame) (Ivan Gams, 1970), Skopje/slovenščina
– 9. Congreso internationalde Epeleologia, Guias d´Excursió (1986), Barcelona/angleščina, španski
– 9. Congreso internationalde Epeleologia, Programa (1986), Barcelona/angleščina, španski
– 9. Congreso internationalde Epeleologia, vol 2, Comunications (1986), Barcelona/angleščina, španski
– A Geological guide to Mammoth Cave National Park (Arthur N. Palmer, 1981), Teaneck/angleščina
– A Geological View of Carbonate Cave Development (Dave Lowe, ), /angleščina
– Abisso Bertarelli (Rodolfo Battelini, 1926), Trst/italijanščina
– Abstracts Symposium on Speleotherapy. 20 – 24.2.1986 (Jan Pribyl, Drahoslav Ričny, 1986), Blansko/angleščina
– Acta Carsologica – 2001, 30/1. Krasoslovni zbornik. Separat. Škocjanske jame, dodatek k bibliografiji. Škocjanske jame, an Addition to Bibliography (Maja Kranjc, 2001), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1976, VI. Krasoslovni zbornik (1976), Ljubljana/slovenščina, hrvaščina
– Acta Carsologica – 1980, IX. Krasoslovni zbornik (1981), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1981, X. Krasoslovni zbornik (1982), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/1. Krasoslovni zbornik. Separat. Kraški pojavi v Krškem hribovju. Karst Phenomena in the Hills around Krško (Peter Habič, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/2. Krasoslovni zbornik. Separat. Hidrogeologija in kraški izviri v Rakovem Škocjanu pri Postojni. Hydrogeology and Karst Springs in Rakov Škocjan near Postojna (Rado Gospodarič, Janja Kogovšek, Marjan Luzar, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/3. Krasoslovni zbornik. Separat. Kraški izviri Vipave in njihovo zaledje. Vipava Karst Springs and their Backgroundand Karst Springs in Rakov Škocjan near Postojna (Peter Habič, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/4. Krasoslovni zbornik. Separat.Prenikanje vode in izločanje sige v Pisanem rovu Postojnske jame. Water Percolation and Sinter Deposition in Pisani rov of Postojnska jama (Janja Kogovšek, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/5. Krasoslovni zbornik. Separat. Moravška in Smokavska vala ter Jama pod Krogom. Moravška and Smokavska vala and Jama pod Krogom (Peter Habič, Rado Gospodarič, Andrej Mihevc, France Šušteršič, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/6. Krasoslovni zbornik. Dinamika odpadanja sige v Golobji luknji, Predjama. Frequency of Dristonefall in Golobja luknja (Slovenia)vala and Jama pod Krogom (Andrej A. Kranjc, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1982, XI/7. Krasoslovni zbornik. ESR Dating of Postojna Cave Stalactite. Datiranje stalaktita iz Postojnske jame z ESR metodo (Motoji Ikrya, Toshikatsu Miki, Rado Gospodarič, 1983), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica – 1982. XI. Krasoslovni zbornik. (1983), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/1. Krasoslovni zbornik. Separat. Reliefne enote in strukturnice matičnega krasa. Relief Units and structural Lines on classical Karst (Peter Habič, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/2. Krasoslovni zbornik. Separat. Jamski sedimenti in speleogeneza Škocjanskih jam. Cave Sediments and Škocjanske jame Speleogenesis (Rado Gospodarič , 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/3. Krasoslovni zbornik. Separat. Vertikalno prenikanje vode v Škocjanskih jamah in Dimnicah. Vertikal Water perkolation in Škocjanske jame and Dimnice (Janja Kogovšek, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/4. Krasoslovni zbornik. Separat. Kraške in hidrogeološke značilnosti Košanske doline ter njen prispevek k onesnaženosti Notranjske Reke. Karst and Hydrogeological Properties of Košana Valley and its Contribution to Notranjska Reka Pollution (Peter Habič, Rado Gospodarič, Janja Kogovšek, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/5. Krasoslovni zbornik. Separat. O geologiji krasa med Postojno, Planino in Cerknico. About Geology of Karst among Postojna, Planina and Cerknica (Jože Čar, Rado Gospodarič, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/6. Krasoslovni zbornik. Separat. Preprost model preoblikovanja udornic. A simple Model of the Collapse Dolines Transformation (France Šušteršič, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983, XII/7. Krasoslovni zbornik. Separat. Krasoslovna zbirka podatkov. Karstological Data Bank (Primož Jakopin, Ivan Kenda, Maja Kranjc, Andrej Kranjc, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1983. XII. Krasoslovni zbornik. (1984), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1985-1986, XIV-XV. Krasoslovni zbornik. (1986), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1987. XVI/3. Krasoslovni zbornik. Separat (France Šušteršič, 1987), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1987. XXI/. Krasoslovni zbornik. Separat (Stanka Šebela, 1992), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – 1990, XIX. Krasoslovni zbornik. (1990), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1992, XXI. Krasoslovni zbornik. (1992), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1994, XXIII. Krasoslovni zbornik. (1994), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 1998, XXVII/1. Krasoslovni zbornik. (1998), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2000, 29/1. Krasoslovni zbornik. (2000), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2000, 29/2. Krasoslovni zbornik. (2000), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2001, 30/1. Krasoslovni zbornik. Annotated Bibliography of Karst Publications No. 9 (Andrej Kranjc, 2001), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica – 2001, 30/2. Krasoslovni zbornik. (2001), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2002, 31/1. Monitoring of Karst Cavec. Krasoslovni zbornik. (2002), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2002, 31/2. Krasoslovni zbornik. (2002), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2004, 33/1. Krasoslovni zbornik. (2004), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2005, 34/1. Krasoslovni zbornik. Annotated Bibliography of Karst Publications No. 13 (Andrej Kranjc, 2005), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica – 2006, 35/1. Krasoslovni zbornik. Annotated Bibliography of Karst Publications No. 14 (Andrej Kranjc, 2006), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica – 2009. 38/1. Krasoslovni zbornik. (2009), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2009. 38/2-3. Krasoslovni zbornik. (2009), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2010. 39/1. Krasoslovni zbornik. (2010), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2010. 39/2. Krasoslovni zbornik. (2010), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica – 2010. 39/3. Krasoslovni zbornik. (2010), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta carsologica – Poročila (1966), Ljubljana /slovenščina – nemščina
– Acta Carsologica – Poročila – LOGARČEK, separat (Ivan Gams, 1963), Ljubljana/slovenščina – angleščina
– Acta carsologica – Poročila 1966/IV. Sondiranja v kraških jamah iz okolice Prestranka, separat (Franc Osole, 1966), Ljubljana /slovenščina – nemščina
– Acta Carsologica – Poročila 1970 V/6. separat. Kraško podzemlje ob severovzhodnem kotu Planinskega polja (France šušteršič – Matjaž Puc, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/1, separat. Predjamski podzemeljski svet. Die Höhlenwelt von Predjama. (France Habe, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/10, separat. Pripombe h katalogu v Laneyriejevi novi klasifikaciji subfam. Bathysciinae (Coleoptera) in pojasnila h katalogu subfam. Bathysciinae-catalogus faunae Jugoslaviae (Pretner, 1968) (Egon Pretner, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/4, separat. Maksimiranost kraških podzemeljskih pretokov na primeru ozemlja med Cerkniškim in Planinskim poljem. Maximisation of the Karstic Underground Water flow in example of the Area among the Karst Poljes of Cerknica and Planina. (Ivan Gams, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/5, separat. Intermitentni kraški izvir Lintvern pri Vrhniki. The intermittent karstic source Lintvern near Vrhnika (Peter Habič, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/7, separat. Paleolitske najdbe v jami Risovec pri Postojni. Paläolithische funde in der Höhle Risovec bei Postojna. (Srečko Brodar, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/8, separat. Prispevek k poznavanju jamskih ortopterov Jugoslavije (Orthoptera – Tettigonioidea). Beitrag zur Kenntnis der Höhlenorthopteren jugoslawiens (Orthoptera – Tettigonioidea). (Petr A. US, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica – poročila, 1970 V/9, separat. Leptodirus Hochenwarti Velebiticus SSP. N. in Astagobius Hadzii SP. N. z Velebita, Ast Agobius Angust Atus Deelemani SSP. N. in Astagobius Angust Atus Dtiolii SSP. N. iz Like (Coleoptera) (Egon Pretner, 1970), Ljubljana/angleščina
– Acta carsologica 11/4 Krasoslovni zbornik, separat (Janja Kogovšek, 1983), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta Carsologica 12/5, separat. O geologiji krasa med Postojno, Planino in Cerknico (Jože Čar, Rado Gospodarič, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica 12/6, separat. Preprost model preoblikovanja udornic (France Šušteršič, 1984), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica 1963, separat, Draga pri Ponikvah (Roman Savnik, Srečko Grom, France Hribar, 1963), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica 27/2 Krasoslovni zbornik (1998), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 27/2 Krasoslovni zbornik, separat (1998), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta Carsologica 27/2, separat. Jamski sistemi in znižujoče se površje krasa, vzorčni primer: Laški Ravnik (France Šušteršič, 1998), Ljubljana/angleščina
– Acta carsologica 28/1 Krasoslovni zbornik (1999), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 28/2 Krasoslovni zbornik (1999), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta Carsologica 28/2, separat. Vertikalna conacija speleogenetskega prostora (France Šušteršič, 1999), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica 29/2, separat. Ali so udornice zgolj posledica udora? (France Šušteršič, 2000), Ljubljana/angleščina
– Acta carsologica 30/1 Krasoslovni zbornik (2001), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 31/1, Kralji in drugi plemeniti obiskovalci v Postojnski jami 1819 – 1945 (2002), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 31/3 Krasoslovni zbornik (2002), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 32/1 Krasoslovni zbornik (2003), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 32/1 Krasoslovni zbornik, separat (Timotej Verbovšek, 2003), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 32/2 Krasoslovni zbornik (2003), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 33/2 Krasoslovni zbornik (2004), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 34/1 Krasoslovni zbornik (2005), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 34/2 Krasoslovni zbornik (2005), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 34/3 Pivška jezera (2005), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 35/1 (2006), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 35/2 (2006), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 36/1 (2007), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 36/2 (2007), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 37/1 (2008), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica 37/2-3 (2008), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Acta carsologica Annotated Bibliography of Karst Publications No. 12 (Andrej Kranjc, 2004), Ljubljana /angleščina
– Acta carsologica II 1959, separat. Ravenska jama (Dušan Kuščer – Roman Savnik – Janez Gantar , 1959), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica IX/4 1980, separat. Porazdelitev nekaterih elementov pri nastajanju sig v kraških jamah (Janja Kogovšek, 1981), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica Poročila III (1963), Ljubljana/slovenščina, nemščina
– Acta Carsologica V/2, separat. Orehovški kras in izvir Korentana (Rado Gospodarič, France Habe, Peter Habič, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica V/3, separat. Speleološke raziskave cerkniškega jamskega sistema (Rado Gospodarič, 1970), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica VI/3 1974, separat. Tesnenje požiralnikov in presihanje Cerkniškega jezera (Peter Habič, 1974), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica VII/3 1976, separat. Hidrogeološke značilnosti povodja Bele pri Vrhniki in problemi izrabe voda za oskrbo (Peter Habič, 1974), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica X/2 1982, separat. Kraški relief in tektonika (Peter Habič, 1982), Ljubljana/slovenščina
– Acta carsologica X/8 1982, separat. Strategija jamskih sedimentov v Najdeni jami ob Planinskem polju (Rado Gospodarič, 1982), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica, Annotated Bibliography of Karst Publications št. 10 (Andrej Kranjc, 2002), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica, Annotated Bibliography of Karst Publications št. 10 (Valentin Schein, Tanja Vasilevska, Saša Drobnič, Irena Likar, Jošt Stergaršek, Meta Vončina Gnezda, 2008), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik VII. (1976), Ljubljana/
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik VIII. (1979), Ljubljana/slovenščina – nemščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XIII 1985 (1985), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XVI 1987 (1987), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XVII 1988 (1988), Ljubljana/angleščina, slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XVII/6 1988, separat. Fosfati in tanatomasa v sedimentih iz jame Divje babe I (Ivan Turk, Janja Kogovšek, Andrej Kranjc, Janez Dirjec, 1988), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XVIII 1989, separat Apnenec z roženci in njihov vpliv na velikost rovov v Postojnski jami (Stanka Šebela, 1989), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XX 1991, separat. Geološke razmere v podornih dvoranah vzhodnega rova Predjame (Stanka Šebela, Jože Čar, 1991), Ljubljana/slovenščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik XXIII/11 1994, separat. Some Thougst on the Pull-Apart Origin of Karst Poljes along the Idrija Strike-Slip Fault in Slovenia. Nekaj misli o razpornem (PUUL-APART) nastanku kraških polj ob idrijskem zmičnem prelomu (Marko Vrabec, 1994), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik, XXIV 1995 (1995), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik, XXV 1996 (1996), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik, XXVI/2 1997 (1997), Ljubljana/angleščina, nemščina, slovenščina
– Acta Carsologica, XXVI/1, International Symposium on Water Tracing (1997), Ljubljana/angleščina
– Acta Carsologica. Condensation corrosion: aTheoretical Approach. Kondenzacijska korozija: teoretični pristop, separat (Wolfgang Dreybrodt, Franci Gabrovšek, Matija Perne, 2005), Ljubljana/angleščina
– Acta carsologica1999 28/1. Speleološke oblike v gorskem krasu Risnjaka (Hrvaška). Speleological Features in the Mountainous Karst of Risnjak Mountain (Croatia), separat (Nenad Buzjak, Suzana Fiedler, 1999), Ljubljana /angleščina
– Acta Entomologica Slovenica, 1997, separat. Hrošči v jamah Radeljskega krasa in novi nahajališči vrste Orotrechus Novaki (coleoptera: carabidae, trechinae) (Bojan Kofler, 1997), /slovenščina
– Acta Entomologica Slovenica, 1998 (1998), Ljubljana/angleščina, slovenščina, nemščina, italijanščina
– Actes du 8 Congres national de speleologie. Akten des 8. nationalen Kongresses für Höhlenforsching. 18. – 20.9.1987 (1988), /francoščina, nemščina
– Actes du colloque common de la Societe Suisse de Geomorphologie et de l´Association Francaise de Karstologie (1996), Fribourg/francoščina
– Actes du deuxieme Congres International de Speleologie I.del (1958), Bari – Lecce – Salerno/francoščina – angleščina
– Actes du deuxieme Congres International de Speleologie II. del (1958), Bari – Lecce – Salerno/francoščina – angleščina
– Actes du IV. Congres International de Speleologie I. – II. (1973), Ljubljana/
– Actes du IV. Congres International de Speleologie III. (1968), Ljubljana /
– Actes du IV. Congres International de Speleologie III., separat, Versuch einer Klassifikation der Tropfsteinformen in der Grotte von Postojna (Gams I., 1968), Ljubljana /nemščina
– Actes du IV. Congres International de Speleologie IV.-V. (1969), Ljubljana/
– Actes du IV. Congres International de Speleologie VI. (1971), Ljubljana/
– Actes du VI. Congres International de Speleologie (1975), Praga /
– Adelsberg und seine Grotten (P. V. Radics, 1861), Trst/nemščina
– Adelsberger Grotte und die benachbarten Hölen des Karst (Adolf Schmidl, 1853), Dunaj/nemščina
– Aggtelek (1971), Miskolc/angleščina
– Akhali Antoniś Cave (Zurab Tintilozov, 1978), /angleščina
– Alcune Cavita´ del monte Canin (Pino Guidi, 1969), /italijanščina
– Alfabetyczny spis rzeczy zawartych w tomach XXXVI – przegladu geograficznego (Barbara Kawecka-Endrukajtis, Halina Tuszynska-Rekawek, Jadwiga Sieluzycka, 1979), Warszawa/poljščina
– Alpine Caving Techniques (Georges Marbach – Bernard Tourte, 2002), Lettenweg/angleščina
– ALPINISTE COMPLET, Biuletyn Informacyjny Akademickiego klubu speleologii i alpinizmu (1981), Zaprze/poljščina
– Also-hegyi zsombolyatlasz. Atlas propasti Dolneho Vrchu. Also-hegy/Dolny Vrch Pothole Atlas (Kosa Attila, David Havliček, Szekely Kinga, 1992), Budapest/madžarščina
– Ambiente Carsico e umano in Val Corsaglia, Atti dell´incontro di Bossea 14.-15.9.1991 (1991), Cuneo/italijanščina
– Anales de la Societe Geologique de Belgique, strani 131-146 (1964), /francoščina
– Anales de la Societe Geologique de Belgique, strani 65-103 (1964), /francoščina
– Annales 1994/4. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine (1994), Koper/slovenščina
– Annales 1995/7. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1995), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 1996/9. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1996), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 1997/11. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1997), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 1998/13. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1998), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 1999/15. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1999), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 1999/17. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (1999), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 2000/21. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (2000), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 2001/23. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (2001), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 2003/13. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (2003), Koper/slovenščina, angleščina
– Annales 2005/15. Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi istriani e meditarranei. Anals for Istrian and Mediterranean Studies (2005), Koper/slovenščina, angleščina
– Annotated Bibliography of Karst Publications No. 12. Acta carsologica letnik 32/2003, št. 11 (Andrej Kranjc, 2003), Ljubljana /angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1974 (1974), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1975 (1975), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1976 (1976), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1978 (1978), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1979 (1979), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1980 (1980), Yellow Springs/angleščina
– Annual Report, Cave Research Foundation 1988 (1988), Yellow Springs/angleščina
– Aragonit 11/2006, časopis Spravy slovenskych jaskyn (2006), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Aragonit 12/2007, časopis Spravy slovenskych jaskyn (2006), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Aragonit 13-1/2008, časopis Spravy slovenskych jaskyn (2006), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Aragonit 13-2/2008, časopis Spravy slovenskych jaskyn (2006), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Archeology of the Mammoth Cave Area (Patty Jo Watson, 1974), New York/angleščina
– Arheološki vestnik, Acta archaelogica, XIII-XIV, 1962-1963, separat. Mlajši paleolitik iz Ovčje jame (Franc Osole, 1963), Ljubljana/slovenščina
– Arheološki vestnik, Acta archaelogica, XIII-XIV, 1962-1963separat. Ob sedemdesetletnici Srečka Brodarja (Franc Osole, 1963), Ljubljana/slovenščina
– Arheološki vestnik, Acta archaelogica, XVIII 1967 separat. Zakajeni spodmol, jamska paleolitska postaja (Franc Osole, 1967), Ljubljana/slovenščina
– ASF Newsletter No. 59; Australian Speleological Federation (1973), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 60; Australian Speleological Federation (1973), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 61; Australian Speleological Federation (1973), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 62; Australian Speleological Federation (1973), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 63; Australian Speleological Federation (1974), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 64; Australian Speleological Federation (1974), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 83; Australian Speleological Federation (1979), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 84; Australian Speleological Federation (1979), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 85; Australian Speleological Federation (1979), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 86; Australian Speleological Federation (1979), Broadway N.S.W./angleščina
– ASF Newsletter No. 87; Australian Speleological Federation (1980), Broadway N.S.W./angleščina
– Atlas faunae rt florae Sloveniae 2 (Primož Presetnik, Klemen Koselj, Maja Žagmajster, 2009), Miklavž na Dravskem polju/slovenščina, angleščina
– Atti del VII congresso internazionale del soccorso speleologico. Proceedings of the 7th international cave rescue conference. 30.8.1987 – 5.9.1987 (1989), Trieste/italijanščina
– ATTI dell´ 1. Convegno Regionale di Speleologia. Storia ed evoluzione della Speleologia in Puglia, 1981 (1985), Castellana-Grotte/italijanščina
– ATTI dell´ VIII Convegno Regionale di Speleologia del Friuli-Venezia Giulia (1999), Trieste/italijanščina
– ATTI dell´ XVI Convegno Regionale di Speleologia. Circolo speleologico e Idrologico Friulano-Udine, 1990-1991 (1993), Udine/italijanščina
– Atti di Bora 2000 (2001), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XLIII/2011 della Commisione Grotte “Eugenio Boegan”. Volume del Cinquantenario (1961 – 2011) (2011), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXIX/1990 (1991), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXVI/1987 della Commisione Grotte “Eugenio Boegan”. (1987), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXVII/1987 della Commisione Grotte “Eugenio Boegan”. (1988), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXVIII/1987 della Commisione Grotte “Eugenio Boegan”. (1989), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXXV/1997 (1998), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXXVI/1998 (1999), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXXVII/1999 (2000), Trieste/italijanščina
– Atti e Memorie XXXVIII/2000 (2001), Trieste/italijanščina
– Aus der Chronik der Adelsberger Grotte (R. Stefan Lapajne, 1907), Ljubljana/nemščina
– Ausweis der Gezeiten-Erscheinungen des Karstwasserspiegels (L. Maucha, 1968), Budapest/nemščina
– Avoiding Gypsum Geohazards: Guidance for Planning and Construction (A H Cooper, R C Calow, 1998), Nottingham/angleščina
– Barlang – túrák 8 Orszagban (Hazslinszky Tamas, 1987), Budapest/madžarščina
– Barlangok utjain, vizein (Kessler Hubert, Mozsary Gabor, 1985), Budapest/madžarščina
– Bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in der Bundesrepublik Deutschland 1976 – 1977 (1980), München/nemščina
– bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in Deutschland für das Jahr 1959 (Hans Binder, 1960), München/nemščina
– Bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in Deutschland für das Jahr 1963 (Dieter Pfeiffer, 1965), München/nemščina
– Bilogorski planinar 16/1985. List planinarskoh društva Bilo Koprivnica (1985), Koprivnica/hrvaščina
– Bilogorski planinar 7/1982. List planinarskoh društva Bilo Koprivnica (1982), Koprivnica/hrvaščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1964 (1964), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1965 (1965), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1966 (1966), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1968 (1968), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1969 (1969), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1970, marec, številka 8 (1970), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1971 (1971), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1972 (1972), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1973 (1973), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1974 (1974), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1975 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar 1981, številka 15 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar 1991, številka 17 za leta 1982 – 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1993, številka 18 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 1999, številka 21 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 2001, številka 22 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 2003, številka 23 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Bilten jamarskega kluba ŽELEZNIČAR 2005, številka 24. V spomin Dušanu Novaku (2005), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar 2012 (2012), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar 2014 (2014), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar, 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar, 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Bilten Jamarskega kluba Železničar, 2010 (2010), Ljubljana/slovenščina
– Bilten podmlatka istraživača, Tepča 1997 – 2004 (2005), Valjevo/srbski
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije 1976/1 (1976), Postojna/srbskohrvatski
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije 1988 (1988), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije 1990/1 (1990), Skopje/srbskohrvatski
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije feb 1987 (1987), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije feb 1988 (1988), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije jun 1986, Godina II broj 2 (1986), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije jun 1987 (1987), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije okt 1985 (1985), Sarajevo/srbohrvaščina
– Bilten Saveza speleologa Jugoslavije okt 1987 (1987), Sarajevo/srbohrvaščina
– Biološki vestnik 25, separat. Izhodišča in pristop k ekološkim raziskavam podzemeljskih kopenskih biocenoz Slovenije in primer dokumentacije abiotskih pogojev v jami, ustrezno obdelani za vodenje v biološkem katastru IZRK (T. Novak, V. Kuštor, 1977), Ljubljana/slovenščina
– Biotska raznovrstnost v Sloveniji (Narcis Mršič, 1997), Ljubljana/slovenščina – angleščina
– Boj med svetlobo in temo (Rado Radešček, 2000), Idrija/slovenščina
– Bollettino 1984/22. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino 1984/23. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino 1985/24. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino 1985/25. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino 1987/28. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino 1988/30. Gruppo speleologico imperiese cai (1984), Imperia/italijanščina
– Bollettino del Gruppo Grotte C.A.I. Savona, 0-1991. Club Alpino Italiano (1991), Savona/italijanščina
– Bollettino del Gruppo Grotte C.A.I. Savona, 1-1991. Club Alpino Italiano (1991), Savona/italijanščina
– Brestovec, Jame “vojni bunkerji”, Prva svetovna vojna (2003), Gorica/slovenščina – italijanščina
– Brezna in vrhovi (Pavel Kunaver, 1974), Maribor/slovenščina
– Brezno (Matjaž Chvatal, 1996), Ljubljana/slovenščina
– British caving (1953), London/angleščina
– Bulletin Assoc. Geogr. Franc. 1978/453. Separat. Les risques naturels dans les vallees etroites des Alpes Maritimes (Maurice Julian, 1978), Paris/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1982/2 (1982), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1983/3 (1983), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1983/4 (1983), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1984/5 (1984), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1984/6 (1984), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1985/7 (1985), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1986/8 (1986), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1986/9 (1986), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1987/10 (1987), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1987/11 (1987), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1988/12 (1988), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1988/13 (1988), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1989/14 (1989), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1989/15 (1989), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1990/16 (1990), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1990/17 (1990), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1991/18 (1991), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1992/20 (Pavel Kunaver, 1992), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1994/22 (1994), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1995/23 (1995), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1996/24 (1996), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1997/25 (1997), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1998/26 (1998), Moulis/francoščina
– Bulletin de liaison de la Societe de biospeleologie 1999/27 (1999), Moulis/francoščina
– Bulletin du musee d´anthropologie prehistorique de Monaco, 1959/6. Separat. Les sediments de la grotte du Lazaret Nice (A.-M.) (J. J. Blanc, 1959), /francoščina
– Bulletin du musee d´anthropologie prehistorique de Monaco, 1966/13. Separat. Le quaternaire marin de la Provence et ses rapports avec la geologie sous-marine (J. J. Blanc, 1966), Monaco/francoščina
– Bulletin du musee d´anthropologie prehistorique de Monaco, 1972/18. Recherches sur les planchers stalagmitiques et les remplissages anciens des grottes du massif de Marseilleveyre (Marseille B.-du-Rh.) (J. J. Blanc, 1972), Monaco/francoščina
– Bulletin du musee d´anthropologie prehistorique de Monaco. Separat. Sedimentation a la grotte du Prince (J. J. Blanc, ), Paris/francoščina
– Bulletin of the Akiyoshi (1975), Yamaguchi, Japan/japonščina – angleščina
– Burja glasilo občine Komen, letnik 8, številka 4, december 2013 (2013), Komen/slovenščina
– Calcite Bubbles, Cave research Group Newsletter No. 20, December 1948 (1948), /angleščina
– Cambridge underground 1978. The Journal of the Cambridge University Caving Club 1977-1978 (1978), Cambridge/angleščina
– Campagna Geo-Fisica nella regione Carsica di Postumia 1934 – XII (Emanuele Soler, 1934), Trieste/italijanščina
– Carsologica: Epikarst – a promising habitat (Tanja Pipan, 2005), Postojna, Ljubljana/angleščina
– Catasto delle Grotte Italiane; Grotte della Venezia Giulia (1930), Trst/italijanščina
– Cave and Karst Science Vol.23, No 1/1996, separat. The Pure Karst Model (France Šušteršič, 1996), /angleščina
– Cave Guide to Slovenia (Ian Bishop, 1997), /angleščina
– Cave Tourism (1989), Postojna/angleščina
– Caver 1992/5. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1994/11. The International Caver Magazine (1994), Swindon/angleščina
– Caver 1994/12. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1995/13. The International Caver Magazine (1995), Swindon/angleščina
– Caver 1995/14. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1995/15. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1996/16. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1996/17. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Caver 1996/18. The International Caver Magazine (1992), Swindon/angleščina
– Cavern Development in the Guadalupe Mountains (David Henry Jagnow, 1979), Columbus/angleščina
– Cavernes. Buletin des sections neuchateloises de la siciete suisse de speleologie, 1986/2 (1986), /francoščina
– Cavernes. Buletin des sections neuchateloises de la siciete suisse de speleologie, 1990/2 (1990), /francoščina
– Caves & Caving, Hidden Earth 2001 (2002), /angleščina
– Caves & Caving, summer 1988 (1988), London/angleščina
– Caves & Caving, summer 2001 (2001), /angleščina
– Caves & Caving, winter 2001 (2001), /angleščina
– Caves and Karst of the Yorkshire Dales (1987), /angleščina
– Caves Australia No. 169; The Journal of the Australian Speleological Federation (2006), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves Australia No. 171; The Journal of the Australian Speleological Federation (2006), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves Australia No. 172; The Journal of the Australian Speleological Federation (2006), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves Australia No. 173; The Journal of the Australian Speleological Federation (2007), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves Australia No. 174; The Journal of the Australian Speleological Federation (2007), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves Australia No. 176; The Journal of the Australian Speleological Federation (2009), Broadway N.S.W./angleščina
– Caves of Mulu ´80 (A.J. Eavis, 1981), London/angleščina
– Caves of the World Heritage in Slovakia (Slovak Caves Administration, 2008), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Caving in Australia (), Broadway/angleščina
– Caving in Slovenia and Croatia. Jamarstvo v Sloveniji in na Hrvaškem. Speleologija u Sloveniji i Hrvatskoj. Höhlenforschung in Slowenien und Kroatien. Priloga: Map of Slovenian and Croatian Cave and Caving Club locations (2013), Ljubljana/slovenščina, hrvaščina, angleščina, nemščina, italijanščina
– Caving International Magazine 1979/2 (1979), Alberta (Canada)/angleščina
– Caving Technical Guide (Ecole Francaise de Speleologie, Federation Francaise de Speleologie, 2013), /angleščina
– Cenni di storia della speleologia triestina. Numero speciale di Rassegna (1990), Trieste/italijanščina
– Cenni sull´attivita dei Gruppi Grotte a Trieste dal 1874 al 1900, separat (Pino Guidi, 1995), Trieste/italijanščina
– Cerkniško jezero (Valentin Schein, Tanja Vasilevska, Saša Drobnič, Irena Likar, Jošt Stergaršek, Meta Vončina Gnezda, 2009), Cerknica/slovenščina
– Charakteristiky jeskynnich systemu vzniklych rozpouštenim karbonatovych hornin (Derek C. Ford, 1989), Praga/češčina
– China caves ´85 (A C Waltham, 1986), London/angleščina
– Compte Rendu d´Activites 1993. Commission des Relations et Expeditions Internationales. Federation Francaise de Speleologie (1993), /francoščina
– Contributo al Catasto speleologico della Venezia Giulia, 1965, leto 60, 4061 VG – 4393 VG (Dario Marini, 1965), Trieste/italijanščina
– Contributo per la costituzione di un Catasto Speleologico in Basilicata 3-1988 (1988), /italijanščina
– Current titles in Speleology 1981 international (1982), /
– Current Titles in Speleology 1982 (Tim Stratford, 1982), Dyfed, U.K./
– Current Titles in Speleology, The Literature of 1981 International (Anne Oldham, 1982), Crymych UK/
– Czech speleologica expedition to Nepal (report) Himalaya 85 (Vaclav Cilek, Stanislav Kacha, Zdenek Hašek, 1985), Praga/angleščina
– Czech Speleological Society 1982 – 1986 (1986), Praga/angleščina
– Czech Speleological Society 1986 – 1989. Published on the occasion of 10th International Speleological Congress Hungary 1989 (1989), Praga/angleščina
– Czech Speleological Society 1989 – 1993 (1993), Praga/angleščina
– Czech Speleological Society 1993-1997 (Pavel Bosak, 1997), Praga/angleščina
– Czech Speleological Society 2009 – 2012 (2013), Praga/angleščina
– Czechoslovakia Land and People (1968), Praga/angleščina
– Československy Kras 1984/34 (1984), Praga/češčina
– Československy Kras 1984/35 (1984), Praga/češčina
– Československy Kras 1985/36 (1985), Praga/češčina
– Československy Kras 1986/37 (1986), Praga/češčina
– Československy Kras 1987/38 (1987), Praga/češčina
– Československy Kras 1988/39 (1988), Praga/češčina
– Československy Kras 1989/40 (1989), Praga/češčina
– Československy Kras V/6 1952, Brnensky prispevek k historii a cirknickeho krasu z 18. stol., separat (fotokopija) (1952), Praga/češčina
– Česky kras VII. Sbornik. Okresni muzeum v Beroune (1982), Beroun/češčina
– Četvrta nacionalna konferenca no speleologi na tema: Vrbzkata meždy naukata i praktikata v speleologiata, 31.3. – 3.4.1983 (1983), Varna/bolgarski
– Čitanje karata (1947), /srbskohrvatski
– Človek na krasu Notranjske, Opomnik za vodiče. Kras, gozd in človek (France Šušteršič, ), /slovenščina
– Dati catastali delle grotte dell´imperiese dal n. 1084 al n. 1193 Li-(IM). Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, 1983), Imperia/italijanščina
– Dati Catastali delle prime Mille Grotte del Friuli, Vol XVI – 1976 (Fulvio Gasparo, Pino Guidi, 1977), Trst/italijanščina
– Deep Secrets, The Discovery & Exploration of Lechuguilla Cave (Stephen reames, Lawrence Fish, Paul Burger, Patricia Kambesis, 1999), St. Louis/angleščina
– Delež Slovencev v speleologiji, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, Slovenska matica, separat (France Habe, Andrej A. Kranjc, 1981), Ljubljana/slovenščina
– Delovni seznam jam na ozemlju SR Slovenije (Matjaž Puc, 1975), Ljubljana/slovenščina
– Der Karst und seine Höhlen (L. Karl Moser, 1899), Trst/nemščina
– Der Schlaz 1970/1 (1970), München/nemščina
– Der Schlaz 1970/2 (1970), München/nemščina
– Der Schlaz 1970/3 (1970), München/nemščina
– Der Schlaz 1971/5 (1971), München/nemščina
– Der Schlaz 1972/7 (1972), München/nemščina
– Der Schlaz 1973/10 (1973), München/nemščina
– Der Schlaz 1973/8 (1973), München/nemščina
– Der Schlaz 1973/9 (1973), München/nemščina
– Der Schlaz 1974/11 (1974), München/nemščina
– Der Schlaz 1975/15 (1975), München/nemščina
– Der Schlaz 1975/16 (1975), München/nemščina
– Descent, The Cavers Magazine, 100/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 101/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 102/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 103/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 104/1992 (1992), Gloucester/angleščina

– Descent, The Cavers Magazine, 93/1990 (1990), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 94/1990 (1990), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 95/1990 (1990), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 96/1990 (1990), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 98/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The Cavers Magazine, 99/1991 (1991), Gloucester/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 12/1970 (1970), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 13/1970 (1970), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 14/1970 (1970), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 15/1970 (1970), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 16/1971 (1971), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 17/1971 (1971), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 18/1971 (1971), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 19/1971 (1971), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers & Potholers, 3/1969 (1969), Kent/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers, 30/1974 (1974), Somerset/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers, 43/1979 (1974), Somerset/angleščina
– Descent, The magazine for Cavers, 44/1980 (1974), Somerset/angleščina
– Die amaterska jeskyne – Höhle, die bedeutendste Entdeckung der letzten Zeit im Moravsky Kras (Mährischen Karst), Studia geografhica 27 (Rudolf Musil, 1974), Brno/nemščina
– Die Arbeitstagung des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher 1956 in Weiz (1956), Wien/nemščina
– Die Höhle von Postojna und andere Schauhöhlen des Slowenischen Karstes (France Habe -Valter Bohinec, 1976), Ljubljana/nemščina
– Die Höhle, Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde 2/2003 (2003), /nemščina
– Die Höhlen Salzburgs (Martin Hell, 1926), Salzburg/nemščina
– Die Mährischen arten der Dipterenfamilien Limoniidae und Cylindrotomidae (Karl Czižek, 1931), Brünn/nemščina
– Divaška jama (Matjaž Puc, 1999), Divača/slovenščina
– Divje jezero pri Idriji (1996), Ljubljana/slovenščina
– Dolenjski kras 1982, jamarski klub Novo mesto (1982), Novo mesto/slovenščina – angleščina
– Dolenjski kras 1992 št. 4, jamarski klub Novo mesto (1992), Novo mesto/slovenščina
– Dolenjski kras 2, 1987. Izdano ob 25-letnici delovanja JK Vinko Paderšič-Batreja (1987), Novo mesto/slovenščina
– Dolenjski kras 2002 št. 4, jamarski klub Novo mesto (2002), Novo mesto/slovenščina
– Dolenjski kras 2007 št. 5, jamarski klub Novo mesto (2007), Novo mesto/slovenščina
– Dolenjski kras 2012 št. 6, Zbornik Jamarskega kluba Novo mesto ob 50-letnci delovanja (2012), Novo mesto/slovenščina
– Dolenjski kraški svet (Andrej Kranjc, 1990), Novo mesto/slovenščina
– Določanje dolžine neznanih jamskih rovov s pomočjo fraktalne analize (France Šušteršič, ), Ljubljana/slovenščina
– Drugi Jugoslavenski speleološki kongres (1961), Zagreb/hrvaščina – slovenščina – nemščina
– Drugi Jugoslavenski speleološki kongres. Program rada (1958), Split/hrvaščina
– Drunkard´s hole, separat (N. J. Williams, A. R. Farrant, 1992), Bristol/angleščina
– Due abissi d alta Montagna (1968), Padova/italijanščina
– Duemila Grotte ( , 1986), Trst/italijanščina
– Duemila Grotte, Touring club Italiano (L. V. Bertarelli, E. Boegan, 1926), Milano/italijanščina
– Duemila Grotte, Touring club Italiano (L. V. Bertarelli, E. Boegan, 1926), Milano/italijanščina
– Echo des vulcains 49 (), Lyon/francoščina
– Eight International Congress of Speleology – guidebook to karst and caves of Tennessee and Missouri (Nicholas Crawford – Jerry D. Vineyard, 1981), Kentucky, U.S.A./angleščina – nemščina – francoščina
– Eight International Congress of Speleology – guidebook to karst of the Central Appalachians (Eberhard Werner, 1981), Kentucky, U.S.A./angleščina – nemščina
– Einige Schauhoehlen Oesterreichs (Hubert Trimmel, 1956), Como/italijanščina
– Elenco catastale delle grotte dell´imperiese dal n. 771 al n. 850 Li-(IM). Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, 1983), Imperia/italijanščina
– Endins. jun 2006. Publicacio d´Espeleologia. Federacio Balear d´Espeleologia (2006), Palma de Mallorca/španski
– Endins. nov 2006. Publicacio d´Espeleologia. Federacio Balear d´Espeleologia (2006), Palma de Mallorca/španski
– Endins. nov 2007. Publicacio d´Espeleologia. Federacio Balear d´Espeleologia (2006), Palma de Mallorca/španski
– Endins. nov 2008. Publicacio d´Espeleologia. Federacio Balear d´Espeleologia (2006), Palma de Mallorca/španski
– Engineering Geology and the Environment, Protected caves in Irkutsk Region, Russia, separat (1997), /angleščina
– Environmental effects on Karst Terrains, The Role of Strong Acid in Speleo-inception and Subsequent Cavern Development, separat (D.J. Lowe, J. Gunn, 1995), Szeged/angleščina
– Epikarst zone and the Karst Aquifer bahaviour. A case study of the Hubelj catchment, Slovenia (Branka Trček, 2003), Ljubljana/slovenščina
– Episodes, Journal of International Geoscience, jun 2002, Vol 25 No 2 (2002), /angleščina
– Episodes, Journal of International Geoscience, mar 2002, Vol 25 No 1 (2002), /angleščina
– Espeleo – tema N. 11 (1978), Portugalska/portugalščina
– Espeleo divulgacao (1986), Lisbona/portugalščina
– Espeleologia. nov 1999. Sociedade Excursionista s Espeleologica- SEE Brasil. (1999), Ouro Preto/španski
– Espeleotemas 5, okt 1995 (1995), Portugalska/portugalščina
– European Regional Conference on Speleology, Sofia 22.-28. 9. 1980, vol. 2 (1983), Sofia/več jezikov
– Evolution of Karst: from prekarst to cessation (Franci Gabrovšek, 2002), Postojna – Ljubljana/angleščina
– Expedition “plongee souterraine” au Portugal aout 83 (1983), /francoščina
– Exploring the Limestone Landscapes of the Burren and the Gort Lowlands (Mike Simms, 2006), Belfast/angleščina
– Federacion Espanola de Espeleologia, jan 2003 (2004), Barcelona/španski
– Festversamlung 75. Jahre. Verband österreichischer Höhlenforscher. Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1954 (1954), Wien/nemščina
– fissuration et Orientation des cavites Souterraines (Laszlo Kiraly …, 1971), Tome /francoščina
– Foreign travellers in the Slovene Karst 1537 -1900 (Trevor R. Shaw, 2000), Ljubljana/angleščina
– Formations Carbonatees Externes Tufs et Travertins 1981/3 (1981), Paris/francoščina
– Forschungsbericht des Landesvereines für Höhlenkunde in Salzburg über das Jahr 1955 (1955), Salzburg/nemščina
– Fourth International Conference on Geomorphology – Italy 1997, Guide for the excursion Classical Karst, separat (F. Cucchi, A. Mihevc, F. Ferrarese, U. Sauro, 1997), Torino/angleščina
– Fragmenti o očetu. Ob stoletnici rojstva Albina Seliškarja (Mojca Seliškar, 1997), Ljubljana/slovenščina
– Fridrihštajn in Kočevje v letih 1425 – 1515 (Franc Cankar, 1973), Kočevje/slovenščina
– Gacek. Biultyn informacyjny Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogorskiego – Krakow. 29 (50) Marzes 2010 (2010), Krakow/poljščina
– Gea apr 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea apr 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea avg 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Gea avg 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea avg 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea avg 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea dec 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Gea dec 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea dec 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea feb 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Gea feb 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea feb 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea jan 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea jan 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea jul 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Gea jul 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea jul 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea jul 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea jul 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Gea jun 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Gea jun 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea jun 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea jun 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea maj 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Gea maj 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea maj 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea mar 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Gea mar 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Gea mar 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea nov 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Gea nov 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea nov 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea nov 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea okt 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Gea okt 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea okt 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea okt 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea sep 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Gea sep 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Gea sep 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Gea sep 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Geo, Newsletter of the Cave Geology and Geography Section of the National Speleological Society, Vol. 22, No 3, 1995 (1995), /angleščina
– Geodezija v SR Sloveniji (1972), Ljubljana /slovenščina
– Geodezija v SR Sloveniji (Geodetska uprava SRS, 1972), Ljubljana/slovenščina
– Geodynamika a vyvoj jaskyn slovenskeho krasu (Ludovit Gaal, 2008), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Geodynamika a vyvoj jaskyn. Slovenskeho krasu. Speleologia Slovaka (Ludovit Gaal, 2008), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Geografski vestnik 36/1965 (1965), Ljubljana/slovenščina
– Geografski vestnik LIV/1982, separat. Nekaj misli o oblikovanosti kraškega površja (France Šušteršič, 1982), Ljubljana/slovenščina
– Geografski vestnik XXIV/1952, separat. O nastanku in razvoju ljubljanskega polja (Ivan Rakovec, 1952), Ljubljana/slovenščina
– Geografski vestnik, LI 1979, separat. Kras v povirju Ljubije (Andrej Kranjc, 1979), Ljubljana/slovenščina
– Geografski vestnik, LII 1980, separat. S poti po kitajskem krasu (Peter Habič, 1980), Ljubljana/slovenščina
– Geografski zbornik, Acta Geographica 1997, XXXVII (1997), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Geographischen Instituts der Universität Salzburg. Separat. Beiträge zur Klimatologie, Meteorologie und Klimamorphologie. Das Pivkabecken als Hydrographisches Dach des Innerkrainer Karstes (France Habe, 1976), Salzburg/nemščina
– Geologia e carsismo dell´alta val Nervia e Argentina. Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, Robert camprendon, 1982), /italijanščina
– Geologia Insubrica 1998 3/2. Rivista di Scienze della Terra. Il Carsismo del Moncodeno (1998), Milano/italijanščina
– Geologia, Idrologia e qualita dei principali acuiferi veronesi 1993/4 (1993), /italijanščina
– Geologija 1987, 30. knjiga ( , 1988), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija – razprave in poročila 14. knjiga, separat. Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča. (Ivan Mlakar, Matija Drovenik, 1971), Ljubljana/slovenščina
– Geologija – razprave in poročila 17. knjiga, 1974, separat. Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom. Geology of the Soča Valley between Bovec and Kobarid (Dušan Kuščer, Karel Grad, Bojan Ogorelec, 1974), Ljubljana/slovenščina
– Geologija – razprave in poročila 25. knjiga, 1982, separat. Transmission des ondes de maree a travers l´aquifere cotier de Kras. Razširjanje valov plimovanja skozi obalni vodonosnik Krasa (Primož Krivic, 1982), Ljubljana/francoščina
– Geologija – razprave in poročila 25. knjiga, 1982, separat. Variations naturelles de niveau piezometrique d´un aquifere karstique. Naravna nihanja gladine podtalnice kraškega vodonosnika (Primož Krivic, 1982), Ljubljana/francoščina
– Geologija – razprave in poročila, 1959/5, separat. Analiza pleistocenskih jamskih sedimentov (Franc Osole, 1959), Ljubljana/slovenščina
– Geologija – razprave in poročila, 20/1977, separat. Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja. The Middle Triassic Structure of the Idrija Region (Ladislav Placer, Jože Čar, 1977), Ljubljana/slovenščina
– Geologija 1976, 19. knjiga, razprave in poročila (Ivan Mlakar, Matija Drovenik, 1976), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1977, 20. knjiga, razprave in poročila ( , 1976), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1979, 22/1. knjiga, razprave in poročila ( , 1979), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1979, 22/2. knjiga, razprave in poročila ( , 1979), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1980, 23/1. knjiga, razprave in poročila ( , 1980), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1980, 23/2. knjiga, razprave in poročila ( , 1980), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1981, 24/1. knjiga, razprave in poročila ( , 1981), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1982, 25/2. knjiga, razprave in poročila ( , 1982), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1983, 26. knjiga, razprave in poročila ( , 1983), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1984, 27. knjiga, razprave in poročila ( , 1984), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1985/86, 28/29. knjiga, razprave in poročila ( , 1986), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1990, 33. knjiga ( , 1991), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1991, 34. knjiga ( , 1991), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1992, 35. knjiga ( , 1993), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 1998, 41. knjiga ( , 1999), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 2000, 43/1. knjiga ( , 2000), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 2003, 46/1. knjiga ( , 2003), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 2003, 46/2. knjiga ( , 2003), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija 2004, 47/2. knjiga ( , 2004), Ljubljana/slovenščina, angleščina, nemščina
– Geologija udornic na območju Logatca (Boštjan Jurjevčič, 2001), Ljubljana/slovenščina
– Geološka karta, Slovenija, zemljevid (1989), Ljubljana/slovenščina
– Geološka naravna dediščina, Geological Heritage Conservation, Zbornik posveta, Geotrip 97 (Branka Hlad, Slavko Šolar, 1998), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Geološki vjesnik 1983/36 (1983), Zagreb/hrvaščina – angleščina
– Geološki zbornik 12. Pliocenski in pleistocenski vretenčarji Šaleške kotline in primerjava s širšim prostorom, Pliocene and Pleistocene vertebrates in the Šalek Valley (Slovenia) compared with broader Area (1997), Velenje/slovenščina, angleščina
– Geomorfologia carsica dell´alta val Tanaro. Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, Alessandro Menardi Noguera, 1982), /italijanščina
– Geomorphology 31 (1999) 151-180 (George Veni, 1999), San Antonio/angleščina
– Georgien, Die sozialistischen Sowjetrepubliken, Gruzija (1987), Moskva/nemščina
– Geotrip ´02 v Sloveniji (Herlec Uroš – Hlad Branka – Simić Marko, 2005), Ljubljana/slovenščina
– Geotrip 99 v Sloveniji (2000), Ljubljana /slovenščina
– Glaciation Traces in the Area of the Risnjak Mountain Massif, Geol. Croat.50/2, separat (Andrija Bognar, Ivančica Prugovečki, 1997), Zagreb/angleščina
– Glacijalni i periglacijalni reljef Južnog Velebita. Glacial and periglacial relief of Southern Velebit (Srđan Belij, 1985), Beograd/srbski, angleščina
– Glas Pliske leto 2, št. 3, okt. 2005 (2005), Pliskovica/slovenščina
– Glas podzemlja 1/nov 1969 (1969), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 2/jan 1970 (1970), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 2011. Glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana (2011), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 2014 september. Glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana. (2014), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 3/nov 1970 (1970), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 4/1971 (1971), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 5/feb 1972 (1972), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 6/feb 1975 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 7/jun 1975 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 8/dec 1975 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja 9/maj 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja apr 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja apr 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja apr 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja apr 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja feb 1977, pravila društva (1977), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja feb 1994 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja feb 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja maj 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Glas podzemlja maj 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi – pišejo, 1975 (1975), Prebold/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi – pišejo, dec 1976 (1976), Prebold/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi – pišejo, dec 1980 (1980), Prebold/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi – pišejo… 40 let, 2009 sep. 1969 – 2009 (2009), Prebold/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi pišejo 2014 (2014), Prebold/slovenščina
– Glasilo jamarjev iz Prebolda, Črni galebi pišejo 2015 (2015), Prebold/slovenščina
– Glej, netopir 2/1 dec 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Glej, netopir 3/1 dec 2006 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Gli abissi italiani. Guida ai grandi mondi sotterranei (Giovanni Badino, Roberto Bonelli, 1987), Bologna/italijanščina
– Gliničan od Emone do danes, Geološki zbornik 9 (Anton Ramovš, 1990), Ljubljana/slovenščina
– Globine Gorenjske 1979 (1979), Kranj/slovenščina
– Globine Gorenjske 1980 (1980), Kranj/slovenščina
– Globine Gorenjske 1981 (1981), Kranj/slovenščina
– Globine Gorenjske 1982 (1982), Kamnik/slovenščina
– Globus: HADES, Höhlenforscherverein, strani 297-303 (1907), Triest/nemščina
– Gora. Zbornik ob 20-letnici Planinskega društva Železničar – Ljubljana (1969), Ljubljana/slovenščina
– Gospodarjenje z odpadki – GzO 10. Zbornik 11. strokovnega posvetovanja z mednarodno udeležbo (2010), Moravske toplice/slovenščina, angleščina
– Gradivo k pohodu v polturistične jame ob ponornem robu Planinskega polja 30.5.1981 (DZRJL, 1981), Ljubljana/slovenščina
– Gradivo za pripravljalni tečaj 6. teoretično znanje, Jamarsko društvo Rakek (A. Kranjc, L. Drame, 1982), Postojna/slovenščina
– Grandes Cuevas y simas de Espana (Carlos Puch, 1998), Barcelona/španski
– Grintovec 1996 (Philippe Audra, 1996), /francoščina
– Grotta di Monte Cucco (1992), /italijanščina
– Grotte 1989/100.Gruppo speleologico piemontese cai – uget (1989), Torino/italijanščina
– Grotte 1990/102.Gruppo speleologico piemontese cai – uget (1990), Torino/italijanščina
– Grotte 1992/110.Gruppo speleologico piemontese cai – uget (1992), Torino/italijanščina
– Grotte 1995/117.Gruppo speleologico piemontese cai – uget (1992), Torino/italijanščina
– Grotte della Venezia Giulia, 1967, N. 62, 4422 VG – 4429 VG (Dario Marini, 1967), Trieste/italijanščina
– Grotte della Venezia Giulia, 1968, 4450 VG – 4482 VG (Dario Marini, 1968), Padova/italijanščina
– Grotte della Venezia Giulia, 1969, 4483 VG – 4542 VG (Dario Marini, 1969), Trieste/italijanščina
– Grotte della Venezia Giulia, 1971, 4543 VG – 4667 VG (Dario Marini, 1971), Trieste/italijanščina
– Grotte della Venezia Giulia, 1971, 4668 VG – 4768 VG (Fulvio Gasparo, 1977), Trieste/italijanščina
– Grotte di Lombardia. Estratto dal fascicolo di Luglio-settembre 1932 – X de “Le Grotte d´Italia” (1932), /italijanščina
– Grottes et Canions (Pierre Minvielle, 1977), Paris/francoščina
– Grottes et Goufres (1975), Paris/francoščina
– Grup d Exploracions Subterranies Nr. 2 (1979), Terrassa/portugalščina
– Grup d Exploracions Subterranies Nr. 3 (1982), Terrassa/portugalščina
– Guide for foreign reasearchers in Slovenia (2007), Ljubljana/angleščina
– Guide-Book for Excursion to Clasical Karst (1965), Ljubljana/francoščina, angleščina
– Hidrogeologia karsta (V.N. Dublinski, T.Z. Kiknadze, 1984), Moskva/ruski
– History of Geological investigations of the Karst (Kras) Region and the Neighbouring Territory (Western Dinarides), separat (1987), /angleščina
– Hodil po zemlji sem naši (Matjaž Puc, 1986), Celje/slovenščina
– Höhlen im Dachstein und ihre Bedeutung für die Geologie, Karsthydrographie und die theorien über die Entstehung des Höhleneises (1913), Graz/nemščina
– Höhlen in Deutschland 4 (), /nemščina
– Höhlen und Karst in Kärnten strani 7-18 in 181-194 (1982), Moosburg/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1956/7 (1956), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1960/4 (1960), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1960/9 (1960), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1961/2 (1961), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1961/3 (1961), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1962/6 (1962), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1962/7 (1962), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1962/8 (1962), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1962/9 (1962), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Mitteilungen Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich 1965/10 (1965), Wien/nemščina
– Höhlenkundliche Vereinsinformation 23/2002 (2002), Obertraun/nemščina
– Hydrogeology Journal 1/2005 (2005), Virginia/angleščina
– Hydrology Journal 10/1 feb 2002 (Springer, 2002), /angleščina
– Hydrology Journal 10/2 apr 2002 (Springer, 2002), /angleščina
– Hydrology Journal 10/5 okt 2002 (Springer, 2002), /angleščina
– Hydrology Journal 10/6 dec 2002 (Springer, 2002), /angleščina
– Hydrology Journal 11/1 feb 2003 (Springer, 2003), /angleščina
– Hydrology Journal 12/2 apr 2004 (Springer, 2004), /angleščina
– Hydrology Journal 13/1 mar 2005 (Springer, 2005), /angleščina
– Hydrology Journal 13/2 maj 2005 (Springer, 2005), /angleščina
– Hydrology Journal 13/4 avg 2005 (Springer, 2005), /angleščina
– Hydrology Journal 13/5-6 okt 2005 (Springer, 2005), /angleščina
– Hydrology Journal 14/4 apr 2006 (Springer, 2006), /angleščina
– Hydrology Journal 14/5 jun 2006 (Springer, 2006), /angleščina
– Hydrology Journal 14/6 sep 2006 (Springer, 2006), /angleščina
– Hydrology Journal 14/novr 2006 (Springer, 2006), /angleščina
– Hydrology Journal 15/2 mar 2007 (Springer, 2007), /angleščina
– Hydrology Journal 6/3 okt 1998 (Springer, 1998), /angleščina
– Hydrology Journal 6/4 dec 1998 (Springer, 1998), /angleščina
– Hydrology Journal 7/1 feb 1999 (Springer, 1999), /angleščina
– Hydrology Journal 7/5 okt 1999 (Springer, 1999), /angleščina
– Hydrology Journal 8/3 jun 2000 (Springer, 2000), /angleščina
– Hydrology Journal 8/4 avg 2000 (Springer, 2000), /angleščina
– Hydrology Journal 9/2 apr 2001 (Springer, 2001), /angleščina
– Hydrology Journal 9/4 avg 2001 (Springer, 2001), /angleščina
– Hydrology Journal 9/6 dec 2001 (Springer, 2001), /angleščina
– Hydrology of limestone karst (Robert B. Erwin, 1973), West Virginia/angleščina
– Hystory of Cave Science (Trevor R. Shaw, 1992), Sydney/angleščina
– I geositi dell´Insubria. Un itinerario lungo 350 milioni di anni (2008), /italijanščina, angleščina
– Il carsismo della Gola di Frasassi. Centro nazionale di speleologia “M. Cucco” club alpino italiano seziona di Jesi.. Memorie dell´istituto Italiano di speleologia – 4 – serie II (1990), Costacciaro/italijanščina
– Il complesso C1 – regioso. Convegno Internazionale sul carso di alta montagna (imperia 30 aprile – 4 maggio 1982) (1982), /italijanščina
– Il grottesco 1987/48. Bollettino del gruppo grotte Milano SEM – CAI (1987), Milano/italijanščina
– Il grottesco 1990/49. Bollettino del gruppo grotte Milano SEM – CAI (1990), Milano/italijanščina
– Il lago di Paterno, storia, leggenda, ambiente, naturale (1990), Aquila/italijanščina
– Il nuovo impianto di illuminazione elettrica nelle R. R. Grotte demaniali di Postumia (Giuseppe Sartori, 1931), Milano/italijanščina
– Il Piccolo št. 20 (1980), /italijanščina
– Im Banne der grossen Höhle (Alfred Bögli, 1972), Stuttgart/nemščina
– Informator X. zbor slovenskih jamarjev, Idrija 16.-18.6.1978 (Jamarski klub Idrija, 1978), Idrija/slovenščina
– Inštitut za raziskovanje krasa v letu 1976, Geografski vestnik XLIX (1977), separat (Peter Habič, 1977), Ljubljana/slovenščina
– International Speleology 1973, abstracts of Papers submitted the 6. ICS (Vladimir Panoš, 1973), Olomouc/angleščina
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1950 (Hubert Trimmel – Walter Bohinec …, 1954), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1951 (Hubert Trimmel, 1956), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1952 (Hubert Trimmel, 1958), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1953 (Hubert Trimmel, 1958), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1954 (Hubert Trimmel, 1959), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1955 (Hubert Trimmel, 1962), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1956 (Hubert Trimmel, 1963), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1957 (Hubert Trimmel, 1963), Wien/
– Internationale Bibliographie für Speläologie, Jahr 1958 (Hubert Trimmel, 1964), Wien/
– Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije 1. del: vzhodna Slovenija (Skoberne Peter – Peterlin Stane, 1988), Ljubljana/slovenščina
– Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije 2. del: osrednja Slovenija (Skoberne Peter – Peterlin Stane, 1991), Ljubljana/slovenščina
– Ipoantropo 1987/5. Bollettino del gruppo speleologico palentologico gaetano chierici di reggio Emilia. Guida alle piu note cavita dell´Emilia-Romagna (1987), /italijanščina
– Ipoantropo 1990/5. Bollettino del gruppo speleologico palentologico gaetano chierici di reggio Emilia. Guida alle piu note cavita dell´Emilia-Romagna (1990), /italijanščina
– Ipoantropo 1995/7. Bollettino del gruppo speleologico palentologico gaetano chierici di reggio Emilia. Guida alle piu note cavita dell´Emilia-Romagna (1995), /italijanščina
– Is the karst becoming more predictable? RMZ, Vol 46, No 3 (France Šušteršič, 1999), /angleščina
– Istraživač, društvo istraživača Valjevo (1994), Valjevo/srbski
– Italy Underground (Societa Speleologica Italiana, 1993), Torino/italijanščina
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, 2. Cirkular (1965), Ljubljana/francoščina, angleščina
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, III. separat 139-146 (Rado Gospodarič, 1868), Ljubljana/nemščina
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, Proceedings I. – III. (1968), Ljubljana/francoščina, angleščina…
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, Proceedings IV. – VI. (1969-1971), Ljubljana/francoščina, angleščina…
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, Programme (1965), Ljubljana/francoščina, angleščina
– IV International Congress of Speleology in Yugoslavia 12-26 9. 1965, Summaries of Lectures (1965), Ljubljana/francoščina, angleščina
– IV. mednarodni speleološki kongres v Jugoslaviji. Vodnik kongresne ekskurzije po Dinarskem krasu (1965), Ljubljana/slovenščina, hrvatski
– Iz življenja gornika (Julius Kugy, 1968), Maribor/slovenščina
– Izkopavanje v paleolitski postaji Ovčja jama pri Prestranku v letu 1961, Geologija, Razprave in poročila, 8. knjiga, separat (Franc Osole, 1965), Ljubljana/slovenščina
– Jama 96, Expedition Speleologique en Slovenie (Federation francaise de Speleologie, 1997), /francoščina
– Jama Dimnice (Franc Malečkar, 2004), Ankaran/slovenščina
– Jama Dimnice (Matarsko podolje), Sto let raziskav in turizma (Franc Malečkar, France Šušteršič, 2004), Ankaran/slovenščina
– Jamar 2008 dec, vol 1 št 2, revija JZS (2008), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2008 feb, promocijska številka, revija JZS (2008), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2009 dec, vol 2 št 2, revija JZS (2009), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2009 jun, vol 2 št 1, revija JZS (2009), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2010 dec, vol 3 št 2, revija JZS (JZS, 2010), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2010 jun, vol 3 št 1, revija JZS (JZS, 2010), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2011 dec, vol 4 št 2, revija JZS (JZS, 2011), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2011 jun, vol 4 št 1, revija JZS (JZS, 2011), Ljubljana/slovenščina
– jamar 2012 december, vol 5 št 2, revija JZS (JZS, 2012), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2012 junij, vol 5 št 1, revija JZS (JZS, 2012), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2014 marec, leto 6 št 1, revija JZS (JZS, 2014), Ljubljana/slovenščina
– Jamar 2015 marec, leto 7 št 1, revija JZS (JZS, 2015), Ljubljana/slovenščina
– jamar glasilo jamarskega kluba Slovenj Gradec (1971), Slovenj Gradec/slovenščina
– Jamarjeva zlata pravila. Predelano po angleškem viru (JZS Strokovna komisija, ), Ljubljana/slovenščina
– Jamarska pesmarica DZRJL (DZRJL, 2006), Ljubljana/slovenščina
– Jamarska pesmarica, Planinsko-jamarski odsek pri PD PTT Ljubljana (1996), Ljubljana/slovenščina
– Jamarska tehnika (Pirnat Jože, 1972), Ljubljana /slovenščina
– Jamarska tehnika (Jakofčič Jurij – Jaka, 1987), Sežana/slovenščina
– Jamarska tehnika nekoč in danes. Vodnik 6, 1981 (1981), Postojna/slovenščina
– Jamarski bilten, Jamarski klub Velenje št 3/81 (1981), Velenje/slovenščina
– Jamarski bilten, Jamarski klub Velenje št. 2 (), Velenje/slovenščina
– Jamarski priročnik (izvleček), fotokopija (I. Gams, P. Habič, R. Savnik, B. Sket, 1964), Ljubljana/slovenščina
– Jamarsko društvo Sežana 1955 – 2007 (Jamarsko društvo Sežana, 2008), Sežana/slovenščina
– Jamarsko reševanje, delovno gradivo, maj 1985 (Marko Paternu, 1985), Poljče/slovenščina
– Jame in jamarji (Giovanni Badino, Dorotea Verša, 1998), Ljubljana/slovenščina
– Jame na Ratitovcu in njihova podzemeljska favna hroščev, članek iz zbornika Železne niti, fotokopija (Bojan Kofler, ), Železniki/slovenščina
– Jame v Mestni občini Ljubljana (Jure Košutnik, DZRJL, 2009), Ljubljana/slovenščina
– Jaskinie 2007/4(49) (2007), Krakow/poljščina
– Jaskinie 2011/2(63) (2011), Krakow/poljščina
– Jaskinie 2012/1(66) (2012), Krakow/poljščina
– Jaskyne. Ako prirodne geosystemy. geokologicky vyskum a environmentalna ochrana. Speleologia Slovaka (Pavel Bella, 2008), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Jaskyniari & jaskyne, Speleologists & caves (1987), /slovaški
– Jeskynarstvi v teorii a praxi (Pavel Bosak, 1988), Praga/češčina
– Jeskyne saturn 1-4, strip (Česka speleologicka společnost, 1991), Praga/češčina
– JK Kraški Krti (1988), Gorica/slovenščina – italijanščina
– Jubilejni Glas podzemlja 2012. Glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana (2012), Ljubljana/slovenščina
– Jubilejni Glas podzemlja 2013 maj. Glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Ob 50-letnici preboja v Radeščkovi pasaži (2013), Ljubljana/slovenščina
– K hidrologiji ozemlja med Postojnskim, Planinskim in Cerkniškim poljem (Ivan gams, 1966), Ljubljana/slovenščina
– Kačja jama, Abisso dei Serpenti (Gruppo speleologico san Giusto, 1971), Trst/italijanščina
– Kamniška jama (1988), Kamnik/slovenščina
– Kaninsko pogorje in učna pot na Prestreljeniških podih. Naravoslovni, zgodovinski in turistični vodnik (Jurij Kunaver, 2011), Bovec/slovenščina
– Karbonski gozd, Carboniferous forest, karbonske plasti z rastlinskimi fosili pri Ljubljani, Geološki zavod Slovenije (Tea Kolar Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek, 2002), Ljubljana/slovenščina
– Kärnten Verbandstagung 1982 (1982), Klagenfurt/nemščina
– Karsologicka speleologicka terminologie. Vykladovy slovniks ekvivalentny ve slovenštine a jednacich jazycich mezinarodni speleologicke unie (UNESCO). Anličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španelština (Vladimir Panoš, 2001), Žilina/slovaški, angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruski, španski
– Karst and microorganisms. 22. international karstological school “Classical Karst”. Program, guide book and abstracts (2014), Postojna/angleščina
– Karst and World Heritage in Europe, Acta Carsologica Vol. 33 – No.2, (2004), Ljubljana/angleščina
– Karst és barlangkutás (1968), Budapest/angleščina – nemščina
– Karst i pećine Jugoslavije (Neven Krešić, 1988), Beograd/srbski
– Karst in China (1976), Shanghai/angleščina
– Karst Kirgizii, geologičkie aspekti (Mihailov Vasilij, 1987), Frunze/ruski
– Karst massiva Kyrktav (A.B. Klimčuk, V.Ja. Rogožnikov, A.A. Lomaev, 1981), Kiev/ruski
– Karst Processes and relevant Landforms (Ivan Gams, 1976), Ljubljana/angleščina
– Karst Sudet. 4. sympozium o krasu krkonošsko-jesenicke soustavy (Josef Rehak, 1993), Praga/češčina
– Karst und Höhle 1989/90 (1991), München/nemščina
– Karst- und Höhlenforschung in Ob- und Nidwalden 1997. separat. Entdeckung eines jungpleistozänen Braunbären auf 1800 m ü. M. in einer Höhle der Obwaldner Voralpen Melchsee-Frutt, Kerns, OW (Philippe Morel, Thomas Gubler, Christian Schlüchter, Martin Trüssel, 1997), /nemščina
– Karst und karsthydrographie (Katzer Friedrich, 1909), Sarajevo/nemščina
– Karst-Fractured Aquifers – Vulnerability and Sustainability (Andrzej Rozkowski.., 1996), Katowice/angleščina
– Karstologia 1983/2 (1983), Paris/francoščina
– Karstologia 1994/23 (1994), Paris/francoščina
– Karstologia 1995/25 (1995), Paris/francoščina
– Karstologia 1995/26 (1995), Paris/francoščina
– Karstologo-geofizičeskie issledovanji karstovnih polostei pridnestovski podoli i pokuti (1968), Kiev/ruski
– Karstovedenie. Voprosi tipologii i morfologii karsta ( , 1985), Perm/ruski
– Karszt es barlang 1962/1 (1962), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1962/2 (1962), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1963/1 (1963), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1963/2 (1963), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1965/1 (1965), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1965/2 (1965), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1966/1 (1966), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1983/1-2 (1983), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1995-1996. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (1996), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1997/I-II. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (1997), Budapest/madžarščina
– Karszt es Barlang 1998 – 1999 (2002), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 1998-1999/I-II. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (1999), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 2000-2001. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (2001), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 2002-2003. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (2003), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlang 2006/I-II. Kiadja: A Magyar Karszt- es Barlangkutato tarsulat Budapest (2006), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlangkutas, 1971 separat (1971), Budapest/angleščina, nemščina, ruski
– Karszt es barlangkutato 1961/1 (1961), Budapest/madžarščina
– Karszt es barlangkutato 1961/2 (1961), Budapest/madžarščina
– Kataster za tečaj mlajši jamar (Mihael Rukše, ), /slovenščina
– Katavotrons im Kesselthale von Planina in Krain (Wilhelm Putick, 1889), Wien/nemščina
– Katerinska jeskyne. Agentura ochrany prirody a krajiny Česke republiky (3003), /češčina
– Kjer tišina šepeta (France Avčin, 1967), Ljubljana/slovenščina
– Kleine Höhlenkunde (Willner Rudolf, 1917), /nemščina
– Koloska. Grupo Espeleologico Alaves. Arabako Espeleologi Taldea. 2003 (2003), Vitoria-Gasteiz/španski
– Koloska. Grupo Espeleologico Alaves. Arabako Espeleologi Taldea. 2006 (2006), Vitoria-Gasteiz/španski
– Koloska. Grupo Espeleologico Alaves. Arabako Espeleologi Taldea. 204 (2004), Vitoria-Gasteiz/španski
– Koncept svežnja pri razlagi nastanka jam in poučen primer iz Slovenije (2004), /slovenščina
– Konceptualni model razvoja krasa, Conceptual approach to modeling karst development, Geologija 37, 38, separat (Miha Brenčič, 1994), Ljubljana/slovenščina
– Konvencionalni znaki za topografsko karto 1:25.000 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Kostanjeviška jama (2002), Novo mesto/slovenščina
– Kranjski jamarji 60 let (1954 – 2014) (Društvo za raziskovanje jam Kranj, 2014), Kranj/slovenščina
– Kras i speleologia, separat. The Complete Karst Model (France Šušteršič, 1998), Katowice/angleščina
– Kras i speleologia, Tom 11 (XX) (2005), Katowice/poljščina, angleščina, francoščina
– Kras i speleologia, Tom 8/XVII (1996), Katowice/francoščina, angleščina, poljščina
– Kras i speleologia, Tom 9/XVIII (1998), Katowice/francoščina, angleščina
– Kras in voda. Vodnik 8, 1983 (1983), Postojna/slovenščina
– Kras Nikšičkog polja i njegova hidrogeologija (Vladislav Vlahović, 1975), Titograd/srbski
– Kras posebna izdaja, dec 1998, Park Škocjanske jame (1998), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 101/102, jul 2010 (2010), Komen/slovenščina
– Kras št 105/106, dec 2010 (2010), Komen/slovenščina
– Kras št 107 – 108, feb 2011 (2011), Sveto/slovenščina
– Kras št 109, apr 2011 (2011), Sveto/slovenščina
– Kras št 113, nov 2011 (2011), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 15, avg 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 16, sep 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 17 – 18, nov 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 19, jan 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 20, apr 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 22, jul 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 23, okt 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 24, okt 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 25, feb 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 26, apr 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 27, jun 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina

– Kras št 29 nov 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 31, feb 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 32 – 33, apr-maj 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 34, jul 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 35, nov 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 36, dec 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 37, feb 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 38 – 39, apr – maj 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 40, jun 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 41, sep 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 42, nov 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 43, jan 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 45, jun 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 46, avg 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 47/48, okt 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 49, nov 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 50, feb 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 51, apr 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 53, avg 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 54 – 55, okt 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina

– Kras št 57, mar 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 58/59, maj 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 6, jan 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 61, sep 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 64, apr 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 65, avg 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 66, okt 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 67, nov 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 68, feb 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 69, apr 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 70, jun 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 71, sep 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 72, nov 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 74 – 75, maj 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 76, sep 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 77, nov 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 78, dec 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 79/80, mar 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 81, maj 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 82, avg 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 83/84, okt 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 85, dec 2007 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 86-87, mar 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 88, apr 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 89, jul 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 9, jul 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 90 – 91, nov 2008 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 92, jan 2009 (2009), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 93/94, apr 2009 (2009), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 95/96, avg 2009 (2009), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 97/98, dec 2009 (2009), Ljubljana/slovenščina
– Kras št 99 – 100, apr – maj 2010 (2010), Sveto/slovenščina
– Kras, Slovene Clasical Karst (ZRC SAZU, 1997), Ljubljana/angleščina
– Kras. 180-letnica Postojnske jame. Priloga GEA april 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Kras. Zgodovinski, naravoslovni in geografski oris (Ivan Gams, 1974), Ljubljana/slovenščina
– Krasoslovje v razvojnihizzivih na krasu. 1, Voda (2011), Ljubljana /slovenščina, angleščina
– Krasove sedimenty, Karst Sediments (1993), Praha/češčina
– Krasove sedimenty. Fosilni zaznam klimatickych oscilaci a zmen prostredi.Karst Sediments. The Fossil record of Climate Oscilations and Environmental Changes (1993), Praga/češčina, angleščina
– Krasy Slovenska 1971/6 (1971), Bratislava/slovaški
– Kraški izviri v hidrogeologiji (Dušan Novak, ), /slovenščina
– Kraški svet in njegovi pojavi (Pavel Kunaver, 1922), Ljubljana/slovenščina
– Kraški svet in življenje v jamah, maturitetna naloga (Rado Radešček, 1965), /slovenščina
– Kraško podzemlje pri nas in v svetu (1982), Postojna/slovenščina
– Kraško površje. Vodnik 9, 1984 (Peter Habič, 1984), Postojna/slovenščina
– Krš istočne Srbije (Petrović Jovan, 1974), Beograd/srbski
– Krš Jugoslavije, separat (Dušan Novak, 1971), Zagreb/angleščina, slovenščina
– Krška terminologija naroda Jugoslavije. Prilog hrvatskoj krškoj terminologiji (Josip Roglić, 1974), Zagreb/hrvaščina
– L´abime sous la Jungle, Expedition Nationale Francaise – Nlle Guinee (J.F. Pernette, 1980), /francoščina
– L´area carsica dell´alta Val di Secchia. Studio interdisciplinare dei caratteri ambientali. Provincia di Reggio Emilia. Regione Emilia-Romagna (1988), /italijanščina
– L´attuale consistenza del Catasto Speleologico della Venezia Giulia, 1966, N.61, 4394 VG – 4421 VG (Dario Marini, 1966), Trieste/italijanščina
– La Fontaine de Vaucluse et bassin d´alimentation, Excursion de l´assiciation des geologues du Languedoc du 12 avril 1970, Section de Geologie, separat (H. Paloc, ), /francoščina
– La Grotta “Claudio Skilan” VG 5720 RE 5070 (1994), Trieste/italijanščina
– La Grotta dell´Arco o di Bellegra (1932), /italijanščina
– La grotta delle Menosa in val Nervia. Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, 1982), Imperia/italijanščina
– La grotta delle Vene in alta val Tanaro. Gruppo speleologico imperiese cai (Gilberto Calandri, 1982), Imperia/italijanščina
– La Grotta di S. Giovanni d´Antro, Landarska jama (1966), Udine/italijanščina
– La nascita del soccorso speleologico. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (1994), Trieste/italijanščina
– La nostra attivita N°2 (Gruppo speleologico “San Giusto”, 1974), Trieste/italijanščina
– La Societa Speleologica Italiana 1950 – 1965 (Pietro Scotti, 1965), /italijanščina
– La Speleologia esplorativa triestina nel ventennio 1920/1940, nota informativa, separat (Pino Guidi, ), /italijanščina
– La speleologie verticale (1980), Perugia/italijanščina
– La valle dello Judrio, Progetto di ricerca speleologica Judrio 2000 (2000), Gorica/italijanščina
– Laichinger Höhlenfreund 1966/1 (1966), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1966/2 (1966), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1967/3 (1967), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1967/4 (1967), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1968/5 (1968), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1968/6 (1968), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1969/7 (1969), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1969/8 (1969), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1970/10 (1970), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1970/9 (1970), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1971/11 (1971), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1971/12 (1971), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1972/13 (1972), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1972/14 (1972), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1973/15 (1973), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1973/16, 1974/17 (1974), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1975/19, 20 (1975), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1977/23 (1977), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1977/24 (1977), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1978/25 (1978), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1978/27 (1978), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1979/1 (1979), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1979/2 (1979), Laichingen/nemščina
– Laichinger Höhlenfreund 1989/2 (1980), Laichingen/nemščina
– Le cavita inedite del Catasto speleologico della Venezia Giulia, 1961, 2837 VG – 4060 VG (Dario Marini, 1961), Como/italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1927 apr I/1 (1927), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1927 jul-sep I/2 (1927), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1927 okt-dec I/3 (1927), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1928 apr-jun II/2 (1928), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1928 jan-mar II/1 (1928), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1928 jul-sep II/3 (1928), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1928 okt-dec II/4 (1928), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1929 apr-jun III/2 (1929), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1929 jan-mar III/1 (1929), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1929, jul-sep III/3 (1929), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1929, okt-dec III/4 (1929), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1930, apr-jun IV/2 (1930), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1930, jan-mar IV/1 (1930), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1930, jul-sep IV/3 (1930), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1930, okt-dec IV/4 (1930), /italijanščina
– Le grotte d´Italia 1933 – XI: Istituto Italiano di speleologia. La grotta di ospo e quelle delláltipiano di S. Servolo, 68 VG, 167 VG, 168 VG, 169 VG, 170 VG, 171 VG (Helmut Rieckoff, 1933), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1933/1, separat (Andrea Perco, 1933), /italijanščina
– Le Grotte d´Italia 1983/XI, separat. Osservazioni geomorfologiche e idrologiche sull´Abisso S 2 ed il settore Arpetti-Pianballaur (Alpi Liguri, CN) (Gilberto Calandri, 1983), Imperia/italijanščina
– Le karst belge karstphälomene in nordrhein-westfallen (Camille Ek, Karl-Heinz Pfeffer, 1984), Köln/angleščina, nemščina, francoščina
– Le Karst Yougoslave (Ugrenović Aleksandar, 1928), Zagreb/francoščina
– Le Kraški rob (Slovenie) et ses escarpements: synthese multidisciplinaire et “itineraire pedagogique” (2007), /francoščina
– Le point des recherches karstologiques en U.S.S.R. (V. Kisselov, A. Klimchouk, V. Doubliansky, ), /francoščina
– Les Cuves de Sassenage et les promenades alentour (Baudouin Lismonde, 2006), Eybens/francoščina
– Les Ecoulements actuels dans karst du Bassin du Gard: le Malgoires – Lens. Essai de mise au point, Mediterrannee 1973/3, separat (Guilhem Fabre, 1973), /francoščina
– Les Grottes en Tchecoslovaquie (František Skrivanek, 1963), Praha/francoščina
– Les Plans de Provence, Studi Trentini di Scienze Naturali Vol 54, separat (Maurice Julian, Jean Nicod, 1977), Trento/francoščina
– Leuchtende Finsternis. Die Wunderwelt der Höhlen (Alfred Bögli, Herbert W. Franke, 1965), Bern/nemščina
– Lide+zeme 1973/8 (1973), Praga/češčina
– Limestones and caves of Wales (Trevor D. Ford, 1989), Cambridge/angleščina
– Litostratigrafija naravnih votlin goriškega krasa z globino preko 50 m, Litostratigrafia delle Cavita naturali con profondita superiore ai 50 metri sul Carso Isontino (), Gorica/italijanščina, slovenščina
– Living with Karst (2001), USA/angleščina
– Loški razgledi 1955/II, strani 163-174 (1955), Škofja Loka/slovenščina
– Loški razgledi 1960/VII, strani 157-184 (1960), Škofja Loka/slovenščina
– Loški razgledi 1961/VIII, strani 183-184 (1961), Škofja Loka/slovenščina
– Magnet: A Large Quartzite Cave System in the Eastern Transvaal, Bulletin of the South African Speleological Association 1990, separat (J.E.J. Martini, 1990), /angleščina
– Magyar allami földatani intezet (1970), Budapest/madžarščina
– Manual du Sauveteur (1996), Paris/francoščina
– Manuale di Rilievo ipogeo (Furio Bagliani…, 1992), Trieste/italijanščina
– Manuale di Rilievo ipogeo (Furio Bagliani…, 1990), Trieste/italijanščina
– Meandres 1985/48. Groupe Ulysse Speleo (1985), Saint-Priest/francoščina
– Med Timavo Sočo in Vipavo, ob 25-letnici delovanja jamarskega kluba Kraški krti (1998), Gorica/slovenščina – italijanščina
– Memoires de la Societe de speleologie 1: Troisieme exploration du goufre de Padirac (Lot) (E.A. Martel, E. Rupin, 1896), Paris/francoščina
– Mes Avall november 1977 (1977), Barcelona/španski
– Mexico the Black Holes Expedition: the 1988 British Expedition to explore the Caves of the Sierra de Zongolica (1988), Keyworth/angleščina
– Minerale bestimmen (Ambrogio Del Caldo, Cesarina Moro, Carlo Maria Gramaccioli, Matteo Boscardin, 1974), Stuttgart/nemščina
– Minerali v slovenskih kraških jamah. Minerals in the Slovene Karst Caves (Matrtin Knez, Nadja Zupan, 1992), Postojna/slovenščina, angleščina
– Mineralogija in geologija za višje razrede srednjih šol (Fran Tućan, 1948), Ljubljana/slovenščina
– Mitgliederliste des Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher (Markus Boldt, 1978), /nemščina
– Mitteilungen 1960/1 (1960), München/nemščina
– Mitteilungen 1960/3 (1960), München/nemščina
– Mitteilungen 1960/4 (1960), München/nemščina
– Mitteilungen 1961 /2 (1961), München/nemščina
– Mitteilungen 1961/1 (1961), München/nemščina
– Mitteilungen 1961/3 (1961), München/nemščina
– Mitteilungen 1961/4 (1961), München/nemščina
– Mitteilungen 1962/1 (1962), München/nemščina
– Mitteilungen 1962/2 (1962), München/nemščina
– Mitteilungen 1962/3 (1962), München/nemščina
– Mitteilungen 1962/4 (1962), München/nemščina
– Mitteilungen 1963/1 (1963), München/nemščina
– Mitteilungen 1963/2 (1963), München/nemščina
– Mitteilungen 1963/3 (1963), München/nemščina
– Mitteilungen 1963/4 (1963), München/nemščina
– Mitteilungen 1964/1 (1964), München/nemščina
– Mitteilungen 1964/2 (1964), München/nemščina
– Mitteilungen 1964/3 (1964), München/nemščina
– Mitteilungen 1964/4 (1964), München/nemščina
– Mitteilungen 1965/1 (1965), München/nemščina
– Mitteilungen 1965/3 (1965), München/nemščina
– Mitteilungen 1966/1 (1966), München/nemščina
– Mitteilungen 1966/2 (1966), München/nemščina
– Mitteilungen 1966/3 (1966), München/nemščina
– Mitteilungen 1966/4 (1966), München/nemščina
– Mitteilungen 1967/1 (1967), München/nemščina
– Mitteilungen 1967/2 (1967), München/nemščina
– Mitteilungen 1967/3-4 (1967), München/nemščina
– Mitteilungen 1968/1 (1968), München/nemščina
– Mitteilungen 1968/2 (1968), München/nemščina
– Mitteilungen 1968/3 (1968), München/nemščina
– Mitteilungen 1968/4 (1968), München/nemščina
– Mitteilungen 1972/1-2 (1972), München/nemščina
– Mitteilungen 1972/3 (1972), München/nemščina
– Mitteilungen 1972/4 (1972), München/nemščina
– Mitteilungen 1973/3-4 (1973), München/nemščina
– Mitteilungen 1974/2 (1974), München/nemščina
– Mitteilungen 1974/3 (1974), München/nemščina
– Mitteilungen 1974/4 (1974), München/nemščina
– Mitteilungen 1976/1 (1976), München/nemščina
– Mitteilungen 1976/2 (1967), München/nemščina
– Mitteilungen 1980/4 (1980), München/nemščina
– Mitteilungen Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. 1995/1-2 (1995), /nemščina
– Mitteilungen Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. 1996/4 (1996), /nemščina
– Mitteilungen der Bundeshöhlenkommission (1923), Wien/nemščina
– Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 1950/1 (1950), Salzburg/nemščina
– Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 1950/1 (1950), Salzburg/nemščina
– Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 1951 (1951), Salzburg/nemščina
– Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 1955 (1955), Salzburg/nemščina
– Mitteilungen des Landesvereines für Höhlenkunde in der Steiermark 2001/1-4 (2001), Graz/nemščina
– Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 1/2002 (2002), München/nemščina
– Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 2/1992 (1992), München/nemščina
– Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 3/2004 (2004), München/nemščina
– Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 4/1991 (1991), München/nemščina
– Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 4/2001 (2001), München/nemščina
– Mitteilungen Gesamtverzeichnis der Jahrgänge 1955 – 1974 (1976), München/nemščina
– Mitteilungen, der Massenkalk des nördlichen Sauerlandes, Ein kleiner Exkursionsführer (Ulrich Rosenfeld, 1961), München/nemščina
– Mladina 1997/28 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Mlajši jamar. Gradivo za pripravljalni tečaj za naziv mlajši jamar (1988), /slovenščina
– Mondo sotterraneo 2001/1-2 (2001), Udine/italijanščina
– Mondo sotterraneo 2003/1-2 (2003), Udine/italijanščina
– Mondo sotterraneo 2004/1-2 (2004), Udine/italijanščina
– Mondo sotterraneo 2005/1-2 (2005), Udine/italijanščina
– Mondo sotterraneo 2006/1-2 (2006), Udine/italijanščina
– Mondo sotterraneo 2007/1-2 (2007), Udine/italijanščina
– Moravian Karst, Excursion Guide, Moravsky Kras, Excurzni pruvodce (Pavel Bosak, Jaroslav Kadlec, Jiri Otava, Petr Polak, Jan Vit, 1999), /slovaški, angleščina
– Moravsky kras – Čas a kamen (Igor Audy, Jirina Audyova, 1993), Boskovice/češčina
– Moravsky kras Blansko (L. Slezak, 1973), /več jezikov
– Moravsky kras, skripta (1984), Blansko/češčina
– More 1984 1/3, časopis saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru SFRJ (1984), Rijeka/hrvaščina
– More 1985 1-2, časopis saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru SFRJ (1985), Rijeka/hrvaščina
– More 1985 3, časopis saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru SFRJ (1985), Rijeka/hrvaščina
– More 1987 3, časopis saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru SFRJ (1987), Rijeka/hrvaščina
– More 1990 4, časopis saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru SFRJ (1990), Rijeka/hrvaščina
– Morphogenetics of the Sežana Kras, Evokarst 2002, Kras and High Dinaric karst, separat (Ivan Gams, 2002), /angleščina
– Naravovarstveni pomen udornic na območju Logatca (Boštjan Jurjevčič, 2004), Ljubljana/slovenščina
– Naslov (Avtor, Leto), Kraj/Jezik
– Naš krš 10-11/1981, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1981), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 12-13/1982, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1982), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 14-15/1983, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1983), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 16-17/1984, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1984), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 18-19/1985, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1985), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 5/1978, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1978), Sarajevo/hrvaščina
– Naš krš 6/1979, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1979), Sarajevo/hrvaščina
– Naš krš 7/1979, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1979), Sarajevo/hrvaščina
– Naš krš 8/1980, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1980), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš krš 9/1980, Bilten Speleološkog društva “Bosansko Hercegovački krš” (1980), Sarajevo/hrvaščina, angleščina
– Naš Krš št 35/2002, Bilten Speleološkog društva Bosanskohercegovački krš (2002), Sarajevo/bosanski francoščina
– Naš krš, separat (France Šušteršič, 1985), Sarajevo/slovenščina
– Naše jame 1/1959 – 2/1963 (1959-1963), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1/1964 – 10/1968 (1964-1968), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 11/1969 – 15/1973 (1969-1973), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 16/1974 – 20/1979 (1974-1979), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1984/26 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1986/28 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1987/29 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1988/30 dodatek, gradivo za slovensko speleološko biografijo z bibliografijo (1988), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1989/31 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1990/32 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1991/33 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1992/34 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1993/35/1 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1993/35/2 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1994/36 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1995/37 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1996/38 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1997/39 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1998/40 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 1999/41 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2000/42 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2001/43 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2002/44 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2003/45 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2006/64 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 2008/47 (Jamarska zveza Slovenije, 2008), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 21/1980 – 25/1983 (1980-1983), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 27/1983 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame 30/1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame kazalo 1992/1-30 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame posebna izdaja 1997/39 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame, 12/1970, separat. O nekaterih ponorih ob Cerkniškem jezeru (Rado Gospodarič, 1971), Ljubljana/slovenščina
– Naše jame, 9/1967, separat. Podrti kapniki v Postojnski jami (Rado Gospodarič, 1967), Ljubljana/slovenščina
– Naše planine, 5-6/1985. časopis planinarskog saveza Hrvatske (1985), Zagreb/hrvaščina
– National Geographic apr 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic apr 2001 (2001), Washington/angleščina

– National Geographic dec 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic feb 2001 (2001), Washington/angleščina
– National Geographic jan 2001 (2001), Washington/angleščina
– National Geographic jul 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic jun 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic maj 2001 (2001), Washington/angleščina
– National Geographic maj 2010, Slovenija (2010), Washington/slovenščina
– National Geographic nov 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic okt 2000 (2000), Washington/angleščina
– National Geographic sep 2000 (2000), Washington/angleščina
– Naturschutz in Österreich (1970), /nemščina
– Naturschutz in Voraslberg (), Schwarzach/nemščina
– Ne hodi v jame brez glave (2001), Ljubljana /slovenščina
– Neanderthals and modern humans in the European landscape during the last glaciation, The Middle and Upper palaeolithic Game Suite in Central and Southeastern Europe, separat (Rudolf Musil, ), Cambridge/angleščina
– Nekaj misli o Fourierjevi analizi in teoriji jamskih vijug, Naš krš XIII, 1987/22, separat (France Šušteršič, 1987), Sarajevo/slovenščina
– Neponovljiva narava fosili (Uroš Herlec, Branka Hlad, 1995), Ljubljana/slovenščina
– Neponovljiva narava minerali (Branka Hlad, 1995), Ljubljana/slovenščina
– Newsletter 1993/17. Imperial College Caving Club (1993), London/angleščina
– Newsletter 1993/18. Imperial College Caving Club (1993), London/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 1, apr 1994 (K. Urushibara- Yoshino, 1994), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 2, avg 1994 (K. Urushibara- Yoshino, 1994), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 3, jul 1995 (K. Urushibara- Yoshino, 1995), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 4, jul 1996 (K. Urushibara- Yoshino, 1996), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 5 (K. Urushibara- Yoshino, 1997), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 6 (K. Urushibara- Yoshino, 1998), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 7 (K. Urushibara- Yoshino, 1999), Tokyo/angleščina
– Newsletter on Annotated Bibliography No. 8 (K. Urushibara- Yoshino, 2000), Tokyo/angleščina
– Newsletter, British Cave Research Association, No 5, jun 2005 (2005), Buxton/angleščina
– Newsletter, British Cave Research Association, No 7, dec 2006 (2006), Buxton/angleščina
– Newsletter, British Cave Research Association, No 7, jan 2007 (2007), Buxton/angleščina
– Newsletter, British Caving Association, No 1, julij 2004 (2004), /angleščina
– Newsletter, British Caving Association, No 2, okt 2004 (2004), /angleščina
– Newsletter, British Caving Association, No 3, feb 2005 (2005), /angleščina
– Newsletter, British Caving Association, No 5, dec 2005 (2005), /angleščina
– Northern Caves Volume One, Wharfedale and Nidderdale (D. Brook, R.G. Coe, G.M. Davies, M.H. Long, 1979), Nelson/angleščina
– Northern Caves Volume Three, Ingleborough (A. Brook, D. Brook, G.M. Davies, M.H. Long, 1986), Nelson/angleščina
– Northern Caves Volume Two, Penyghent and Malham (A. Brook, D. Brook, G.M. Davies, M.H. Long, 1982), Todmorden/angleščina
– Northern Caves 1, Wharfedale & the North-East (1988), /angleščina
– Notes on Metamorphic Facies Map of Japan (1970), /angleščina
– Notiziario del circolo speleologico Romano. Culti ipogei (2004), Roma/italijanščina
– Notiziario del circolo speleologico Romano. Spedizioni Messico (Chiapas) e in Guatemala 1996-2001 (2004), Roma/italijanščina
– Notranjska, Zbornik 14. zborovanja slovenskih geografov okt. 1987 (1987), Postojna/slovenščina
– Notranjski muzej Postojna, šestdeset let. (2007), Postojna/slovenščina
– Nova odkritja v Najdeni jami, separat, Naše jame 1964/6 (Matjaž Puc, 1964), Ljubljana/slovenščina
– Nove razmere in obzorja. Pogledi na naravo in varstvo okolja v Sloveniji (1996), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Nove smery ve speleologii. New Trends in Speleology. Dobrichovice 24.-28.10.1983 (1983), Dobrichovice/angleščina
– Novice DZRJS apr 1967 (1967), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS avg 1970 (1970), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS feb 1966 (1966), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS feb 1970 (1970), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS jan 1964 (1964), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS jul 1963 (1963), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS jul 1965 (1965), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS jul 1966 (1966), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS jul 1968 (1968), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS maj 1965 (1965), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS maj 1966 (1966), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS maj 1967 (1967), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS maj 1969 (1969), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS nov 1966 (1966), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS nov 1967 (1967), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS nov 1968 (1968), Postojna/slovenščina
– Novice DZRJS okt 1964 (1964), Postojna/slovenščina
– Novice JZS april 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS avgust 1969 (1969), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec. 1977 (1977), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec. 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec. 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec. 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS dec. 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS januar 1977 (1977), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS julij 1972 (1972), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS julij 1973 (1973), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS Julij 1974 (1974), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS julij 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS junij 1977 (1977), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS junij 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS junij 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS junij 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS maj 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1971 (1971), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1973 (1973), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1977 (1977), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS marec-april 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS nov 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS november 1975 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS oktober 1975 (1973), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS sept. 1976 (1976), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS sept. 1977 (1977), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS sept. 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS sept. 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Novice JZS sept. 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Novoafonskaja peščernaja sistema (Z.K. Trintilozo, 1983), Tbilisi/ruski
– NSS News, 1981 (1981), /angleščina
– NSS News, 2010 januar (2010), /angleščina
– NSS News, 2015 januar (2015), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1987 Volume 44, Number 11 (1987), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1989 Volume 47, Number 12 (1989), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1990 Volume 48, Number 3 (1990), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1992 Volume 50, Number 12 (1992), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1993 Volume 51, Number 12 (1993), Huntsville/angleščina
– Nss News. American Caving Accidents 1997 Volume 55, Number 12 (1997), Huntsville/angleščina
– O nekaterih pojmih v zvezi z jamskim prostorom (Primož Jakopin, ), Ljubljana/slovenščina
– O Numeričnem vrednotenju kraških objektov (Primož Jakopin, 1972), Ljubljana/slovenščina
– Občina Žužemberk. S tokovi Krke do morja spoznanj in idej. 15. geografski raziskovalni tabor Žužrmberk 2011 (2012), Ljubljana/slovenščina
– Obzornik 82/11 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Okus teme (Clara Ferlatti, Bogdan Kladnik, 1998), Ljubljana/slovenščina
– Oledenienie pečer (B. R. Mavlyudov, 2008), Moskva/ruski
– Oliver Trickett, Doyen of Australia´s Cave Surveyors 1847-1934 (1991), Sydney/angleščina
– Oltre l´oro. Tutto quello che avreste voluto sapere sulle grotte, ma non avete mai saputo a chi chiedere… Societa Speleologica Italiana (Giovanni Badino , 1993), Bologna/italijanščina
– Onesnaževanje in varstvo okolja. Geologija in tehnika za okolje, zbornik, 3. posvetovanje (1992), Ljubljana/slovenščina
– Onesnaževanje in varstvo okolja. Geologija in tehnika za okolje, zbornik, separat (1992), Ljubljana/slovenščina
– Operacija -1000 (Jean Cadoux, Jean Lavigne, Geo Mathieu, Louis Potie, prevedla Henrietta Kunaver, 1963), Ljubljana/slovenščina
– Opšti pojmovi o reljefu zemljine površine (1951), /srbski
– ORCUS, Speleologicke expedice do krasu SSSR (), /češčina – angleščina
– Osnove jamarske informatike, Gradivo za pripravljalni tečaj (France Šušteršič, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Osnovni merski podatki udornic Škocjanskih jam (Primož Jakopin, 1981), Ljubljana/slovenščina
– Owen 90, New Zeland, Češka speleologicka společnost, Czeh speleological society, Alberice (1991), Trutnov/češčina, angleščina
– Paesaggi carsici nel Friuli Venezia Giulia (), Trst/italijanščina
– Pečera (Jaskinia) Zoluszka (Wiaczeslaw Andrejczuk, Aleksander Klimczuk, 2007), Sosnowiec Polska, Simferopol Ukrajina/ukrajinski
– Pećina Orlovača (2002), Pale/srbski
– Personnel Manual, Cave research Foundation, third Edition (Diana O. Daunt-Mergens, 1981), Mammoth Cave/angleščina
– Peshchery (Caves). Gypsum and Anhydrite Caves. (1988), Perm/ruski
– Pesmi Slavospev naravi (Rado Radešček, 1998), Ljubljana/slovenščina
– Pesteri din Romania, ghid turistic (1984), Bucuresti/romunski
– Peščeri Gruzii, Georgian Caves, speleološki zbornik 11, zemljevid Gruzije ( , 1987), Tbilisi/ruski
– Petnička pećina (Radenko Lazarević, 1988), Valjevo/srbski
– Pferdefunde aus der Külna-Höhle in Mären. Weimarer monographien zur ur- und frühgeschichte (Rudolf Musil, 1990), Weimar/nemščina
– Planine ob meji (1957), Maribor/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/1 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/10 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/11 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/12 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/2 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/3 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/4 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/5 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/6 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/7 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/8 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1954/9 (1954), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1984/8 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1987/9 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1988/1 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1988/10 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1988/11 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1988/12 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1989/10 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1989/12 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1990/3 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1990/7-8 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1993/12 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1993/4 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1993/7-8 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1994/12 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1994/3 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1994/4 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1995/5 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1998/10 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 1998/11 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 2000/1 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 2004/1 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Planinski vestnik 2010/10 (2010), Ljubljana/slovenščina
– Pleistocen, Historie vyzkumu na uzemi byvaleho Československa, Folia Historica 67/1999 (Rudolf Musil, Jaromir Karasek, Karel Valoch, 1999), Brno/slovaški
– Pleistocenska sesalska favna iz Ristovače pri Arandjelovcu (Ivan Rakovec, 1965), Ljubljana/slovenščina
– Pod Kapnikom, 2009/7. Odprava Nova Zelandija 2009. Klub jamarjev Kostanjevica na Krki. (2009), kostanjevica na Krki/slovenščina
– Pod socerbsko planoto, izviri v Dolini (Sancin Stojan, Bratos Claudio, 1984), Pulje pri Domlju/slovenščina, italijanščina
– Podaci o vodnim objektima (1940), Beograd/srbski
– Podzemni Everesty. Underground Everests (Petr Hipman, 2000), Žilina/slovaški
– Podzemni Praha (Vaclav Cilek , 1995), Praga/češčina
– Podzemni Rak, Jamarsko društvo Rakek 1988/4 (1988), Rakek/slovenščina
– Pojav radona 222 v slovenskih kraških jamah in ev. riziko za obiskovalce in jamarje (), /slovenščina
– Polish caving 2009-2013 (2013), Warszawa/angleščina
– Popuvky 1349 – 1999, 650 let obce, Putik, rodovnik (Josef Strecha, Lubomir Šebela, 1999), Popuvky/slovaški
– Poročila Acta Carsologica II (1959), Ljubljana/slovensk1 – nemščina
– Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Posredno merjenje smeri tektonske raze. Rudarsko – metalurški zbornik Vol 40 1993/1-2, separat (France Šušteršič, 1993), Ljubljana/slovenščina
– Postojna, Postojnska jama (1976), Postojna/nemščina
– Postojna, Postojnska jama (1973), Postojna/slovenščina
– Postojnska jama (1979), Postojna/nemščina
– Postojnska jama in druge zanimivosti krasa (Alfred Šerko – Michler Ivan, 1952), Ljubljana/slovenščina
– Postojnska jama, vodnik 10, 1988 (1988), Postojna/slovenščina
– Postojnska jama. Izdano ob 160-letnici odkritja Postojnske jame. Ponatis 3 knjg Adelsberger und Kronprinz Ferdinands- Grotte, avtor Franz Grafen von Hohenwart, Wien 1830, Ljubljana 1832 (1978), Postojna/slovenščina, hrvaščina, angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina
– Potapljaške novice (1995), Maribor/slovenščina
– Potholing and Caving, jamarski priročnik (1967), London/angleščina
– Potresi v letu 1996, Eartquakes in 1996 (Uprava RS za geofiziko, 1997), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Potresi v letu 1997, Eartquakes in 1997 (Uprava RS za geofiziko, 1998), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Potresi v letu 1998 (Uprava RS za geofiziko, 1999), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Potresi v letu 1999 (Agencija RS za okolje, 2001), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Potresi v letu 2000 (Agencija RS za okolje, 2001), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Potresni zbornik (1980), Tolmin/slovenščina
– Praktička speleologia (Jozef Jakal, 1982), /slovaški
– Pravek 1995/5: Separat. Geschichte des Fundes aus der Byči Skala-Höhle und die neueste Erkenntnisse (Antonin Prichystal, 1995), Brno/nemščina
– Pravna sredstva na področju varstva okolja. Priročnik za nevladne organizacije in civilne iniciative. Človekove pravice. (Senka Vrbica, Nuša Videtič, 2010), Ljubljana/slovenščina
– Prečni prerezi jamskih rovov, 1. seminarska naloga (Tina Živec, 2000), Ljubljana/slovenščina
– Predjama – barvanje Lokve 3.7. – 31.8.1951 (Ivan Michler, 1951), /slovenščina
– Pregledovanje v visokogorskem krasu. Prirejeno po: Marbach G. in Rocourt J.: Speleologie alpine. Techniques sportives appliques 1980 (Franc Malečkar, France Šušteršič, 1983), Postojna/slovenščina
– Premiere 1993. Bolletino della societa Svizzera di speleologia sezione Ticino (1993), Viganello/italijanščina
– Premiere 1997. Bolletino della societa Svizzera di speleologia sezione Ticino (1993), Viganello/italijanščina
– Presihajoče cerkniško jezero čudež kraške narave (Vekoslav Kebe, 2001), Dolenje jezero/slovenščina
– Pressures and Protection of the Underground Karst – Cases from Slovenia and Croatia. Pritiski in varovanje podzemnega krasa – Primeri iz Slovenije in Hrvaške. Pritisci i zaštita podzemnog krša – Primjeri iz Slovenije i Hrvatske (Mitja Prelovšek, Nadja Zupan Hajna, 2011), Postojna/angleščina
– Prijava na razpis nagrade Viljem Putick za najboljši jamarski dosežek v letu 2008 odkritje Čaganke najgloblje jame na Dolenjskem. Jamarski klub Novo mesto. (Andrej Gašperič, 2009), Novo mesto/slovenščina
– Priročnik jamarskega reševanja (JZS, 2012), Ljubljana/slovenščina
– Priročnik za prvo pomoč reševanja v jamah (osnutek) (Rok Stopar, 2000), /slovenščina
– Priroda. Časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1965/5-6 (1965), Zagreb/hrvaščina
– Priroda. Časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1984/1 (1984), Zagreb/hrvaščina
– Priručka mapovani pseudokrasu. Manual of pseudokarst mapping. Slovenska speleologicka spoločnost (1990), Praha/češčina
– Problems of Karst Complex Study of Mountainous Countries, International Simposium of Speleology, Tbilisi 5 – 12.10.1987, Abstracts of papers (1987), Tbilisi/angleščina, ruski
– Problems of Karst Complex Study of Mountainous Countries, International Simposium of Speleology, Tbilisi 5 – 12.10.1987, Guide Book (1987), Tbilisi/angleščina, ruski
– Problems of the Speleological Research Part II, Proceeding of the Internatinal Speleological Conference held in Brno 29.6. – 4.7.1964 (1966), Praga/angleščina, nemščina
– Problems of the Speleological Research, Proceeding of the Internatinal Speleological Conference held in Brno 29.6. – 4.7.1964 (1965), Praga/angleščina, nemščina
– Problemy speleologickeho prieskumu podzemnych tokov na Slovensku. Slovenska speleologicka spoločnost (Zdenko Hochmuth, 2000), Prešov – Košice/slovaški
– Proc Univ Bristol Spelaeol Soc. 1971/12. separat. The Little Near River Cave (P. A. Standing, M. D. Newson, A. G. Wilkins, 1971), Bristol/angleščina
– Procedings of the Antalya Symposium and Field Seminar 1990. Separat. New results on cretaceous limestone karst in Westphalia, Germany (Eckehard P. Löhnert, 1990), /angleščina
– Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, Switzerland 10 – 17 8.1997, Vol 1, Physical Speleology, Karst Geomorphology (1997), La Chaux-de-Fonds/angleščina
– Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, Switzerland 10 – 17 8.1997, Vol 2, Conferece on Limestone Hydrology and Fissured Media, Colloque d´Hydrologie en Pays Calcaire et en Milieu Fissure (1997), La Chaux-de-Fonds/angleščina, francoščina
– Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, Switzerland 10 – 17 8.1997, Vol 5, Applied Speleology, Mapping & Techniques (1997), La Chaux-de-Fonds/angleščina
– Proceedings of the 13 International Cave Bear Symposium (2007), Brno/angleščina
– Proceedings of the 6th international congress of speleology, separat. Fremdenverkehr der karstgebiete in jugoslawien (France Habe, 1977), Olomouc/nemščina
– Proceedings of the 6th international Symposium on Water Tracing Karlsruhe, Germany 1992. Separat. Tracer Hydrology (H. Hötzl, A. Werner, 1992), Rotterdam/angleščina
– Proceedings of the 8 International Symposium on Pseudokarst. Slovak Speleological Society (2004), Liptovsky Mikulaš/angleščina
– Proceedings University of Bristol Speleological Societi for 1996 (1996), /angleščina
– Proceedings University of Bristol Speleological Societi for 1998 (1999), /angleščina
– Proceedings University of Bristol Speleological Societi for 2007 (2008), /angleščina
– Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2006 – 2010 (2007), Škocjan/slovenščina
– Progressione 1981/8. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1981), Trieste/italijanščina
– Progressione 1982/9. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1982), Trieste/italijanščina
– Progressione 1987/18. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1987), Trieste/italijanščina
– Progressione 1988/19. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1988), Trieste/italijanščina
– Progressione 1988/20. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1988), Trieste/italijanščina
– Progressione 1989/21. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1989), Trieste/italijanščina
– Progressione 1989/22. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1989), Trieste/italijanščina
– Progressione 1990/23. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1990), Trieste/italijanščina
– Progressione 1990/24. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1990), Trieste/italijanščina
– Progressione 1992/27. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1992), Trieste/italijanščina
– Progressione 1993/29. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1993), Trieste/italijanščina
– Progressione 1994/30. Tepuy 93. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1994), Trieste/italijanščina
– Progressione 1995/32. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1995), Trieste/italijanščina
– Progressione 1995/33. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1995), Trieste/italijanščina
– Progressione 1996/34. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (1996), Trieste/italijanščina
– Progressione 2002/46. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (2002), Trieste/italijanščina
– Progressione 2003/49. Rassegna di attivita della Commissione grotte “E. Boegan” (2003), Trieste/italijanščina
– Progressione 25/dec 1991 (1991), Trieste/italijanščina
– Progressione 26/jun 1992 (1992), Trieste/italijanščina
– Progressione 28/jun 1993 (1993), Trieste/italijanščina
– Progressione 31/dec 1994 (1994), Trieste/italijanščina
– Progressione 37/dec 1997 (1997), Trieste/italijanščina
– Progressione 38/jun 1998 (1998), Trieste/italijanščina
– Progressione 39/dec 1998 (1998), Trieste/italijanščina
– Progressione 40/jun 1999 (1999), Trieste/italijanščina
– Progressione 41/dec 1999 (1999), Trieste/italijanščina
– Progressione 42/jun 2000 (2000), Trieste/italijanščina
– Progressione 43/dec 2000 (2000), Trieste/italijanščina
– Progressione 44/jun 2001 (2001), Trieste/italijanščina
– Progressione 45/dec 2001 (2001), Trieste/italijanščina
– Progressione 47/dec 2002 (2002), Trieste/italijanščina
– Progressione 48/jul 2003 (2003), Trieste/italijanščina
– Progressione 54/jan-dec 2007 (2007), Trieste/italijanščina
– Progressione 55/jan-dec 2008 (2008), Trieste/italijanščina
– Proteus 1954/1955, letnik XVII, vezano (1955), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1956/1957, letnik XIX, vezano (1956), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1958/1959, letnik XXI, vezano (1959), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 2 (1959), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 3 (1959), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 4-5, priloga: Nebo v letu 1960 (1960), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 7 (1960), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 8 (1960), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1959/1960, letnik XXII, št 9-10 (1960), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1963/1964, letnik XXVI, vezano (1963), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1964/1965, letnik XXVII, vezano (1964), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1993/1994, letnik 56, št 1 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 1998, letnik 61, št 2 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 2001, letnik 63, št 5 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus 2001, letnik 64, št 1 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus Anguinus. 2009/2 (2009), Postojna/slovenščina
– Proteus apr 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus apr 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus dec 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb – mar 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus feb 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jan-feb 1994 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Proteus jun 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus letnik XII sep 1949 – maj 1950 (1950), Ljubljana/slovenščina
– Proteus letnik XXX 1967 – 1968 (1968), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj – jun 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj 1947 (1947), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj 1992 (1992), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 1995, Pohorje (1995), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus maj-jun 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus mar 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus nov 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1993 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 2002 (2002), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus okt-nov 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1978 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1979 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1981 (1981), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1982 (1982), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1983 (1983), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1984 (1984), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1985 (1985), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1986 (1986), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1987 (1987), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1988 (1988), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1989 (1989), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1990 (1990), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1991 (1991), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1994 (1994), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1995 (1995), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1996 (1996), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1997 (1997), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1998 (1998), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 1999 (1999), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2000 (2000), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2001 (2001), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2003 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2004 (2004), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2005 (2005), Ljubljana/slovenščina
– Proteus sep 2006 (2006), Ljubljana/slovenščina
– Provvedimenti d´aqua per la citta di Trieste (1882), Trieste/italijanščina
– Prvi jugoslovanski geološki kongres Bled 23. – 27. 5 1954, predavanje in poročila (1956), Ljubljana/slovenščina
– Prvi jugoslovanski speleološki kongres, Postojna 21.-24. 1. 1954 (1955), Ljubljana/slovenščina
– Przeglad geograficzny 1979/2 (1979), Warszawa/poljščina
– Przeglad geograficzny 1979/3 (1979), Warszawa/poljščina
– Przeglad geograficzny 1979/4 (1979), Warszawa/poljščina
– Przeglad geograficzny 1980/1 (1980), Warszawa/poljščina
– Przeobrazenia skladu chemicznego wod krasowych poludniowej czesci Wyzyny Krakowskiej (zlevnia Rudawy i Pradnika), Kras i speleologia 1996/1 (Jacek Rozkowski, 1996), Katowice/poljščina
– Przyroda nieožywiona, Wartošci przyrodnicze i kulturowe zespolu jurajskich parkow krajobrazowych na terenie wojewodztwa katowickiego (Andrzej Tyc, 1994), Dabrowa Gornicza/poljščina
– Rakov Škocjan in naravoslovna učna pot (Stanko Silan, 1995), Ljubljana/slovenščina
– Rassegna di attivita dei gruppi aderenti alla Federazione Speleologica Triestina (1990), Trieste/italijanščina
– Rassegna di attivita dei gruppi aderenti alla Federazione Speleologica Triestina (1988), Trieste/italijanščina
– Rassegna di attivita dei gruppi aderenti alla Federazione Speleologica Triestina (1990), Trieste/italijanščina
– Raziskava Kanin 1974, poročilo DZRJL o raziskavah na Kaninu avgusta 1974 (Jožko Jurečič, 1974), Ljubljana/slovenščina
– Raziskave jam zahodno od Globodola (Matjaž Puc, 1978), Ljubljana/slovenščina
– Raziskave kraških objektov na območju razširitve kamnoloma Dobrepolje (Daniel Rojšek, 1979), Ljubljana/slovenščina
– Raziskave na območju trase tlačnega rova HE Doblar II (Jurij Andjelić, 1982), Ljubljana/slovenščina
– Razprave, separat. Kraški izviri ob morski obali (Ivan Kuščer, 1950), Ljubljana/slovenščina
– Recit d´une Amittie… (), /francoščina
– Research In South China Karst (Leonardo Latella, Roberto Zorzin, 2008), Verona/italijanščina
– Revista de espeleologia 1970/1 (1970), Lisbona/portugalščina
– Revue de Geographie Alpine 1980: Montagnes et Montagnards. Separat. Morphogenese des etages supra-forestiers dans les Alpes-Maritimes (Maurice Julian, 1980), /francoščina
– Ricerche sul carsismo della Grecia Occidentale. Grupo speleologico imperiese CAI (1984), Oneglia/italijanščina
– RMZ – materiali in geookolje 48-1/2001 (2001), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 48-2/2001 (2001), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 48-3/2001 (2001), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 50-1/2003 (2003), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 50-2/2003 (2003), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 50-3/2003 (2003), Ljubljana/angleščina

– RMZ – materiali in geookolje 51-1/2004 (2004), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 51-2/2004 (2004), Ljubljana/angleščina
– RMZ – materiali in geookolje 51-3/2004 (2004), Ljubljana/angleščina
– Rudarsko – metalurški zbornik Vol 36 1989/2, Informacija o kartiranju dolomitnega pasu Loškega in Babnega polja, separat (France Šušteršič, 1989), Ljubljana/slovenščina
– Rudarsko – metalurški zbornik Vol 37 1990/2, Računalniški program za izračunavanje plastnic lezike pri poznanem vpadu, separat (France Šušteršič, 1990), Ljubljana/slovenščina
– Rudarsko – metalurški zbornik, letnik 39, št. 3-4/1992, separat. Prispevek k merjenju kraških jam (France Šušteršič, 1992), Ljubljana/slovenščina
– Rudicke Propadani. Biči skala druhy nejdelši jeskynni system Česke republice (), Rudice/
– Ryugado Cave Kochi pref, Guide Book (), /kitajski
– Salzburger Höhlenbuch, Band 1 (1975), Salzburg/nemščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1984/1 (1984), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1984/2 (1984), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1985/1 (1985), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1985/2 (1985), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1985/3 (1985), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1985/4 (1985), Rijeka/hrvaščina
– Savez za podvodne aktivnosti, bilten 1987/3 (1987), Rijeka/hrvaščina
– Schichtengebundene Hoehlen (Hubert Trimmel, 1956), Como/nemščina
– Sedmi Jugoslovenski speleološki kongres (1980), Titograd/slovenščina – srbohrvatski – angleščina – francoščina – nemščina
– Separat. Beitrag zur Geohydrologie des Karst-Aquifersystems von Paderborn (Nordrhein-Westfalen). Contribution to the geohydrology of the karst aquifer system of Paderborn (Northrhine Westfalia) (Eckehard P. Löhnert, 1990), Stuttgart/nemščina
– Separat. Depositional environment for metatyuyamunite and related minerals from Caverns of Sonora, TX (USA) (Bogdan P. Onac, George Veni, William White, 2001), Stuttgart/angleščina
– Separat. Les concretionnements de la grotte de Skocjanske (Slovenie) et les Changements climatiques (A. Kranjc, J. Kogovšek, S. Šebela, ), /francoščina
– Separat. Porth yr Ogof, Breconshire (Peter A. Standing, Oliver C. Lloyd, 1970), Bristol/angleščina
– Separat. Style of postsedimentary deformation in the Plio-Quaternary Velenje basin, Slovenia (Marko Vrabec, 1999), Stuttgart/angleščina
– Separat. Water-tracing of the Severn Tunnel Great Spring (D. P. Drew, B. A., M. D. Newson, D. I. Smith, 1970), Bristol/angleščina
– Setkani v jizerskych horach 21.9.-24.9.1989, Liberec (1989), Praga/češčina
– Seznam jam Kaninskega pogorja. Priloga: Jamarska karta Kaninskega pogorja (1:10.000) (JZS, 2011), /slovenščina
– Shute shelve cavern exploration, history and geomorphology (A. R. Farrant, A. Gray, 1993), Bristol/angleščina
– Sige (Damir Lacković, 2003), Zagreb/hrvaščina
– Simpozij o fotodokumentaciji krasa in jam (1978), Postojna/slovenščina – hrvatski – nemščina
– Sinkholes: their Geology, Engineering & environmental Impact. Proceeding of the first multidisciplinary Conference on Sinkholes, Florida 15-17. 10. 1984 (Baryy F. Beck, 1984), Boston/angleščina
– Sistemska mineralogija (Stanko Grafenauer, Jože Duhovnik, 1972), Ljubljana/slovenščina
– Skin diver apr 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver apr 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver avg 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver dec 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver feb 1980 (1980), Los Angeles/angleščina
– Skin diver feb 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver feb 1985 (1985), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jan 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jan 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jan 1983 (1983), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jul 1980 (1980), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jul 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jul 1985 (1985), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jun 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver jun 1985 (1985), Los Angeles/angleščina
– Skin diver maj 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver maj 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver maj 1985 (1985), Los Angeles/angleščina
– Skin diver mar 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver mar 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver mar 1985 (1985), Los Angeles/angleščina
– Skin diver nov 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver nov 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver okt 1980 (1980), Los Angeles/angleščina
– Skin diver okt 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver okt 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skin diver sep 1980 (1980), Los Angeles/angleščina
– Skin diver sep 1981 (1981), Los Angeles/angleščina
– Skin diver sep 1982 (1982), Los Angeles/angleščina
– Skrivnosti teme, Zbornik ob 50-letnici DZRJ Luka Čeč Postojna (2003), Postojna/slovenščina
– Sledenje s fluorescenčnimi barvili v Švicarski juri 1979. IZRK, SAZU (1980), Postojna/slovenščina
– Sloupsko – šošuvske jeskyne, Jeskynni bludište pod bradinami (Rudolf Musil, 2002), Brno/češčina
– Sloupsko – šošuvske jeskyne, Jižni Morava (2012), /češčina
– Sloupsko-šošuvske jeskyne (Rudolf Musil, 2002), Brno/češčina
– Slovakia Show Caves. Jaskinie Slowackie Udostepnione dla zwiedzajacych (Pavel Bella, 2010), Harmanec/slovaški, angleščina
– Slovene Caves & Karst Pictured 1545-1914 (Trevor Shaw, Alenka Čuk, 2012), Ljubljana/angleščina
– Slovene Karst edge and its walls: pedagogical path (Jean-Louis Tison, Karel Natek, 2007), /angleščina
– Slovenie 1995 (1995), /francoščina
– Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 1. zvezek (Vincenc Rajšp, Majda Ficko, 1995), Ljubljana/slovenščina, nemščina
– Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 2. zvezek (Vincenc Rajšp, Majda Ficko, 1996), Ljubljana/slovenščina, nemščina, angleščina
– Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 3. zvezek (Vincenc Rajšp, Drago Trpin, 1997), Ljubljana/slovenščina, nemščina, angleščina
– Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, 4. zvezek (Vincenc Rajšp, Aleksandra Serše, 1998), Ljubljana/slovenščina, nemščina, angleščina
– Slovenska kraška terminologija (Zveza geografskih institucij Jugoslavije, 1973), Ljubljana/slovenščina
– Slovenske legende (Rado Radešček, 1983), Ljubljana/slovenščina
– Slovenske legende 2 (Rado Radešček, 1996), Idrija/slovenščina
– Slovenske ljudske vraže (Rado Radešček, 1988), Ljubljana/slovenščina
– Slovenske rudarske pesmi (Tine Lenarčič, 1983), Trbovlje /slovenščina
– Slovenski alpski svet in alpska konvencija, zbirka Usklajeno in sonaravno 10 (2003), Ljubljana/slovenščina
– Slovenski avtocestni križ. Med vrhovi in brezni (2014), Radovljica/slovenščina
– Slovensko spristupnene jaskyne. Prospekt (), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Slovensky Kras 1981/XIX. Zbornik Muzea Slovenskeho krasu v Liptovskom Mikulaši (1981), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Slovensky Kras 1985/XXIII Zbornik Muzea Slovenskeho krasu v Liptovskom Mikulaši (1985), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Slovensky Kras 1986/XXIV. Zbornik Muzea Slovenskeho krasu v Liptovskom Mikulaši (1986), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 1998/XXXVI (1998), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 1999/XXXVII (1999), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 2004/XLII (2004), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 2007/XLV (2007), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 2008/46-1 (2008), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 2008/46-1, dodatek Brestovska jaskyna v Zapadnih Tatrach (2008), Liptovski Mikulaš/češčina
– Slovensky kras. Acta Carsologica Slovaka. 2008/46-2 (2008), Liptovski Mikulaš/češčina
– Snemanje ponesrečenca z vrvi (Zvone Korenčan, Janez Sabolek, 1980), Ljubljana/slovenščina
– Some Principes of the Cave Profiles Simulation (France Šušteršič, 1979), /angleščina
– Sonderdruck aus Höhlenkundliche Mitteilungen 1957/11 (1957), Wien/nemščina
– Sonderdruck aus Höhlenkundliche Mitteilungen 1957/12 (1957), Wien/nemščina
– Soški razgovori 1. Zbornik za domoznanstvo Zgodovinske sekcije KD Golobar (Jurij Kunaver, 2002), Bovec/slovenščina
– Sous terre 1988 vol 5, numero 4. Bulletin de la societe Quebecoise de speleologie (1988), Quebec/francoščina
– South China Karst (Založba ZRC, 1998), Ljubljana/angleščina
– South China Karst II (Založba ZRC SAZU, 2011), Ljubljana, Postojna/angleščina
– Spelaeologia Croatica 2006/7 (2006), Zagreb/hrvaščina
– Speleo (1969), Cape Town/angleščina
– Speleo 1980/1-2 (1980), Krakow/poljščina
– Speleo 1990/1. Češka speleologicka společnost (1990), Praga/češčina
– Speleo 1990/3. Češka speleologicka společnost (1990), Praga/češčina
– Speleo 1991/5. Češka speleologicka společnost (1991), Praga/češčina
– Speleo 1991/6. Češka speleologicka společnost (1991), Praga/češčina
– Speleo 1992/8. Češka speleologicka společnost (1992), Praga/češčina
– Speleo 1992/9. Češka speleologicka společnost (1992), Praga/češčina
– Speleo 1994/14. Češka speleologicka společnost (1994), Praga/češčina
– Speleo 1994/15. Češka speleologicka společnost (1994), Praga/češčina
– Speleo 1994/16. Češka speleologicka společnost (1994), Praga/češčina
– Speleo 1994/17. Češka speleologicka společnost (1994), Praga/češčina
– Speleo 1994/18. Češka speleologicka společnost (1994), Praga/češčina
– Speleo 1995/19. Češka speleologicka společnost (1995), Praga/češčina
– Speleo 1996/22. Češka speleologicka společnost (1996), Praga/češčina
– Speleo 1996/23. Češka speleologicka společnost (1996), Praga/češčina
– Speleo 1997/24. Češka speleologicka společnost (1997), Praga/češčina
– Speleo 1997/25. Češka speleologicka společnost (1997), Praga/češčina
– Speleo 2/1990 (1990), Praga/češčina
– Speleo 2000 maj, številka 34 (2000), /francoščina
– Speleo 2002/34. Češka speleologicka společnost (2002), Praga/češčina
– Speleo 2006/44. Češka speleologicka společnost (2006), Praga/češčina
– Speleo 2006/45. Češka speleologicka společnost (2006), Praga/češčina
– Speleo 2006/46. Češka speleologicka společnost (2006), Praga/češčina
– Speleo 2007/49. Češka speleologicka společnost (2007), Praga/češčina
– Speleo 2008/51. Češka speleologicka společnost (2008), Praga/češčina
– Speleo 2008/52. Češka speleologicka společnost (2008), Praga/češčina
– Speleo 21/1996 (1996), Praga/češčina
– Speleo 35/2002 (2002), Praga/češčina
– Speleo 4/1991 (1991), Praga/češčina
– Speleo club des Ardennes. Bulletin 1988/16 (1988), /francoščina
– Speleo Handbook (1968), Broadway/angleščina
– Speleo Soccorso 1990/1. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (1990), /italijanščina
– Speleo Soccorso 1990/2. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (1990), /italijanščina
– Speleo Soccorso 1991/3. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. 3 priloge (1991), /italijanščina
– Speleo Soccorso 1992/5. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (1992), /italijanščina
– Speleo Soccorso 1992/6. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (1992), /italijanščina
– Speleo´zin 2003/16 (2003), Karlovac/hrvaščina
– Speleo´zin 4/1994, glasilo Karlovačkih speleologa (1994), Karlovac/hrvaščina
– Speleobih, bilten speleologa Bosne i Hercegovine, 1-2/1988 (1988), Sarajevo/hrvaščina
– Speleobih, bilten speleologa Bosne i Hercegovine, 1-2/1989 (1989), Sarajevo/hrvaščina
– SpeleoCai 1990 jun anno 1, n 0. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1990), Perugia/italijanščina
– SpeleoCai 1990 okt anno 1, n 2. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1990), Perugia/italijanščina
– SpeleoCai 1991 apr anno II, n 3. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1991), Perugia/italijanščina
– SpeleoCai 1991 avg anno II, n 4. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1991), Perugia/italijanščina
– SpeleoCai 1991 dec anno II, n 5. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1991), Perugia/italijanščina
– SpeleoCai 1994 sep anno V, n 13. Centro nazionale di Speleologia “M. Cucco” Perugia (1994), Perugia/italijanščina
– Speleocai jun 1992 (1992), /italijanščina
– Speleocai sep 1994 (1994), /italijanščina
– SpeleoCai september 1995 (1995), /italijanščina
– Speleoforum 12/1993 (Česka speleologicka společnost, 1993), Praga/češčina
– Speleoforum 14/1995 (Česka speleologicka společnost, 1995), Praga/češčina
– Speleoforum 1985. Česka speleologicka společnost (1985), Brno/češčina
– Speleoforum 1986. Česka speleologicka společnost (1986), Brno/češčina
– Speleoforum 1987. Česka speleologicka společnost (1987), Brno/češčina
– Speleoforum 1988. Česka speleologicka společnost (1988), Brno/češčina
– Speleoforum 1989. Česka speleologicka společnost (1989), Brno/češčina
– Speleoforum 1991. Česka speleologicka společnost (1991), Brno/češčina
– Speleoforum 1992 (Josef Horak, 1992), Brno/češčina
– Speleoforum 1994/XIII. Česka speleologicka společnost (1994), Brno/češčina
– Speleoforum 1996 (Česka speleologicka společnost, 1996), Praga/češčina
– Speleoforum 1997/XVI. Česka speleologicka společnost (1997), Brno/češčina
– Speleoforum 1998/XVII. Česka speleologicka společnost (1998), Brno/češčina
– Speleoforum 1999/XVIII. Česka speleologicka společnost (1999), Brno/češčina
– Speleoforum 2001/XX. Česka speleologicka společnost (2001), Brno/češčina
– Speleoforum 2002 (Pavel Bosak, Jirina Novotna, 2002), Brno/češčina
– Speleoforum 2002 (Pavel Bosak, Jirina Novotna, 2002), Brno/češčina
– Speleoforum 2003 (Pavel Bosak, Jirina Novotna, 2003), Brno/češčina
– Speleoforum 2004 (Pavel Bosak, Jirina Novotna, 2004), Brno/češčina
– Speleoforum 2005/24. Česka speleologicka společnost (2005), Brno/češčina
– Speleoforum 2007/26 (Česka speleologicka společnost, 2007), Praga/češčina
– Speleoforum 2008/27. 3. ročnik konference Kras 18.4.2008. Česka speleologicka společnost (Česka speleologicka společnost, 2008), Praga/češčina
– Speleoforum 2009/28. Česka speleologicka společnost (2009), Brno/češčina
– Speleoforum 2010/29. Česka speleologicka společnost (2010), Brno/češčina
– Speleoforum 2011/30. Česka speleologicka společnost (2011), Brno/češčina
– Speleoforum 25/2006 (Česka speleologicka společnost, 2006), Praga/češčina
– Speleogeneza Divaškega krasa (Andrej Mihevc, 2001), Ljubljana/slovenščina
– Speleogeneza matičnega krasa, doktorska disertacija (Andrej Mihevc, 1998), Ljubljana /slovenščina
– Speleolog, 1978 – 1979, časopis za speleologijuglasilo speleološkog odsjeka “Željezničar” Zagreb (1979), Zagreb/hrvaščina
– Speleolog, 1984 – 1985, časopis za speleologijuglasilo speleološkog odsjeka “Željezničar” Zagreb (1985), Zagreb/hrvaščina
– Speleolog, 1986 – 1987, časopis za speleologijuglasilo speleološkog odsjeka “Željezničar” Zagreb (1987), Zagreb/hrvaščina
– Speleolog, glasilo speleološkog odsjeka “Željezničar” Zagreb 1974-1975 (1976), Zagreb/hrvaščina
– Speleolog, glasilo speleološkog odsjeka “Željezničar” Zagreb 1976-1977 (1977), Zagreb/hrvaščina
– Speleologia 1972/1-2 (1972), Warszawa/poljščina
– Speleologia 1982/8. Rivista della Societa Speleologica Italiana. Fotokopija strani 7 – 14 (1982), Bologna/italijanščina
– Speleologia 1983/9 (1983), Bologna/italijanščina
– Speleologia 1985/13 (1985), Bologna/italijanščina
– Speleologia 1988/19 (1988), Milano/italijanščina
– Speleologia 1989/20 (1989), Milano/italijanščina
– Speleologia 1989/21. Rivista della Societa Speleologica Italiana. Fotokopija strani 7 – 14 (1989), Bologna/italijanščina
– Speleologia 1990/22 (1990), Milano/italijanščina
– Speleologia 1991/24 (1991), Milano/italijanščina
– Speleologia 1991/25 (1991), Milano/italijanščina
– Speleologia 1992/26 (1992), Milano/italijanščina
– Speleologia 1992/27 (1992), Milano/italijanščina
– Speleologia 1993/28 (1993), Milano/italijanščina
– Speleologia 1993/29 (1993), Milano/italijanščina
– Speleologia 1994/30 (1994), Milano/italijanščina
– Speleologia 1994/31 (1994), Milano/italijanščina
– Speleologia 2013/68. Rivista della Societa Speleologica Italiana (2013), Bologna/angleščina
– Speleologia Emiliana 1993 anno XIX, n. 4. Rivista della Federazione Speleologica Regionale dell´Emilia Romagna. Gruppo Speleologico Faentino (1993), Bologna/italijanščina
– Speleologia isontina 2004/11 (2004), Gorizia/slovenščina – italijanščina
– Speleologia Veneta 1998/6 (1998), /italijanščina
– Speleologia Veneta 1999/7 (1999), /italijanščina
– Speleologia Veneta 2001/9 (2001), /italijanščina
– Speleologia Veronese 20 maj 1996 (1996), Verona/italijanščina
– Speleological conventional Signs (1978), Montpellier/francoščina – angleščina – nemščina
– Speleologicky Pruzkum a vyzkum v chranenych krajinnych oblastech. 9. ročnik Mezinarodni školy ochrany prirody krasovych oblasti. Sbornik referatu Moravski kras 24. – 26.9.2001. (2002), Moravski kras/slovaški, angleščina
– Speleologicky vestnik 1976/5 (1976), Brno/češčina
– Speleologija. Učbenik (2000), Zagreb /hrvaščina
– Speleology in the U.S.S.R. Cave Science vol. 12/1, mar 1985 (V. Kisselov, A. Klimchouk, V. Doubliansky, 1985), /angleščina
– Speleology, 2003/3, Bulletin of the British Cave Research Association (2003), Buxton/angleščina
– Speleology, 2004/4, Bulletin of the British Cave Research Association (2004), Buxton/angleščina
– Speleology, 2005/5, Bulletin of the British Cave Research Association (2005), Buxton/angleščina
– Speleology, 2006/7, Bulletin of the British Cave Research Association (2006), Buxton/angleščina
– Speleology, 2006/8, Bulletin of the British Cave Research Association (2006), Buxton/angleščina
– Speleology, Bulletin of the British Cave Research Association 1, jan 2003 (2003), /angleščina
– Speleology, Bulletin of the British Cave Research Association 2, maj 2003 (2003), /angleščina
– Speleo-soccorso Svizzero 1992/1 (1992), Mendrisio/italijanščina
– Spelunca 1977/1. Federatriuon francaise de speleologie (1977), Paris/francoščina
– Spelunca 1979/4 (separat, fotokopija) (1979), /francoščina
– Spelunca 1980/1, Special n. 3. Elements de Karstologie Physique (1980), /francoščina
– Spelunca 1980/2 (1980), /francoščina
– Spelunca 1981/1. Federatriuon francaise de speleologie (1981), Paris/francoščina
– Spelunca 1981/2. Federatriuon francaise de speleologie (1981), Paris/francoščina
– Spelunca 1981/3 (1981), /francoščina
– Spelunca 1981/4. Federatriuon francaise de speleologie (1981), Paris/francoščina
– Spelunca 1984/14 (1984), /francoščina
– Spelunca 1985/19. Federatriuon francaise de speleologie (1985), Paris/francoščina
– Spelunca 1987/25. Federatriuon francaise de speleologie (1987), Paris/francoščina
– Spelunca 1988/29. Federatriuon francaise de speleologie (1988), Paris/francoščina
– Spelunca 1988/30. Federatriuon francaise de speleologie (1988), Paris/francoščina
– Spelunca 1988/31. Federatriuon francaise de speleologie (1988), Paris/francoščina
– Spelunca 1989/33. Federatriuon francaise de speleologie (1989), Paris/francoščina
– Spelunca 1989/36. Federatriuon francaise de speleologie (1989), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/37. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/37. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/38. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/38. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/39. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1990/40. Federatriuon francaise de speleologie (1990), Paris/francoščina
– Spelunca 1991/41. Federatriuon francaise de speleologie (1991), Paris/francoščina
– Spelunca 1991/42. Federatriuon francaise de speleologie (1991), Paris/francoščina
– Spelunca 1991/43. Federatriuon francaise de speleologie (1991), Paris/francoščina
– Spelunca 1991/44. Federatriuon francaise de speleologie (1991), Paris/francoščina
– Spelunca 1992/45. Federatriuon francaise de speleologie (1992), Paris/francoščina
– Spelunca 1992/46. Federatriuon francaise de speleologie (1992), Paris/francoščina
– Spelunca 1992/47. Federatriuon francaise de speleologie (1992), Paris/francoščina
– Spelunca 1992/48. Federatriuon francaise de speleologie (1992), Paris/francoščina
– Spelunca 1993/49. Federatriuon francaise de speleologie (1993), Paris/francoščina
– Spelunca 1993/50. Federatriuon francaise de speleologie (1993), Paris/francoščina
– Spelunca 1993/51. Federatriuon francaise de speleologie (1993), Paris/francoščina
– Spelunca 1993/52. Federatriuon francaise de speleologie (1993), Paris/francoščina
– Spelunca 1994/53. Federatriuon francaise de speleologie (1994), Paris/francoščina
– Spelunca 1994/54. Federatriuon francaise de speleologie (1994), Paris/francoščina
– Spelunca 1994/55. Federatriuon francaise de speleologie (1994), Paris/francoščina
– Spelunca 1994/56. Federatriuon francaise de speleologie (1994), Paris/francoščina
– Spelunca 1995/57. Federatriuon francaise de speleologie (1995), Paris/francoščina
– Spelunca 1995/58. Federatriuon francaise de speleologie (1995), Paris/francoščina
– Spelunca 1995/59. Federatriuon francaise de speleologie (1995), Paris/francoščina
– Spelunca 1995/60. Federatriuon francaise de speleologie (1995), Paris/francoščina
– Spelunca 1997 Memoire N 22. Actes du 2. Colloque Europeen de la Speleologie d´Expedition Mejannes le Clap, Gard 3 – 5 mai 1996. Federatriuon francaise de speleologie (1997), Paris/francoščina
– Spelunca 1997/66. Federatriuon francaise de speleologie (1997), Paris/francoščina
– Spiljarski vjesnik 1983/1 (1983), Split/hrvaščina
– Spiljarski vjesnik 1983/2 (1983), Split/hrvaščina
– Spravodaj 1983/4, slovenskej speleologickej spoločnosti (1983), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Spravodaj 1984/1, slovenskej speleologickej spoločnosti (1984), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Spravodaj 1984/2-3, slovenskej speleologickej spoločnosti (1984), Liptovsky Mikulaš/slovaški
– Spravodaj 1986/1-2, slovenskej speleologickej spoločnosti (1986), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Spravodaj 2000/4, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2000), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2003/2, slovenskej speleologickej spoločnosti, Expedicia Roraima Venezuela (jan 2003) (2003), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2004/1 (2004), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2004/2 slovenskej speleologickej spoločnosti (2004), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2004/3 (2004), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2004/4 (2004), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2005/2, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2005), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2006/1. Slovenskej speleologickej spoločnosti (2006), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2008/2, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2008), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2008/3, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2008), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2008/4, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2008), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2009/1, Slovenskej speleologickej spoločnosti (2009), Prešov/slovaški
– Spravodaj 2011/2, slovenskej speleologickej spoločnosti (2011), Liptovski Mikulaš/slovaški
– Srpska kraška terminologija (Dušan Gavrilović, 1974), Beograd/srbski
– Stage 1991, Al Ouat´ouate, Speleo-Club du Liban, Formation Aux techniques d´Exploration, Revue Libanaise de Speleologie et de Karstologie (1991), /francoščina
– Stalactite 1991/2. Organe de la Societe suisse de speleologie (1991), Renens/nemščina, francoščina
– Stalagmit 1985/1. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1985), Praha/češčina
– Stalagmit 1985/2. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1985), Praha/češčina
– Stalagmit 1985/3. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1985), Praha/češčina
– Stalagmit 1985/4. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1985), Praha/češčina
– Stalagmit 1986/1. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1986), Praha/češčina
– Stalagmit 1986/4-5. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1986), Praha/češčina
– Stalagmit 1987/1. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1987), Praha/češčina
– Stalagmit 1987/2. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1987), Praha/češčina
– Stalagmit 1988/1. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1988), Praha/češčina
– Stalagmit 1988/3. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1988), Praha/češčina
– Stalagmit 1989/1-2. Zpravodaj uv Česke speleologicke společnosti (1989), Praha/češčina
– Stalaktites, Stalagmites (Michell Siffre, 1984), /francoščina
– Stalattite 1996-98. Bolletino interno Gruppo Grotte Schio – CAI Anno XIX (1998), Schio/italijanščina
– Stereol iugosl 1981, separat. Macrostereological evaluation of cave space (Primož Jakopin, 1981), Ljubljana/angleščina
– Stopama gromačkog pračovjeka. Život u podzemlju dubravočkog krša. Katalog razstave (2005), Dubrovnik/hrvaščina, angleščina
– Strokovno gradivo k organizaciji jamarstva (), Ljubljana/slovenščina
– Subterranea Croatica 10/2008 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2008), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 11/2009 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2009), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2004/3 (2004), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2005/4 (2005), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2007/8 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2007), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2010/12 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2010), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2011/13 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2011), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2012/14 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2012), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2013/15 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2013), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 2014/17 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2014), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica 9/2007 (Speleološki klub Ursus spelaeus, 2007), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica, 2005/5 (2005), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica, 2006/6 (2006), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea Croatica, 2006/7 (2006), Karlovac/hrvaščina
– Subterranea št 13, apr 2000 (2000), Barcelona/španski
– Subterranea št 20, 2003/2 (2003), Barcelona/španski
– Subterranea št 9, apr 1998 (1998), Barcelona/španski
– Subterranean Climbers (Pierre Chevalier, 1975), Teaneck/angleščina
– SVCC – HWYL pesmarica (), Wellington Shropshire/angleščina
– Svet mineralov (Renato Vidrih, 2002), Ljubljana/slovenščina
– Svijet ispod svijeta. World under world (2009), Zagreb/hrvaščina, angleščina
– Škocjanske jame. A contribution to bibliography (Maja Kranjc, 1996), Postojna/
– Tasmania 87. Zprava o expedici, Expedition report. Česka speleologicka společnost (1989), Praha/češčina, angleščina
– Techniques de la Speleologie Alpine (), /francoščina
– Ten Years under the Earth (Norbert Casteret, 1975), Teaneck/angleščina
– The 1993 Chimanimani expedition. 1994 vol 35. The Bulletin of the South African Spelaelogical Association (1994), Cape Town/angleščina
– The Cave Beyond. The story of the Floyd Collins´ Crystal Cave exploration (Joe Lawrence, Roger W. Brucker, 1975), Teaneck/angleščina
– The Cave Rescuer´s Manual (Speleo Secours Francais, 1997), Paris/angleščina
– The Cave research Foundation origins and the first twelve Years 1557 – 1968 (Richard A. Watson, 1981), Mammoth Cave/angleščina
– The Caves of Fermanagh and Cavan (1997), Dublin/angleščina
– The Complete Caving Manual (Andy Sparrow, 1997), /angleščina
– The Geology of Wind Cave, Wind Cave National Park, South Dakota (Arthur N. Palmer, 1981), South Dakota/angleščina
– The Great Storms and Floods of July 1968 on Mendip (J. D. Hanwell, M. D. Newson, 1970), Oakhill/angleščina
– the Hollow Mountain 1974 – 2006. Exploring the deep caves of Tolminski Migovec, Slovenia 1974 – 2006 (2007), London/angleščina
– The Hydrogeological effect of quarryng karstified limestone: options for prediction and mitigation. Quarterly Journal of Engineering Geology 1998/31, separat (S.L. Hobbs, J. Gunn, 1998), /angleščina
– The Journal of Oman Studies Vol 11, A Geological and Hydrogeological Study of the Cave System of Samhan Plateau, Governorate of Dhofar, separat (Samir Hanna, Franc Malečkar, 2000), Muscat/angleščina
– The Jugoslavian Fiasco, Journal 1971, separat (1971), /angleščina
– The karst and Slovenia´s tourist caves. Prospekt (), Ljubljana/angleščina
– The Karst Caves of Georgia, Karsovnje peščeri Gruzii (Z.K. Trintilozo, 1976), Tbilisi/ruski
– The Karst of Ireland (2000), Dublin/angleščina
– The Light 1992/2 (1992), Kiev/angleščina
– The living treasure of the Caves, zgibanka (DZRJL, 2008), Ljubljana/angleščina
– The Moravian Karst, Time and Stone, Čas a kamen (1993), Boskovice/angleščina ali češčina
– The National Speleological Society Bulletin 1971/33, separat. Characteristics of the Underground Floodplain (William K. Jones, 1971), /angleščina
– The National Speleological Society Bulletin 1972/34, separat. Dynamics of a Sinking Stream System: Onesquethaw Cave, New York (Arthur N. Palmer, 1972), /angleščina
– The NSS Bulletin, vol.40/1, jan 1978 (1978), /angleščina
– The Origin of Limestone Caverns: An Inception Horizon Hypothesis (David John Lowe, 1992), Manchester/angleščina
– The Travels of Rafail Danibegasvili in India, Burma and Other Asian Countries 1795 – 1827 (L.I. Maruashvili, 1969), Moskva/angleščina, ruski, indijski
– Theoretical and applied Karstology, 11-12/1998-1999 (1999), Bucuresti/angleščina
– Through Vranja and Skednena Caves on the edge of Planinsko polje (Miran Nagode, 2006), Logatec/angleščina

– Tracer Hydrology 97. Preceedings of the 7th International symposium on Water Tracing, Portorož/Slovenija 26-31.5.1997 (Andrej Kranjc, 1997), Rotterdam/angleščina
– Trdoživ. Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave dec 2012, letnik 1, številka 2 (2012), /slovenščina
– Treći jugoslavenski speleološki kongres, Sarajevo 21.-27. 6. 1962 (1963), Sarajevo/srbohrvaščina – slovenščina
– Triadne predornine severovzhodne Slovenije. Inštitut za geologijo (Cveto Germovšek, 1959), Ljubljana/slovenščina
– Trideset let ajdovskega jamarstva (2005), Ajdovščina/slovenščina
– Triglavski razgledi. Zgodovina prizadevanj za ustanovitev Triglavskega narodnega parka (Angela Piskernik, 1997), Bled/slovenščina
– Tumač “Zapisnika speleološkog istraživanja” (Radovan Čepelak, Mladen Garašić, 1982), Zagreb/hrvaščina
– Tuttocat 1991, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 1993, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 1995, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 1997, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 1998, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 1999, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Tuttocat 2003, Club Alpinistico Triestino (1991), Trst/italijanščina
– Twenty first Anniversary Publication (1968), /angleščina
– UIS – Bulletin 1998/1-2 (1999), Praga/angleščina
– UIS – Bulletin 1999 vol 45 št 1-2 (1999), Praga/angleščina
– UIS – Bulletin 1999 vol 46 št 1-2 (2000), Praga/angleščina
– UIS – Bulletin 2002/1 (2002), Praga/angleščina
– UIS – Bulletin 2002/2 (2002), Praga/angleščina
– UIS-bulletin 1984/1 (25) Union Internationale de Speleologie (1984), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1984/2 (26) Union Internationale de Speleologie (1985), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1985/1 (27) Union Internationale de Speleologie (1985), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1985/2 (28) Union Internationale de Speleologie (1986), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1987/1-2 (31) Union Internationale de Speleologie (1988), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1988/1 (32) Union Internationale de Speleologie (1988), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1988/2 (33) Union Internationale de Speleologie (1989), /francoščina, angleščina, nemščina
– UIS-bulletin 1990/1-2 (35) Union Internationale de Speleologie (1991), /francoščina, angleščina, nemščina
– Underground Worlds (1982), Amsterdam/angleščina
– University of Bristol spelaelogical, 1973/13 (1973), Bristol/angleščina
– University of Bristol Spelaeological Society Expedition to Slovenia, 1994, separat (E. J. Pleydell, 1994), Bristol/angleščina
– University of Bristol Spelaeological Society Expedition to Yugoslavia 1972, separat (A.G. Wilkins, C.A. Self, 1972), Bristol/angleščina
– Uvod do jednolanove techniky. Česka speleologicka společnost (Ferdinand Šmikmator, 1987), Praha/češčina
– Uvod v jamarstvo (JZS Strokovna komisija: France Šušteršič, Franc Malečkar, Leon Drame, Miran Erič, Andrej Gosar, Andrej Mihevc, Tomaž Planina, Joerg Prestor, T. Radja, Daniel Rojšek, Peter Skoberne, Rado Smerdu, R. Sovčev, ), Ljubljana/slovenščina
– V deželi jutrišnjega dne. In the Land of Tomorrow. Jamarska odprava Mammoth Cave ´98 (Bogdan Urbar, 2001), /slovenščina
– V pečerah Gruzii (D.M. Džiškariani, S.M. Baranov, 1986), Sakartvelo/ruski
– V prepadih (Pavel Kunaver, 1932), Celje/slovenščina
– Vaja Jamarske reševalne skupine. Škocjanske jame 14.12.1980 (1980), Ljubljana/slovenščina
– Varovanje geološke dediščine (Branka Hlad, Uroš Herlec, 1995), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran 2003-2006 (2007), Celovec/nemščina, italijanščina, slovenščina, angleščina
– Varstvo narave 11 (1978), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 1965/IV (1966), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 1965/IV (2009), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 1966/V (1967), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 1975/8 (1975), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 1979/12 (1979), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 2007/20 (2007), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 2008/21 (2008), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 2010/23 (2010), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 2010/24 (2010), Ljubljana/slovenščina
– Varstvo narave 2014/27 (2014), Ljubljana/slovenščina
– Varujmo naše jame (Marko Simić, 2000), Ljubljana/slovenščina
– Vekum Budoucim (Jan Pribyl, Jiri Keprt, ), Brno/češčina
– Vekum buducim. Moravsky kras (Jan Pribyl, Jiri Keprt, ), Brno/slovaški, angleščina, ruski
– Verbandsnachrichten , mitteilungsblatt des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher 1954/1 (1954), Wien/nemščina
– Verbandsnachrichten , mitteilungsblatt des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher 1959/4 (1959), Wien/nemščina
– Verbandsnachrichten 1958/3 (1958), München/nemščina
– Verbandsnachrichten 1959/1 (1959), München/nemščina
– Verbandsnachrichten 1959/2 (1959), München/nemščina
– Verbandsnachrichten 1959/3 (1959), München/nemščina
– Verbandsnachrichten 1959/4 (1959), München/nemščina
– Vereinsmitteilungen, Landesverein für Höhlenkunde Salzburg 1962/2 (), Salzburg/nemščina
– Vereinsmitteilungen, Landesverein für Höhlenkunde Salzburg 1963/3 (), Salzburg/nemščina
– Vesmir 1995/6. Prirodovedecky časopis prvni čislo vyšlo roku 1871 (1995), Praga/češčina
– Vestnik katastra JZS 1993/1 (1993), Ljubljana/slovenščina
– Vilenica, zgodovina in opis kraške jame (Matjaž Puc, 2000), Sežana/slovenščina, italijanščina, nemščina, angleščina
– Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp (Anton Brancelj, 2002), Ljubljana/slovenščina, angleščina
– Vizügyi Közlemenyek, separat (), Budapest/madžarščina
– Vjetrenica, pogled u dušu zemlje (Ivo Lučić, Boris Sket, 2003), Zagreb, Ravno/hrvaščina
– Vnitrenije drenažnije sistemi lednikov (B. R. Mavlyudov, 2006), Moskva/ruski
– Vodnik po Mednarodno pomembnih območjih za ptice (IBA) v Sloveniji (1999), Ljubljana/slovenščina
– Vodnik po poštarski jamski poti (Rado Radešček, 1993), Ljubljana/slovenščina
– Vojaško gorništvo (Miha Kuhar, 2004), Ljubljana/slovenščina
– Vpliv lezik na razvoj kraških jam (Martin Knez, 1996), Ljubljana/slovenščina
– Vyskum, využivanie a ochrana jaskyn, zbornik referatov, 16. – 19.11.1999 (2000), Liptovski Mikulaš/
– Vyskum, využivanie a ochrana jaskyn, zbornik referatov, 5. – 8.10.2003 (2004), Liptovski Mikulaš/
– Vznik a vyvoj sintrovych foriem v piatich jaskyniach slovenskeho krasu (Štefan Roda, Ladislav Rajman, Mikulaš Erdös, Terezia Szabova, 1982), Rimavska Sobota/slovaški
– W podziemiach tatrzanskich (Stefan Zwolinski, 1987), Warszawa/poljščina
– Wankeluv nalez v byči skale. Ve svetle nejnovejšich objevu. Okresni muzeum Blansko (1985), Blansko/slovaški
– Water Deficit and surplus on the dalmatian Coast and its Adjacent inland Region (Kazuko Urushibara – Yoshino, Ivan Gams, Masatoshi Yoshino, 1993), Tokyo/angleščina
– Wilderness resources in Mammoth Cave National Park. A Regional Approach (Joseph K. Davidson, Wiliam P. Bishop, 1971), Columbus/angleščina
– Wildnis unter der Erde (Herbert W. Franke, 1956), Wiesbaden/nemščina
– Wilhelm Puttik – Putick 1856 – 1929, Viljem Putik (Josef Strecha, 2006), Brno/češčina, slovenščina, nemščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. (M. Rismal, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Exploration, design and Construction of Cut offs in Karstic Regions (Marko Breznik, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Flow and Transport in Fractured Media as a Basis for Pollution Control (Miran Veselič, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Grouting large karst zones at Dobrugea Coal Field in Bulgaria (E. Kipko, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Highways and Railways in Karst (Alojz Juvanc, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Human and Social Constraints of Environmental Management in Karst (Marko Polič, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Hydrogeological Aspects of Karst… (Miha Bremčič, 1996), Portorož/angleščina, slovenščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Karst as a Complex System (A. Krajnc, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Karst Groundwater Protection (Božidar Biondić, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. New Approaches and Results … (Zsolt Kesserü, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Spreminjanje rabe tal na Krasu (J. Marušič, 1996), Portorož/slovenščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. The Pure Karst Model (France Šošteršič, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Torr Quarry – Foster Yeoman (P. J. Norton, 1996), Portorož/angleščina
– Workshop Engineering in Karst, Portorož 7.-9. 9. 1996, separat. Water Problems in Karst Mining Environment An approach (R. Fernandez- Rubio, 1996), Portorož/angleščina
– World of minerals. The mineral wealth of Moravia and Silesia (M. Novak, A. Pfeiferova, 1991), Brno/angleščina
– Xingwen. China Caves Project 1989 – 1992 (A C Waltham, R G Willis, 1993), Bridgwater/angleščina
– Z zemljevidom in kompasom na pot (Janez Bergant, 1975), Ljubljana/slovenščina
– Z. Geomorph. N. F. 1996/40. Separat. Limestone karst morphology in the Himalayas of Nepal and Tibet (Antony C. Waltham, 1996), Stuttgart/angleščina
– Z. Geomorph. N. F. 2006/50. Zeitschrift für Geomorphologie. Annals of Geomorphology. 2006/50. separat. Cave genesis in the Alps between the Miocene and today: a review (Philippe Audra, Alfredo Bini, Franci Gabrovšek, Philipp Häuselmann, Fabien Hoblea, Pierre_Yves Jeannin, Jurij Kunaver, Michel Monbaron, France Šušteršič, Paola Tognini, Hubert Trimmel, Andres Wildberger, 2006), Stuttgart/angleščina
– Začasna navodila za izpolnjevanje zapisnikov (1997), Ljubljana/slovenščina
– Zadrugar. Glasilo “Plamena” kovinarske zadruge v Kropi, maj 1940, leto III. Št. 2 (1940), Kropa/slovenščina
– Zaklady jednolanovej technijy. Slovenska speleologicka spoločnost technicka komisia (Gustav Stibtanyi, 1985), /slovaški
– Zamejska Hrvaška, ekskurzije ljubljanskega geografskega društva (Drago Kladnik, 2008), Ljubljana/slovenščina
– Zapiski o Mali Boki. Kronologija jamarskih dogodkov 1968 – 2007. (Andrej Fratnik…, 2011), Tolmin /slovenščina
– Zavarovana območja Slovenije, Parki, zgibanka (), Ljubljana/slovenščina
– Zbornik 2003, DZRJ Simon Robič Domžale (2004), Domžale/slovenščina
– Zbornik 4. simpozijuma o zaštiti karsta (2003), Beograd/srbski – angleščina
– Zbornik VI. kongresa geografov FLRJ v Ljubljani 1961, Slepe doline Slovenije v primerjalni metodi, separat (Ivan Gams, 1961), Ljubljana/slovenščina
– Zehn Jahre unter der Erde (Norbert Casteret, 1936), Leipzig/nemščina
– Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji (1972), Ljubljana/slovenščina
– Zemljevid Gorenjske (Katoliška bukvarna v Ljubljani, 1910), Ljubljana/slovenščina
– Zgodovina slovenskega jamarstva po drugi svetovni vojni (Bogomir Remškar, 1997), Brezovica pri Ljubljani/slovenščina
– Zpristupnene jeskyne Česke republiky. Show Caves of the Czech Republic. Prospekt (2007), Pruhonice/češčina
– Zverinjačke rupe 2010. Mednarodna jamarska odprava Jamarski klub Brežice (2011), Brežice/slovenščina
– Živi svet podzemlja. Vodnik 5 1980 (1980), Postojna/slovenščina
– Življenje kapnikov. Vodnik 3 1978 (1978), Postojna/slovenščina