Varstvo jam in krasa

Kras in kraške jame so med največjimi posebnostmi slovenske narave, zato jih neokrnjene ohranimo tudi za zanamce.

Jamarji smo tisti, ki negativne vplive človekovega delovanja v jamah najbolje vidimo, zato je naša dolžnost, da nanje opozarjamo. Kras je izjemno zapleten in občutljiv hidrogeološki sistem in zavedati se moramo kako jalovo je varovati jame samo pred neposrednimi vplivi obiskovalcev v jamah. Zato je naša naloga tudi širjenje zavesti o krasu kot povezanem sistemu, ki je vreden in potreben varstva kot celota.

Naše društvo je z varstvom naravne dediščine povezano že od same ustanovitve. Prvi popis jam je deloma povezan s tedanjimi težnjami po domoznanstvu in varovanju naravne dediščine, naši člani pa so leta 1920 sodelovali pri nastajanju prvega naravovarstvenega programa Spomenice in si prizadevali za njhovo pravno varstvo. Med starejšimi društvenimi dokumenti najdemo dopise v zvezi z varovanjem Križne jame, pogosto so naši člani opozarjali na ogroženost zaradi pretiranega turističnega obiska jam in na potrebo po omejevanju dostopa v ogrožene jame kakršna je tudi Križna jama.

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je zaradi aktivnosti povezanih z varovanjem okolja, pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 21/2004).