Razstave

Večinoma so razstave povezane s praznovanjem kakšne obletnice društva, vsaj v zadnjih 60 let je bilo tako…

2020 (110. obletnica ustanovitve Društva  in 100. obletnica Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov)
– Fotografska razstava Globine gora v atriju Ministrstva za okolje in prostor (15. 5. –15. 6. 2020). Več…
– Razstava Globine gora prenesena na Orožnovo kočo (Bohinj, 15. 8.–18. 9. 2020).
– Razstava Globine gora prenesena v center Triglavskega narodnega parka (Bohinj, 18. 9.–20. 10. 2020) .

2017
– Fotografska razstava Lepote kraškega podzemlja (avtor Uroš Kunaver) v prostorih CTK, Ljubljana (10. april–30. september 2017).

2014 (50. obletnica začetka jamarskih raziskav na Kaninu)
– Razstava Petdeset let naravoslovnih in jamarskih raziskovanj v kaninskem pogorju, 1963–2013 v Kulturnem domu Bovec (15. november–15.december 2014). Več…

2010 (100 obletnica ustanovitve društva)
– Razstava Jame so zame v Galeriji »S« na Ljubljanskem gradu (6. april–6. junij 2010).
– Razstava Jame so zame prenesena na grad Bogenšperk (9. junij–konec oktobra 2010).
– Fotografska razstava Prvih 100 let Društva za raziskovanje jam Ljubljana na Jakopičevem sprehajališču (20. april–20. junij 2010).
– Fotografska razstava Prvih 100 let Društva za raziskovanje jam Ljubljana prenesena na zunanji lapidarij Pokrajinskega muzeja Celje (12. julij-september?2010).
Razstavo Jame so zame in fotografije z razstave Prvih 100 let si lahko ogledate v jubiljeni izdaji Glasa podzemlja.

2005 (95 obletnica ustanovitve društva)
– Razstava Pot v neznano v Knjižnici Bežigrad (1. junij–16. julij 2005).
– Razstava Pot v neznano  prenesena na ogled v Tehniški muzej v Bistri (7. september–november 2005).
Razstavo si lahko ogledate tudi na tej podstrani.

1960 (50 obletnica ustanovitve društva)
 Razstava o delovanju društva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (26. maj–9. junij 1960).
Razstava o delovanju društva prenesena na ogled v Inštitut za raziskovanja krasa v Postojni (julij 1960).