Vikipedija

Stran vsebuje gradivo v zvezi z dejavnostjo DZRJL, ki je namenjeno za objave na vikipedijah in je dostopno po licenci CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0) – . Klik na sliko jo prikaže v polni ločljivosti.
Sledi seznam člankov v vikipedijah, kjer je omenjeno društvo (iščemo DZRJL).

1. Pavel Kunaver v gorah s klobučkom, spomladi ali zgodaj poleti 1914. Posnetek je prispeval Jurij Kunaver, avtor je Bogumil Brinšek (1884-1914).

2. Renejevo brezno in P4, prerez, 2017. Načrt jam na Kaninu je po meritvah društva izdelal Jože Pirnat.

3. Logotip DZRJL, nazadnje spremenjen leta 2009. Izdelal ga je Eduard Čehovin.

4. V Kanjonu Rombonke, na -900 m, jama Brezno Hudi Vršič, 15. januarja 2019. Avtor fotografije je Jure Bevc, na posnetku nastopa Matic Di Batista.

5. Plezanje v steni Kogla nad Kamniško Bistrico, 1967. Avtor fotografije je Primož Krivic(1950—1990), na posnetku je Jože Pirnat – Jozl. Fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Primoževe soproge Katarine Krivic.

6. Kalvarija v Križni jami, 21. oktobra 1973. Avtor fotografije je Tomaž Planina(1934—2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

7. Tomaž Planina v Kittlovih breznih Križne jame, 30. decembra 1974. Avtor fotografije je Primož Krivic(1950—1990), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Primoževe soproge Katarine Krivic.

8. Portret Tomaža Planine na njegovem domu, okoli leta 2000. Avtor fotografije je Polona Planina, Tomaževa hči. Primož Jakopin je portret zavrtel za 10 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca in dopolnil manjkajoče dele na vogalih slike, ki so ob tem nastali.

9. Odprava DZRJL pri Gradišnici s Pavlom Kunaverjem v sredini, 5. oktobra 1957. Od leve proti desni (kriterij je navpična črta skozi sredino obraza): Kristijan Ukmar, Melita Murko-Jezovšek, France Velkovrh, Franc Rovan, domačin iz Logatca (z brki), Mirta Krulc, Pavel Kunaver, Peter Habič, Miran Marussig, Franci Bar, Mikec (Kazimir) Drašler, Breda Marussig, domačin podoben Cirilu Gantarju, Miklavž Grabnar, Jurij Kunaver, Andrej Baraga. Avtor posnetka je Marjan Richter, posredoval pa ga je Jurij Kunaver, z avtorjevim soglasjem.

10. Helektiti na stalaktitu, Kristalna gora, Križna jama, 4. julij 1966. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

11. Posadka pri vitlu nad 200 m globokim breznom: Janez Kunaver, Renato Verbovšek – Rene, Marija Grabnar, Anton Suwa – Sulc, Žankana jama, 1. maj 1969. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

12. Skupinski posnetek odprave DZRJL v Žankani jami (z leve na desno, kriterij je sredina obraza): Marjan Juvan – Manč, Primož Krivic – Krivček, Jožko Pirnat – Jozl, Matjaž Puc – Tužak, Janez Kunaver, Janez Kanoni – Žan, Marko Vogrič – Mare, Uroš Tršan, Anton Suwa – Sulc, Metod Di Batista, France Šušteršič, Bogdan Kovač, Janez Ileršič – Ile, Anton Praprotnik – Toto, Jurij Trenz in Renato Verbovšek – Rene, Žankana jama, 2. maj 1969. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

13. Metka Planina pri vhodu v Ponor, kamor izginja jamski potok, Križna jama, 1973. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

14. Sigova kopa Čimboraso nad jezercem pred Jezerskim rovom z dvema obiskovalcema, Križna jama, 13. oktober 1973. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

15. Pogled na kapniški otok v Jezerskem potoku Križne jame z Doroteo Verša v čolničku, 2. januarja 1989. Marko Simić je avtor posnetka, in je dovolil objavo na tem mestu.

16. Nekaj kopuč aragonitnih kristalov na stropu rova, Ravenska jama pri Cerknem, 10. junij 1973. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

17. Dva majhna cevasta stalaktita z bunkico na koncu, obdana z aragonitnimi kristali, na stropu jame, Ravenska jama pri Cerknem, 10. junij 1973. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

18. Jožko Pirnat – Jozl pri staknjenem paru stalaktit-stalagmit v Zgornjem rovu, Jama Pekel, 11. januar 1975. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

19. Žičnate lestvice ob steni I. Kittlovega brezna z jamarjema: Marko Jurečič je na vrhu in Jože Fon spodaj, Križna jama, 29. marec 1975. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

20. Joerg Prestor – Čebela na robu brezna, Majska jama na Pršivcu, 1982. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

21. Sonja in Marko Vogrič v čolničku na začetku pasaže II. jezera, Križna jama, 10. november 1996. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

22. Odprava DZRJL v Brezno pri gamsovi glavici pri povratku na Planini Vogar (z leve na desno, kriterij je sredina obraza): Rado Smerdu, Marko Jurečič, Primož Krivic – Krivček, Tone Vakselj, Jožko Jurečič – Koko, Jožko Pirnat – Jozl, Jurij Andjelić – Jeti, Tomaž Butkovič, Tomaž Planina, Marko Vogrič – Mare (za Tomažem), Jože Tomazin – Rožle, Slava Jakopin, Daniel Rojšek – Danč, Primož Jakopin – Klok, Davorin Preisinger – Davo, Marjan Juvan – Manč, Ignac Sivec – Nace in Staško Otorepec – Bavč, Planina Vogar, 16. september 1972. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), fotografijo je posredoval Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

23. Tomaž Planina pri fotografiranju v jami, Marijino brezno, 11. september 1960. Avtor fotografije je Franci Bar (1901-1988), tudi na tem mestu je objavljena, ker so ji, po Jugoslovanskem zakonu o avtorskih pravicah iz leta 1978, potekle avtorske pravice (je že bila objavljena pred 1. januarjem 1970).

24. Janez Ileršič – Ile pri spustu z vrvno zavoro na kladivo v Žiglovici, 18. decembra 1961. Avtor fotografije je Tomaž Planina (1934-2014), posredoval jo je Janez Modrijan ob soglasju Polone in Aleša Planina, Tomaževe hčere in sina.

Članki v slovenski vikipediji:
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Jože Pirnat, Seznam kraških jam v Sloveniji

v angleški vikipediji:
Mitja Brodar, Jovan Hadži, Primož Jakopin, Pavel Kunaver, Marko Modic, Boris Sket, List of caves in Slovenia.

Stran je odprl Matic Di Batista 17. julija 2020. Dopolnitve: Primož Jakopin 18. in 24. julija, 25. novembra, 6., 27. in 29. decembra 2020 ter 22. januarja in 23. maja 2021.