Odprave

Člani našega društva ne raziskujemo jam le v Sloveniji. Udeležujemo se tudi odprav po jamah v tujini. Vsaka odprava je po svoje zanimiva, naporna, doživetje zase,…

Jame v tujini obiskujemo že od začetka tridesetih let prejšnjega stoletja. Na povabilo Zetske banovine so naši člani leta 1931 raziskovali jamo Vjetrenica v Hercegovini. Izmerili so več kilometrov rovov in proučevali njeno znamenito favno. Jama je bila najdaljša v takratni Kraljevini Jugoslaviji.

V petdesetih letih prejšnjega stoletja smo pričeli sodelovati s poljskimi jamarji. Dva naša člana sta se udeležila odprave v brezno Snežna v Tatrah, dva Poljaka pa sta prišla k nam. Konec šestdesetih naši člani sodelujejo na dotlej največji mednarodni odpravi v Gouffre Berger v Franciji. Krepili smo tudi sodelovanje z angleškimi jamarji, ki so se udeležili jamarskih odprav v slovenskih jamah.

Prve odprave so bile raziskovalnega značaja, pozneje pa se pridružijo tudi športni izzivi, želja po potovanjih, sodelovanju s tujimi jamarji in preskušanje novih jamarskih tehnik. Na odprave so se odpravljali najprej z vlakom, pozneje z avtomobili. Odprave so bile takrat večje in logistično zahtevnejše.

Svet je velik, a hkrati vsak dan manjši. Čezocenska potovanja niso več neskončno draga, zato tudi odprave na druge celine niso več nedosegljiv cilj. V zadnjih dveh desetletjih so se naši člani odpravili v Brazilijo, Mehiko, na Sicilijo, v Oman, Tunizijo, Prokletije, pa še kaj bi se našlo.