Kipci Viljema Puticka

Od vsega začetka kiparka Nataša Prestor oblikuje kipce za Nagrado Viljema Puticka. Vsak je unikaten in pogosto odraža dogajanje v tistem letu.