Ostale publikacije

Članice in člani društva so kot avtorji ali soavtorji ustvarjali številne publikacije, ki so izšle pri različnih založbah.

Alfred Šerko, Michler Ivan
Postojnska jama in druge zanimivosti krasa, TP Kraške jame Slovenije Postojna, 1952

Jože Pirnat
Jamarska tehnika, Tehnična skupina Jamarske zveze Slovenije, 1972

Ivan Gams, France Habe, Andrej Kranjc, Marko Krašovec, Dušan Novak, France Osole, Tomaž Planina, Danijel Rojšek, Boris Sket, France Šušteršič
Jamarstvo, Jamarska zveza Slovenije, 1989

Giovani Badino, Dorotea Verša
Jame in Jamarji, Jamarska zveza Slovenije, 1998

Marko Simić
Varujmo naše jame, MOP, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 2000

V prepadih (Kunaver)

Kraški svet in njegovi pojavi (Kunaver)

Bohinec Valter, Jamarski priročnik

Mlajši jamar

Člani so tudi avtorji številnih prispevkov v različnih revijah ter drugih publikacijah, npr.:

Naše jame
Acta carsologica
Planinski vestnik
Gea