Ne hodi v jame brez glave

Jamarski priročnik NE HODI V JAME BREZ GLAVE je luč sveta ugledal leta 2001. Spisali so ga izkušeni člani DZRJL, Rafko Urankar-Cile, France Šušteršič, Marko Simić in Anton Praprotnik.

Priročnik je razdeljen na poglavja: Uvod, Jamarska tehnika, Dokumentiranje jam, Osnove uporabe topografskih kart za jamarje, Varstvo jam in Nevarnosti v jamah.

Bodoči jamar lahko v priročniku najde znanje o vseh področjih, ki jih mora poznati za varno, uspešno ter okolju prijazno obiskovanje in raziskovanje jam. Priročnik ne bo odveč tudi izkušenim jamarjem.

Iz predgovora knjige
Še pred časom je pošla knjižica Mlajši jamar, ki jo je leta 1988 izdala Komisija za izobraževanje pri Jamarski zvezi Slovenije. Tako ob naših jamarskih šolah v društvu začetnikom ne moremo ponuditi priročnika, v katerem bi imel zapisano vse tisto, kar sliši na predavanjih in se nauči pri akcijah. Znanje pa tako rado izhlapi, še posebej če je potrebno ob učenju premagovati še strah pred višino, temo, majhnimi prostori. Zato smo se odločili, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami pripravimo sodoben priročnik za jamarja začetnika, iz katerega bo lahko črpal znanje tudi potem, ko bo samostojno hodil po jamah. Izkušnje pri vzgoji mladih rodov jamarjev v našem društvu kažejo, da smo na pravi poti, zato smo knjižico zastavili podobno kot naše jamarske šole, ki so nekoliko zahtevnejše. Našim mladim članom skušamo dati najboljšo osnovo, da se lahko kar najhitreje aktivno vključijo v društvene raziskave in da lahko uresničujejo svoje zamisli. Priročnik je torej nekakšen temelj za vsestransko razgledanega jamarja; več znanja in izkušenj pa se skriva v Jamskem katastru in v Knjižnici.

Srečno!

Bibliografski podatki o knjigi:

Rafko Urankar, France Šušteršič, Marko Simić,
Anton Praprotnik

NE HODI V JAME BREZ GLAVE
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Ljubljana, 2001
ISBN 961-6353-81-0/COBBIS

Tiskano različico knjige lahko kupite prostorih društva v času sestankov, elektronsko pa lahko za osebno uporabo brezplačno prenesete na svoj računalnik.