Raziskovalni tabori

Oddaljena območja je najlaže raziskovati tako, da se tam za nekaj dni utaborimo. Običajno organiziramo dva tabora na leto, to je prvomajski in poletni. Prvomajske smo preživljali na Banjšicah, v Beli krajini, na Gozdecu pod Kaninom, v zadnjih letih pa v Matarskem podolju in na planini Zaprikraj nad Tolminom. Poletni tabori so vedno potekali v visokogorju. V začetku devetdesetih smo se s Pršivca preselili na Rombonske pode, proti koncu devetdesetih na Kanin, nato v Bavšico in spet na Kanin.

Opisi na spletni strani so iz knjige zapiskov, ki jo skrbno vodimo na taborih ali iz e-pisem, ki so bila napisana takoj po akcijah, zato iz njih veje živ duh terenskih občutkov in komentarjev dogajanj.