Dogodki

Popularizacija krasa, kraških pojavov in še posebno jam, sta pomembni točki pravil našega društva od same ustanovitve. Za to si prizadevamo tudi z bolj ali manj rednimi predavanji, občasnimi razstavami ter s priložnostnimi dogodki, srečanji ali delavnicami.