Dobitniki

Jubilejni Glas podzemlja povzema nagrajene in ostale dosežke 2005-2014.

2022 – Predjamski sistem
Jamarski klub BorovnicaJamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina in DZRJLČ Postojna
V zadnjih treh letih kar sodelujejo pri delu v Predjami, so jamo podaljšali za 5 km, v letu 2022 pa odkrili več kot 800 m novih rovov. Sedaj je dolga preko 19 km.

2021 – Skalarjevo brezno
Jamarski klub Novo mesto
V sodelovanju z jamarji iz drugih klubov so podaljšali jamo za kar dva kilometra, na 6496 metrov, ter dosegli globino 1167 metrov.

2020 – Suhadolca
Jamarski klub Rakek
Po skoraj dveh desetletjih je skupina potapljačev nadaljevala raziskave ter z uporabo novih merilnih tehnik dokumentirala jamo v skupni dolžini 2 km. S tem je Suhadolca postala najdaljši sifon v Sloveniji.

2019 – Brezno Hudi Vršič
Jamarski klub Borovnica
Že zdavnaj začete raziskave v Rombonskem jamskem sistemu, so leta 2019 v eni izmed jam, Hudem Vršiču, prinesle nekaj manj kot 1.800 m novega poligona.

2018 – Sistem Migovec
JSPD Tolmin
Cvetober v Sistemu Migovec, ki ga sestavljajo trije podsistemi – Vrtnarija, Migovec in Primadona, je v letu 2018 znašal častitljivih 2,6 km in s tem je jama postala dolga 41,8 km.

2017 – Macola-Jarak-Huevos in Brezno Hudi Vršič
Jamarski klub Danilo Remškar Ajdovščina in Jamarski klub Borovnica
Obe društvi sta jami poglobili preko magičnih 1000 m in vložili v raziskovanje izjemen trud.

2016 – Sistem Migovec
JSPD Tolmin in ICCC London
Odkritje 2 km novih rovov, kar je najdaljšo jamo v Sloveniji podaljšalo na 37,2 km.

2015 – Pivka jama
Jamarsko društvo Rakek
Odkritje 3,5 km novih rovov in nekaj novih stranskih pritokov, ustavili so se v oddaljenem petem sifonskem jezeru. Z mnogo sodelavci iz drugih društev so dolžino sistema Postojnske jame tako podaljšali na 24.120 m.

2014 – Skozenjc Prekova jama
Jamarsko društvo Gorenja vas
Odkritje in raziskave novega skozenjca, ki tako po dolžini (1.020 m) kot tudi po globini (105 m) prekaša najbolj razvpito jamo Žirovskega konca – Jamo pri Sv. Treh Kraljev.

2013 – Paradana
Jamarsko društvo Logatec
Raziskave novih rovov, ki obsegajo večetažni labirint in vodne dele z aktivnim vodnim tokom. Namerili so preko 2,5 km poligona, od tega 2.374 m rovov, pri 221 m višinske razlike.

2012 – Sistem Migovec
CCC – Imperial College Caving Club (London) in JSPDT – Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin
Povezava Sistema Vrtnarija in Sistema Migovec. Najdaljši sistem jam v Sloveniji je tako dolg 25,5 km in globok 972 m.

2011 – Obrh Čolniči
Društvo ljubiteljev Križne jame
V jami so v sušnem obdobju leta 2011 v nekaj tednih odkrili in izmerili 2 km novih rovov.

2010 – Vrtnarija
Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin skupaj s člani Imperial College Caving Club
Raziskave z naslovom Vodna sled v jami Vrtnarija na Tolminskem Migovcu. Z odkritjem 2,2 km novih rovov, so sistem Vrtnarija podaljšali na 8,8 km.

2009 –  Jama pod Predjamskim gradom – Bojanova jama
Skupina prijaviteljev pod okriljem Društva za raziskovanje jam Luka Čeč iz Postojne
Odkritje povezave Jame pod Predjamskim gradom z Bojanovovo jamo. Podaljšana Predjama je tako po dolžini rovov ponovno na drugem mestu v Sloveniji.

2008 – Čaganka
Jamarski klub Novo mesto
Odkritje in raziskave jame Čaganke. Jama je globoka 244 metrov in se ponaša z naslovom najgloblje jame na Dolenjskem.

2007 – Dol ledenica
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina
Na Trnovskem gozdu so jamarji na nadmorski višini 1.100 m, razširili vhod in raziskali ter izmerili 778 m dolgo in 237 m globoko jamo.

2006 – Bela griža
Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina
Nova odkritja v spodnjih delih jame Bela griža 1 na Trnovskem gozdu. Jamo so poglobili na 884 m, s čimer je postala najgloblja jama v Sloveniji, ki ni v Alpah.

2005 – Renetovo brezno
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Odkritje kaninskega 400 m dolgega vodnega kolektorja v Renetovem breznu, na globini 1160 m.