2006 – Bela griža 1

V sredo 21.2. 2007 je bila v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamarskemu klubu Danilo Remškar iz Ajdovščine podeljena nagrada Viljem Putick za najboljši jamarski dosežek na ozemlju Slovenije v letu 2006. Nagrado Viljema Puticka, ki znaša 1000 EUR, od leta 2005 podeljuje Društvo za raziskovanje jam Ljubljana za najboljši, najodmevnejši, najzanimivejši in najbolje dokumentiran jamarski dosežek v preteklem letu. S podeljevanjem nagrade ne želimo spodbujati gole tekmovalnosti med društvi, temveč predvsem prispevati k dvigu nivoja raziskovalnega dela v jamarstvu. Pravo jamarstvo tako ali tako ni tekmovalni šport temveč resno raziskovalno delo, katerega plod je raziskovalno poročilo, načrt jame ter zbirka relevantnih podatkov, ki se jih vnese v Jamski kataster. S prispevki sta letos sodelovala novomeško in ajdovsko jamarsko društvo.

Novomeščani so se na razpis prijavili z odkritjem in raziskavo izredno zanimive, lepo zakapane, Brajerjeve jame, ki so jo naredili takorekoč iz nič. Jama je bila dobro dokumentirana, poslikana in docela raziskana, v njej pa so opravili tudi speleobiološke raziskave. Ajdovci so se na razpis prijavili z lanskimi raziskavami v svoji najgloblji jami Bela griža 1. V njej so v lanskem letu opravili preko 5 akcij tekom katerih so jamo poglobili do trenutne globine 884 metrov. Bela griža je zanimiva že zaradi svoje globine, še toliko bolj pa jo dela zanimivo dejstvo, da je to najgloblja nealpska jama v Sloveniji. V lanskem letu so ajdovski jamarji v Beli griži izmerili preko 1700 metrov novih rovov na dnu pa jih je ustavil sifon, ki je po gladini že zelo blizu izvirom Hublja nad Ajdovščino. Jama je bila zgledno predstavljena in dobro dokumentirana.

Obe prijavi sta poleg obveznih zapisnikov in slik vsebovali tudi kratek film o raziskovanju jame. Komisija v sestavi dr. Uroš Herlec iz Odseka za geologijo Univerze v Ljubljani, dr. Bojan Otoničar iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Mihael Rukše iz Jamarskega kluba Novo Mesto, Bogomir Remškar iz Jamarskega društva Danilo Remškar Ajdovščina ter Gregor Pintar iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana je prvo nagrado podelila Jamarskemu društvu Danilo Remškar iz Ajdovščine za nova odkritja v spodnjih delih jame Bela griža 1 na Trnovskem gozdu.

Nagrada je že postala tradicionalna, podelitev pa dobro obiskan dogodek s strani za jamarstvo zainteresiranih Slovencev. Ob priložnosti letošnje podelitve nagrade Viljema Puticka so člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana predstavili spletno aplikacijo elektronski kataster jam. Spletni kataster jam naj bi povečal dostopnost jamarskega gradiva ter obenem olajšal oddajanje in dodajanje novih spoznanj o posameznih jamah, s tem pa še olajšal pravo raziskovalno jamarstvo v Sloveniji.

Sponzor nagrade je Treking šport d.o.o. z blagovnima znamkama Petzl in Tendon.