2014 – Prekova jama

­­­­Legenda o jami, iz katere se ob velikem dežju sliši voda, je jamarje iz JD Gorenja vas pripeljala v Izgorje blizu Rovt. Prvi ogled terena je potrdil verodostojnost lokalne legende, saj so že ob prvem obisku, po spustu čez 50 m globoko brezno, odkrili glavnega okrivljenca za nastanek legende – nekaj metrov visok slap. Jamo so poimenovali Prekova jama (katastrska številka 11.262) , po bližnji kmetiji Pr’Preku, v bližini katere je vhod. Ob odkritju jame so v vhodnih delih našli skozi leta odvržene odpadke, predvsem veliko konzerv in klavniških odpadkov, zaradi česa so sklenili izvesti manjšo čistilno akcijo. Odpadkov ni bilo veliko, a vseeno preveč, – za 5 transportnih vreč. Raziskava vhodnega brezna in glavne dvorane pa je dala slutiti, da gre za jamo večjih dimenzij, saj so se obetala 4 morebitna nadaljevanja. Dve nadaljevanji sta bili pritočni in odtočni meander, oz.  glavni rov, presekan z vhodnim breznom in centralno dvorano. Oba stranska rova, pa se v nadaljevanju združita z glavnim rovom. Glavnina raziskav je bila zato usmerjena v glavni aktivni rov, a se je tudi ta do jeseni 2014, na žalost, zaključil. Odgovorna je bila, kakopak, za jamarsko raziskovanje značilna – ožina. Ponovni zagon so fantje dobili v prihodnjih akcijah, ko je enemu izmed njih uspelo najti nadaljevanje v ožinah vodnega meandra. Navdušenje nad odkritjem je bilo povzeto tudi v imenu, tokrat prehodne ožine, Zlata žila. Od tu pa je meander pripeljal v še eno dvorano, dvorano v kateri so našli jajce –Kurnik. Med raziskovanjem so poleg jajca našli še nekaj kosti, kar jih je skupaj z zvoki avtomobilov in glasovi soraziskovalcev (od zunaj), prepričalo da so našli jamski sistem. Svoja dognanja so v naslednjih akcijah preverili z lavinsko žolno, potem pa so prekop še fizično odkopali in se ponovno povezali z zunanjim svetom. Ob koncu raziskav so v jami namerili ca 1020 m poligona in 15 m globine, kar jamo uvršča med večje jame na tromeji Primorske, Notranjske in Gorenjske.