Predavanja: “Lipertova jama – raziskave in odkritja v zadnjem letu”

Vse člane društva in druge ljubitelje speleogije vabimo na predavanje z naslovom “Lipertova jama – raziskave in odkritja v zadnjem letu”, ki bo v torek, 2.12.2014 ob 18.00 uri v Biološkem središču, Večna pot 111 (nasproti živalskega vrta). Predavali bodo France Šušteršič, David Senica, Marko Vogrič in Igor Maksim Košir.

Lipertovo jamo je konec 19 stoletja raziskal in opisal gozdarski inženir Vilijem Putick, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Iskanje te jame je burilo domišljijo že kar nekaj jamarskim rodovom. Kljub temu, da jama, ki bi ustrezala Putickovemu opisu, ni bila nikoli najdena, je bilo na področju Lanskega vrha v preteklosti odkritih precej jam – med njimi tudi največja Najdena jama. Lansko leto je Društvo za raziskovanje jam Ljubljana praznovalo 50-letnico preboja v notranje dele Najdene jame. Praznovanje te obletnico je ponovno vzbudilo veliko zanimanje za iskanje Lipertove jame – tokrat tudi z novimi tehnologijami. Aktivnosti v zvezi z iskanjem Lipertove jame (oziroma z preiskovanjem tega terena nasploh) so vodili naši starejši člani – prav tisti, ki so bili najbolj zaslužni za raziskovanje Najdene jame v preteklosti. Predavanje bo zajemalo naslednje teme:
– Problem Lipertove jame; starejša zgodovina iskanja, iskanje do vključno tematske številke GP (2013) – France Šušteršič.
– Raziskave zadnjega leta in neposredni rezultati – David Senica in Marko Vogrič .
– Vroče točke; nadaljnje smeri iskanja Lipertove jame – Igor Maksim Košir.
– Ostale srednjeročne naloge na območju Lanskega vrha – France Šušteršič.

Vljudno vabljeni