Razstava Globine gora

Ob 110 letnici ustanovitve Društva za raziskavanje jam sedežem v Ljubljani in 100 letnici Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov, je naše Društvo tri dni po 110 rojstnem dnevu (15. 5 . 2020 ) v atriju Ministrstva za okolje in prostor postavilo na ogled fotografsko razstavo.

Prva avtorja fotografij Uroš Kunaver in Matic Di Batista vam s pomočniki na dobrih ducat fotografijah predstavjata mrzle, zahtevne in nevarne globine visokogorskega krasa, ki terjajo posebno drzovitost in vztrajnost. Da častitljiva starost Društva ni ovira, govori tudi dejstvo, da so bile vse fotografije posnete v zadnjem desetljetju v jamah Triglavskega narodnega parka, ki je bil ustanovljen glede na predloge Spomenice.

Srečen rojstni dam želimo vsem Članom in Članicam ter simpatizerjem našega Ferajna!