Kategorija Dogodki

Predavanje: “J2 – Mehika”

Vabimo vas na predavanje, ki bo v torek 6.5.2014, ob 18:00, na Biotehniški fakulteti – oddelek za biologijo, predavalnica B2. Opis: Matija Perne in Matic Di Batista sva se Aprila 2013 pridružila odpravi v jamo J2, v Mehiki. Ekipo odprave so sestavljali jamarji iz različnih držav po svetu. Vodenje je prevzel Bill Stone, ki na tem delu Mehike deluje že…

Srečanje v Ljubljani ob 50. obletnici začetka jamarskih raziskovanj Kanina

Osnovne informacije o srečanju Povod za srečanje in namen: Pred 50 leti smo tudi na slovenski strani Kanina začeli s sistematičnimi raziskavami tamkajšnjega visokogorskega krasa in jam. Od takrat so generacije domačih in tujih jamarjev Kaninsko pogorje postavile na zemljevid najpomembnejših visokogorskih kraških območij na svetu. Zaradi tega organiziramo srečanje, na katerega ste vabljeni vsi, ki ste in boste raziskovali jame Kaninskega pogorja…

Predavanje: “Potresi, ledeniki, plazovi… – alpska pokrajina kot zapisovalec geoloških katastrof”

Idilični alpski pejsaž je tudi v Sloveniji nastal kot posledica prav nič idiličnega dogajanja v bližnji geološki zgodovini. Ne samo v zgodovini, tudi danes se posledice kvartarnih klimatskih sprememb na milo rečeno neprijeten način seštevajo s tektonsko aktivnostjo širšega ozemlja. Rezultate poznamo: potresi, podori, plazovi… Predvsem (a ne samo) na primeru Zgornjega Posočja se bomo sprehodili skozi zapise večinoma bolj ali manj katastrofičnih dogodkov v…

Predavanje: “Predavanje o novostih v E-katastru jam”

Predaval bo David Senica. E-kataster jam, prvi spletni kataster jam na svetu, je od leta 2005, ko smo pognali prvo različico aplikacije, postal priljubljeno orodje jamarjev in ostalih ljubiteljev narave, ki jih zanima podzemeljski svet Slovenije. Registriranih je že več kot sedemsto uporabnikov. V Društvu za > raziskovanje jam Ljubljana smo se zato odločili, da aplikacijo nadgradimo z novimi funkcijami in novim uporabniškim vmesnikom ter obogatimo zbirko…

Predavanje: “Zemljepisna imena, njihov pomen in uporaba, na primeru raziskovanja jam in krasa na Kaninskem pogorju”

Predaval nam bo dr. Jurij Kunaver. Namen predavanja je opozoriti, da gre v primeru zemljepisnih ali ledinskih imen v gorskem svetu za zanimivo, a občutljivo dediščino, ki je vredna naše skrbi in pozornosti. Odgovorno mora biti ne samo ravnanje z njimi, pač pa tudi uvajanje imen za nove, raziskane jame. Predavatelj bo predstavil topografske karte Kaninskega pogorja najrazličnejšega izvora skupaj z zastopanostjo zemljepisnih imen…

Predavanje: “Modeliranje speleogeneze na prehodu iz toka pod tlakom v tok s prosto gladino”

Jutri (torek) 5.2.2013, bo v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri bo Matija Perne predstavil Modeliranje speleogeneze na prehodu iz toka pod tlakom v tok s prosto gladino. Ena od metod preučevanja nastanka jam in razvoja kraških vodonosnikov je numerično modeliranje – reševanje enačb, ki izhajajo iz naravnih zakonov in opisujejo obravnavane…

Predavanje: “Ledene jame”

Predaval bo Jure Košutnik. Raziskave ledenih jam so pomembne, saj nam nudijo vpogled v preteklost in lahko z njimi napovedujemo prihodnost. Ledene jame na nizkih nadmorskih višinah predstavljajo okolje s krhkim ravnovesjem in so idealni objekti za preučevanje podnebnih sprememb. V izbranih ledenih jamah v Sloveniji potekajo meritve temperature zraka in spremembe prostornine ledu. Na predavanju bodo predstavljene glavne značilnosti ledenih jam, podan kratek zgodovinski pregled…

Predavanje: “Razširjenost, biologija in raziskovanje slepih postranic rodu Niphargus”

Predaval bo Teo Delič. Leta 1849 je bila na osnovi osebkov iz Predjamskega sistema opisana prva vrsta rodu slepih postranic, Niphargus stygius. V zadnjih 160 letih je svoje znanstvene opise dobilo dodatnih 320 vrst tega rodu, trend naraščanja števila znanih vrst pa se še vedno nadaljuje. Raznolikosti v velikostih in telesnih oblikah znotraj rodu ter odpornost proti različnim abiotskim dejavnikom je rodu Niphargus omogočila naselitev vseh tipov…

Predavanje: “50 let Jamarskega kluba Novo mesto”

Tokratno predavanje bo posvečeno Jamarskemu klubu Novo mesto. Ob petdesetletnici nam ga bodo prišli predstavit njegovi člani, in sicer bo Andrej Gašperič predstavil 50 let Jamarskega kluba Novo mesto, Mihael Rukše bo govoril o raziskovanju članov JKNM, Jože Tomšič pa bo predaval o naravovarstvu oziroma čiščenju jam. Predavanje bo v torek, 2.10.2012, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob…

Predavanje: “Misty Mountains and Giant Caves: Recent Exploration in China / Meglene gore in orjaške jame: nedavne raziskave na Kitajskem”

Predaval bo Matt Covington. The Hong Meigui caving club was founded in 2001 by an international group of cavers for the purpose of exploring caves in China. During March of this year, Hong Meigui organized an expedition into the Tongzi region to continue exploration of a large cave system there. A group of 11 cavers from the US and UK spent…

Predavanje: “Prva pomoč za jamarje”

Predava Anton Praprotnik. Po mnenju organizatorja je prva pomoč ena tistih stvari, na katere se je koristno čim bolj spoznati. Znanja s tega področja pa v vsakdanjem življenju praviloma ne obnavljamo in se počasi izgublja, zato ga je včasih treba načrtno obnoviti, na primer na aprilskem jamarskem predavanju. Vabljeni. 3.4.2012 na Naravoslovno tehnično fakulteto v Ljubljani ob 18:00.

Predavanje: “Jame in jamske živali v Braziliji – nova odkritja”

Predaval nam bo Rodrigo L. Ferreira. Odkrivanje jam v Braziliji se je dobro pričelo šele pred nekaj desetletji, glede na velikost države pa je potencial za speleološka odkritja še zelo velik. Jame najdemo v zelo različnih kamninskih podlagah. V zadnjih dveh desetletjih se je pričelo bolj natančno proučevanje živalstva v jamah, ki je pripeljalo do zanimivih odkritij novih živalskih vrst, med katerimi so mnoge izključno…

Predavanje: “Varstvo podzemeljskega živalstva – primerjava dveh kraških območij z različnih celin”

Predavala bo Maja Zagmajster. V podzemeljskih okoljih živijo številne živali, ki jih na površini ne najdemo več. Imajo zelo majhna območja razširjenosti, nemalo vrst je znanih le iz ene jame. V jamah brez pozornega pregleda nanje naletimo precej redko, pogosto je treba uporabiti pasti in ponoviti obiske. Za učinkovito varstvo tako podzemeljskih živali ni pomembno le varstvo jam kot takih, ampak tudi površja nad…

Predavanje: “Udornice”

Predaval bo France Šušteršič. Udornice spadajo med pomembnejše oblike kraškega površinskega inventarja. Po definiciji so nastale s podiranjem jamskih stropov in so tedaj projekcije podzemskega zakrasevanja na površje. V zadnjih letih so vsestranske raziskave udornic, predvsem na krasu Slovenije, osvetlile več vidikov nastanka in nastajanja udornic. Med njimi so najpomembnejši splošni geološki (strukturni pogoji), ki pogojujejo nastanek večjih jamskih prostorov ter določajo delikatno ravnovesje med…

Predavanje: “Kras in jame Avstralije”

Na predavanju se bomo spoznali s krasom in jamami Avstralije, ki sta jo Jure in Anita Košutnik obiskala marca leta 2010. Osredotočili se bomo na podzemne in nadzemne pojave v različno starih in zato različno zakraselih apnencih Avstralskih Alp, južne obale Novega južnega Walesa in Južne Avstralije in območje severno od Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije. Obenem bo govora tudi o drugih, predvsem naravnih znamenitostih omenjenih regij,…

Predavanje: “Čolniči – jama podzemnega Cemuna”

Predavanje Mateja Kržiča (DLKJ) in Mitje Prelovška (DZRJL). Jama je bila odkrita in izmerjena s strani članov Društva ljubiteljev Križna jama septembra 2009. Letošnja izredna hidrološka suša je odprla večinoma stalno zalite rove, skozi jamo je zavejal prepih in nakazal smer nadaljevanja. S prečko nad sifonom in dvema ozkima prehodoma se je odprlo še nekaj sto metrov ozkih rovov, za njimi pa široki…

Predavanje: “Arduous Exploration in One of the World’s Deepest Cave Systems / J2 2009 – naporno raziskovanje v enem najglobljih jamskih sistemov sveta”

Tudi letos smo se odločili pripravljati predavanja za javnost, sezono bomo začeli drug mesec, kakor se spodobi z Mehiko. Predaval nam bo Matt Covington. While Everest has already been climbed, the deepest cave in the world still awaits discovery.  Given the current knowledge of world geology, there are a select few areas where it is likely to be found.  One of these…

Predavanje: “Jama Sežanske reke”

Bogomir Remškar bo na kratko predstavil kopanja in raziskovanja v Jami Sežanske reke, kjer so prišli v že znano Stršinkno jamo in do podzemnega toka Reke. Predavanje bo v torek, 7.6.2011, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo. Vabljeni!

Predavanje: “Pomembna brezna in jame Velebita”

Dalibor Paar in Darko Bakšić nam bosta predstavila rezultate jamarskih raziskav in znanstvena (hidrogeološka, mikroklimatska in druga) spoznanja o velikih jamah in breznih Velebita ter možnostih nadaljnjih raziskav. Na Velebitu so znane tri jame, globlje od 1000 m, poleg njih pa še osem globljih od 500 m. Po zadnjih raziskavah je dolžina sistema Kita Gaćešina-Draženova narasla na 18,2 km, s čimer je od leta 2010 to najdaljša…