Glas podzemlja 1978

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

Friedrich Müller: Kačja jama na Krasu pri Divači. – 1
N.N.: Kratka igra po resničnem dogodku. – 4
Daniel Rojšek: Pregled ekskurzij od druge polovice novembra 1976 do 21.3.1978. – 5
Rado Smerdu: S filmsko kamero v Triglavskem breznu. – 6
Danijel Rojšek: Poročilo o jamarski šoli 1977/78. – 7
Joerg Prestor: Prvič v Pološki jami ali prvič v elementu. – 8
Rado Smerdu: Navodilo za uporabo “Seznama jamarjev DZRJL za pomoč pri nezgodah”. – 13
N.N.: Seznam jamarjev DZRJL za pomoč pri nezgodah. – 14