Glas podzemlja 2019

Prelistajte celotno številko ali si jo oglejte v PDF formatu.

UVODNIK
Aleksandra Krajnc: Nagovor urednice
Jurij Kunaver: Jožetu Pirnatu – Jozlu v spomin!

HISTORIAT
France Šušteršič : Visokogorski kras na Malih podih pod Skuto
France Šušteršič: Najgloblje jame v Jugoslaviji v 50-ih letih prejšnjega stoletja
France Šušteršič: Nove raziskave v Žankani jami pri Rašporju
France Šušteršič: Izza ozadja raziskav Žankane jame v letu 1968
Viktor Koselj: Planinska jama – iskanje poti v smeri Pivke jame
Primož Presetnik: Zbrana bibliografija častnega člana Tomaža Planine
Primož Presetnik: Odmev na članek Jamarska nesreča pri raziskovanju Brezna pri Medvedovi konti jeseni 1960 oz. spomine obujaj, vendar se v kataster pomujaj!

IZOBRAŽEVANJE
Špela Borko: V iskanju izgubljene vizure ali kako se ne lotiti sistema

RAZISKAVE
Rok Grecs: Dve izgubljeni jami na skopelski gmajni
Matevž Hreščak: Petnjak
Matic Di Batista: Brezno na Toscu
Jure Bevc: Raziskave v Romeu v letu 2018
Matic Di Batista: Evklidova piščal
Franci Gabrovšek: P4 iz onostranstva
Špela Borko: Pregled dejavnosti v Kaninskih globinah
Vid Naglič: Jamarjenje po Španiji

TABORI
Jure Bevc: Dnevnik prvomajskega tabora 2018 na Javornikih
Špela Borko: Kaninski dnevnik 2018 (28. 7. – 5. 8. 2018)
Mike Ficco, Teo Delić, Katarina Kosič Ficco, Philip Schuchardt: Ekspedicija Kučka korita, Črna gora 2018

VARSTVO JAM
Jure Košutnik: Čistilna akcija DZRJL 2018

JAMARSKA ŠOLA
Nika Pišek: Jame
Matevž Hreščak: Moje prvo jamarsko leto in pregled delovnih akcij »Kraške sekcije« v letu 2018

KOMENTARJI K DELOVANJU DRUŠTVA
Primož Presetnik: Novo registrirane jame in katastrsko gradivo prejeto v letih 2017 in 2018
Teo Delić: Izjemne nagrade za izjemne čase, Nagrada Viljema Puticka 2017
Špela Borko: Pregled jamskih sistemov v Sloveniji
Primož Presetnik: Predlog dopolnitev in sprememb vodenja preglednice Osnovnih podatkov o jamah
Matija Perne: Podnebne spremembe na ferajnu – začetki in dosežki komisije za klimatizacijo društvenih prostorov
Primož Jakopin: DZRJL – Predlog za spremembo imena društva v treh tujih jezikih

USTVARJALNI JAMARJI
Maja Zagmajster: Kako nas je poziv z druge strani luže spodbudil, da smo posneli filmček o obisku Planinske jame