Jubilejni Glas podzemlja 2015 – ob 10-letnici Nagrade Vilijema Puticka in 105. obletnici DZRJL

Prelistajte celotno številko ali si jo oglejte v PDF formatu.

Kar 37 avtorjev je prispevalo tekste za povzetke v preteklih desetih letih prijavljenih dosežkov na razpis za Nagrado Vilijema Puticka.

Kazalo:

Aleksandra Privšek: Predgovor. – 4
Bojana Fajdiga: Nagrada Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek. – 5
France Šušteršič: Viljem Putick in njegov prispevek k tehničnemu vidiku našega jamarstva. – 8
Skupina avtorjev: Komisija in komentarji nekaterih članov komisije za podeljevanje Nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek. – 11
Nataša Prestor: Kipci Viljema Puticka. – 15
Skupina avtorjev: Prijavljeni jamarski dosežki v obdobju 2005–2014. –  17
Skupina avtorjev: Pomembnejše raziskave DZRJL v obdobju 2005–2014. – 97
Teo Delić: Nagrada Viljema Puticka v prihodnje. – 119
Sponzor nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek. – 124
Slika kipcev Viljema Puticka. – 125