1992 – Zaščita netopirjev v Marijinem breznu

Bližina priljubljene sprehajalne poti v bližini Škofje Loke, je imela za posledico tudi večji obisk jame.

Zaradi varstva množice prezimujočih netopirjev v jami Marijino brezno, smo na vhod jame 28. 11. 1992 namestili rešetke s primernimi vodoravnimi odprtinami, ki omogočajo lažji prelet netopirjev. To je bila prva taka akcija varovanja netopirjev v Sloveniji. Od takrat se je število netopirjev močno dvignilo in verjamemo, da smo k temu pripomogli tudi mi. Skrbnik jame je postalo Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka, ki pa v jamo obiskovalcev običajno ne spušča preko zime.