2010 – Ograditev Globokega brezna pri Lazah

Da bi preprečili nadaljnje odmetavanje odpadkov v Globoko brezno pri Lazah (imenovano tudi Brezno pri Leskovi ogradi), smo 30. maja 2010 postavili kovinske nosilce za ograjo, 28. junija 2010 pa je Janez Kanoni – Žan delo končal s postavitvijo lesenega dela ograje. Po prvi fazi (čiščenje jame 17. marca 2010) smo s postavitvijo ograje zaključili drugo fazo. Upali smo da bo sledila tretja faza – postavitev informacijske table. Vendar ni. Še več, ograjo je bila podrta v septembra 2014, ko so na veliko čistili gozd po žledolomu. Prostor med jamo in cesto so uporabljali za “krlišče” (spravilo hlodovine). Tako je to pri nas…