2011 – Zaščita novih delov Konasnice

Člani našega društva smo v februarju 2011 po seriji napornih kopaških akcij našli približno en kilometer bolj ali manj vodoravnih – novih rovov v jami Konasnica (št. naravne vrednote 401241) pri Dražgošah. Že na drugi akciji v nove del smo zaradi varstva jame označili pot po jami.  Hitro smo spoznali, bomo prisiljeni zaradi varstva geomorfoloških posebnosti, ki jih je v tej prej nepoznanem in zato nedotaknjenem delu narave res veliko jamo zapreti. Zato smo z dovoljenjem Agencije RS za okolje (št. 35602-89/2011-4) namestili na prehod v nove dele vrata, ki preprečujejo nenadzorovan obisk in tudi zmanjšujejo prepih na podobno raven kot pred odprtjem ožine. Pri tem smo se tudi v drugih točkah držali pogojev navedenih v dovoljenju (napisi z imenom jame, potrebnimi opozorili, pogojev del in montaže v jami…, glej priložene fotografije).

ARSO smo tudi predlagali, da imajo ključe vrat domačini oz Krajevna skupnost Dražgoše –Rudno, ZRSVN OE Lj kot pristojen državen organ na področju varstva naravnih vrednot in naše društvo kot odkritelj novih delov. ARSO je tako razdelitev potrdila. Trenutno je krajevni poverjenik kar upravljalec okrepčevalnice in muzeja Brunarica v Dražgošah, saj je prvi upravljalec, g. Ambrožič, tudi aktivno sodeloval pri raziskavah in zaščiti jame. Krajevni poverjenik skrbi za izdajo ključev in za vpisno knjigo v katero se morajo vpisati vsi obiskovalci jame, druga vpisna knjiga pa je v sami jami takoj za vrati. Dogovorjeno je, da se brez njegove vednosti v jamo ne hodi, četudi ima npr. naše društvo svoj izvod ključa.

DZRJL v skladu z dovoljenjem ARSO, do izvedbe postopka izbire skrbnika opravlja naloge skrbnika jame in bo o številu obiskovalcev poročal ZRSVN, hkrati z našim letnim poročilom o spremljanju stanja jam.