od št. 1801 do 3300

Katastrska številka / ime jame / leto verjetne registracije / organizacija / zapisnikar:

1802 / Brezno pri Kvasici / 1961 / DZRPJ (Ljubljana) / Hrovat Alojzij
1803 / Fučkovski zdenec / 1960 / DZRJ Slovenije / Sket Boris
1804 / Stubica / 1960 / DZRJ Slovenije / Sket Boris
1807 / Bezgovka / 1960 / DZRJ Slovenije / Sket Boris
1812 / Lebica / 1961 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
1821 / Peklova jama / 1958 / DZRJ Slovenije / Pugelj Janez
1822 / Gozdarjev dom / 1958 / DZRJ Slovenije / Pigelj Janez
1823 / Pavševo brezno / 1957 / DZRJ Slovenije / Pugelj Julij
1824 / Pugljevo brezno / 1958 / DZRJ Slovenije / Pugelj Janez
1826 / Šahovica / 1958 / DZRJ Slovenije / Pugelj Janez
1827 / Snežnica pod Korenom / 1958 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
1828 / Spodnja Polšna / 1958 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
1829 / Kevderc ob Stari cesti pod Raskovcem / 1958 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
1830 / Brezno v profilu 206 pri Kačičih / 1957 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
1831 / Brezno v profilu 65 pri Petrinjah / 1957 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
1834 / Matkovo brezno / 1957 / DZRJ Slovenije / Drašlar Kazimir
1835 / Jama s kamna / 1958 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
1836 / Brezno v Jelenovem žlebu / 1958 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
1842 / Babna buža / 1959 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije / Pretner Egon
1862 / Hvalova jama / 1959 / JK Idrija, DZRJ Slovenije / Logar Srečko
1863 / Brezno za grabnom / 1959 / JK Idrija, DZRJ Slovenije / Logar Srečko
1864 / Jama na Juntezovem lazu / 1912 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
1865 / Jama Za vrhmi / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
1866 / Pri jamicah / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
1917 / Korinjska jama / 1965 / JK Ljubljana / Ramor Andrej
1921 / Jama pri drogu 70 / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
1922 / Široka jama v Bezovčini / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
2000 / Anžetova jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2014 / Mala jama / 1906 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
2026 / Brezno pod tobakovo hruško / 1961 / DZRJ Slovenije / Koselj Viktor
2066 / Udorna jama na Tratah na Mežaklji / 1959 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2067 / Vodna jama na Čisovcu na Mežaklji / 1959 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2075 / Brezno ob cesti Laze-Logatec / 1958 / DZRJ Slovenije / Pugelj Janez
2083 / Francetova jama / 1958 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2084 / Turkov prepad / 1959 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2085 / Drakslerjev prepad / 1959 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2086 / Krajškova luknja / 1959 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2088 / Brezno pod Koblakom / 1959 / DZRJ Slovenije / Štefančič Martin
2090 / Brezno pod Velikim vrhom / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2092 / Grda jama / 1959 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2093 / Pasja jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2094 / V Griču jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2095 / Brezno nad Jarčjim potokom / 1950 / DZRPJ (Ljubljana) / Štirn Jože
2102 / Skedenj pri Žalni / 1959 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2103 / Mirniče jama / 1959 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2129 / Jama v Šolskem talu / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2130 / Jama v Miklavževem talu / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2131 / Jama v Bojčevem talu / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2132 / Jama v Srednjem talu / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2133 / Jama na Kajžarjevem lazu / 1912 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2134 / Jančja jama / 1912 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2135 / Luknja pri Jančji jami / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2136 / Jama na Ravneh / 1912 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2137 / Tkalčeva jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2138 / Jama pri Cesti / 1960 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2139 / Jama v železniškem useku / 1912 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2140 / Pri jamicah 1 / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2141 / Pri jamicah 2 / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2142 / Pri jamicah 3 / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2143 / Skrinjica / 1913 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2144 / Široka jama na Plehu / 1913 / DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2145 / Čudovka / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Savnik Roman
2156 / Jama na Žalskem polju / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2162 / Brezno pod Oblekom / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2185 / Luknja pod Rudnim / 1960 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2187 / Zgonuha / 1953 / DZRPJ (Ljubljana) / Hrovat Alojzij
2191 / Skednevnica / 1956 / DZRJ Slovenije / Čadež Nada
2196 / Veliko Šemrlovo brezno / 1960 / JK Idrija, DZRJ Slovenije, JK Koper / Logar Srečko
2198 / Bajčevo brezno / 1960 / JK Idrija, DZRJ Slovenije / Logar Srečko
2200 / Jožetovo brezno / 1960 / JK Idrija, DZRJ Slovenije / Logar Srečko
2205 / Jama blizu Mrzle jame pri Ložu / 1960 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije / Pretner Egon
2206 / Brezno I pri kamnu 17- oddelek 8 (Laze) / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
2212 / Preserska jama / 1971 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Verbovšek Renato
2213 / Krmelka / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2214 / Mihajla jama / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2216 / Jama na senožetih / 1913 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
2298 / Brezno na Murnovem / 1957 / DZRJ Slovenije / Baraga Andrej
2299 / Jama na Babi / 1957 / DZRJ Slovenije / Baraga Andrej
2300 / Krkonove jame / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2301 / Brezno na Benčinovem / 1959 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2302 / Jančna jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2303 / Snežno brezno ob poti Korošica-Ojstrica / 1960 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2305 / Jama V gošči / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2313 / Jama v Adamičevem talu / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2316 / Malikovec / 1955 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2317 / Kevdrc na Vidrenci / 1961 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije / Pretner Egon
2326 / Velika jama / 1951 / DZRPJ (Ljubljana) / Hrovat Alojzij
2330 / Brezno pri Medvedovi konti / 1960 / DZRJ Slovenije / Rebek Rado
2345 / Hudičeva jama / 1906 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
2346 / Jama v Pohlicah / 1956 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
2356 / Jama pri Vranovičih / 1961 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
2358 / Shornica / 1935 / DZRPJ (Ljubljana) / Hrovat Alojzij
2363 / Župenca / 1906 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij
2369 / Saševa jama na Vršičih / 1960 / DZRJ Slovenije / Potrč Vanč
2370 / Lazarjeva jama / 1960 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2371 / Jama ob poti na Pernike / 1961 / DZRJ Slovenije / Rebek Rado
2372 / Prepad na Trbičih / 1961 / DZRJ Slovenije / Rebek Rado
2373 / Maškov prepad / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2374 / Prepad nad Kapnikarjevim rovtom / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2375 / Pernikarjeva jama na Jesenu / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2376 / Tancekov prepad / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2377 / Kurijev prepad / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2378 / Mala jama v Borštu / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2379 / Velika jama v Borštu / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2380 / Brezno pri udoru v Prestrani / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2381 / Brezno na gmajni / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2382 / Razstreljeno brezno / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2383 / Brezno v mlinu / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2384 / Brezno pri mlinu / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2385 / Brezno pri Mrhovišču / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2386 / Jama Veternik / 1990 / DZRJ Ljubljana / Zupanc Andrej
2388 / Jama pri studencu / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2389 / Bacljeva jama / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2390 / Jama v Laščah / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2391 / Kraljica 1 / 1956 / DZRJ Slovenije / Čadež Nada
2392 / Brezno 2 v gozdu nad Lučami / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2393 / Brezno v Prestrani / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2395 / Brezno za Oblekom / 1960 / DZRJ Slovenije / Velkavrh France
2396 / Jugovčeva jama / 1990 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
2398 / C-2 (Pršivec) / 1989 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
2399 / Ivačičeva jama / 1961 / DZRJ Ljubljana, Akad. turist. klub Wroclaw
2416 / Brezno pri Ledenici / 1962 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije / Savnik Roman
2420 / Snežniško brezno / 1950 / DZRPJ (Ljubljana) / Pretner Egon
2477 / Brezno 1 pri totalizatorju / 1962 / DZRJ Slovenije / Planina Tomaž
2480 / Malo brezno v Starem koniku / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2481 / Brezno vzhodno od Tolstega vrha / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
2482 / Brezno na robu udorne doline / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2490 / Logaška jama / 1962 / DZRJ Slovenije / Marussig Miran
2491 / Brezno na Pevcu / 1963 / JK Idrija, JK Ljubljana / Logar Srečko
2507 / Kevdrc pri Kalčku / 1963 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2509 / Putikova jama / 1964 / JK Ljubljana / Košir Igor
2557 / Jama pri Lavrinovi ogradi / 1964 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2559 / Metodovo brezno 2 / 1964 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2569 / Brezno na Ržišču / 1963 / JK Ljubljana / Zrnec Janez
2571 / Andrejevo brezno / 1964 / JK Ljubljana / Di Batista Metod
2574 / Štefanova jama / 1964 / JK Ljubljana / Suwa Tone
2576 / Brezno ob udornici / 1934 / DZRPJ (Ljubljana) / Dolar Ivan
2587 / A-4b (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Velkavrh France
2588 / A-5 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2589 / B-1 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2590 / B-2 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2591 / B-3 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2592 / D-1 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Velkavrh France
2593 / D-2 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana
2594 / D-3 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Velkavrh France
2595 / D-4 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana
2596 / D-7 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana
2597 / D-9 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2598 / D-12 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Velkavrh France
2599 / D-16 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2600 / E-1 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2601 / E-2 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Kunaver Jurij
2602 / E-3 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Kunaver Jurij
2603 / E-5 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2604 / E-8 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2605 / E-9 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2606 / Brezno petorčki / 1963 / JK Ljubljana / Kunaver Jurij
2607 / Jama levega izvira Glijuna / 1963 / JK Ljubljana / Sket Boris
2608 / Mačje jame / 1963 / JK Ljubljana / Velkavrh France
2609 / F-7 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana
2611 / G-1a (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2612 / Ledena jama / 1963 / JK Ljubljana / Kunaver Jurij
2613 / H-1 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Suwa Tone
2614 / H-2 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2615 / H-3 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2616 / H-4 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2617 / Naravni most pri Lazah / 1963 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2618 / Peršinovo brezno / 1963 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2619 / Brezno ob Pravični poti / 1963 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2620 / F-9 (Kanin) / 1964 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2621 / F-11 (Kanin) / 1964 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2622 / F-14 (Kanin) / 1964 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2623 / F-16 (Kanin) / 1964 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2624 / F-18 (Kanin) / 1964 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2678 / Železna jama / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2685 / Kotnikovo brezno / 1958 / DZRJ Slovenije, JD Rakek / Baraga Andrej
2741 / Črna jama pri Črnem potoku / 1964 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JK Ljubljana / Pretner Egon
2744 / Jama nad Bučjo pečjo / 1966 / JK Ljubljana / Modrijan Janez
2745 / Ičotova jama / 1965 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2747 / Jama v kamnolomu Drenov grič / 1966 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2749 / Pajčja jama / 1964 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2750 / Krimska jama / 1964 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2751 / Jama nad Ponikvami / 1964 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2752 / Matijetova jama / 1966 / JK Ljubljana / Modrijan Janez
2753 / Lukcova jama / 1937 / DZRPJ (Ljubljana) / Šerko Alfred
2754 / Zadnja Riba / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
2755 / Jama Grota / ni znano / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
2756 / Farovška jama v Dečjem / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2757 / Komendarjeva jama v Dečjem / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2758 / Konteč skedenjc / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2759 / Skedenjc pri Ratju / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2760 / Šepčev skedenj 2 / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2761 / Brezno na Pleškem hribu / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2762 / Skedenjc na Pleškem hribu / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2763 / Brezno na Kantetovem / 1965 / JK Ljubljana / Ramor Andrej
2764 / Ribčev dol / 1965 / JK Ljubljana / Ramor Andrej
2765 / Kantetova jama / 1965 / JK Ljubljana
2766 / Primoževo brezno / 1965 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2767 / Brezno nad Koriti / 1965 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2768 / Trenzovo brezno / 1965 / JK Ljubljana / Modrijan Janez
2769 / F-22 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2770 / F-21 (Kanin) / 1965 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2771 / Pokljuška luknja / 1961 / DZRJ Slovenije / Rebek Rado
2772 / Brezno 2 pri Totalizatorju / 1964 / DZRJ Ljubljana, Chelsea Speleologic Soc.
2786 / Jama v Velikem Dolcu / 1985 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
2787 / Brezno v Velikem Dolcu / 1985 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
2810 / Brezno za Kniževim bregom / 1972 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij
2812 / Požiralnik v Lučah 2 / 1962 / DZRJ Slovenije / Pirnat Stane
2820 / Bidljevo brezno / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2821 / I-2b (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2822 / I-3 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2823 / I-14 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2824 / I-7 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2825 / I-10 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Modrijan Janez
2826 / I-12 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Modrijan Janez
2827 / I-15 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2828 / I-17 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2829 / A-6 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2830 / D-17 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2831 / Antonovo brezno / 1963 / JK Ljubljana / Zrnec Janez
2832 / Brezno nad Podkrajem / 1960 / DZRJ Slovenije / Križaj Miomir
2833 / Brezno v Pšeničnem dolu / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2834 / Mala Smrečnica / 1984 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
2835 / Prugarjeva jama / 1966 / JK Ljubljana / Planina Tomaž
2836 / Romekovo brezno / 1966 / DZRJ Ljubljana, JK Wroclaw / Puc Matjaž
2837 / Zijalka pod W steno Križevnika / 1962 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2838 / Zijalka v Stolpiču / 1962 / DZRJ Slovenije / Gams Ivan
2884 / Wicherle / 1936 / DZRPJ (Ljubljana) / Pretner Egon
2908 / Ikina jama / 1965 / JK Ljubljana / Pirnat Stane
2909 / Jama pod grobom / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2910 / Maučevo brezno / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2911 / Brcetovo brezno / ni znano / DZRJ Ljubljana / Habič Peter
2915 / Jama dvojčka / 1965 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2916 / Jama v Trepetličju / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
2970 / B-6 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2971 / B-7 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2972 / B-10 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
2973 / B-11 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
2974 / B-12 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Gregorač Vid
2975 / D-10 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
2976 / F-26 (Kanin) / 1966 / DZRJ Ljubljana / Suwa Anton
2977 / F-27 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Juvan Marjan
2978 / F-28 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2979 / F-30 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Juvan Marjan
2980 / G-1b (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2981 / G-3 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Di Batista Metod
2982 / G-4a (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Krivic Primož
2983 / G-4b (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Di Batista Metod
2984 / I-4 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Velikanje Vlado
2985 / I-5 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Di Batista Metod
2986 / I-6 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
2987 / I-8 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2988 / I-11 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2989 / I-13 (Kanin) / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
2990 / I-20a (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2991 / I-20b (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2992 / I-21 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2993 / Marjetkina jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
2994 / I-23 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2995 / I-24 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2996 / I-25 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2997 / I-26 (Kanin) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
2998 / I-27 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
2999 / I-28 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Juvan Marjan
3001 / I-29 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Juvan Marjan
3002 / I-30 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Velikanje Vlado
3003 / I-31 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Velikanje Vlado
3004 / I-32 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Horvat Marjeta
3005 / I-33 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3006 / I-34 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3007 / I-35 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
3008 / I-36 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Gregorač Vid
3009 / I-37 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Gregorač Vid
3010 / I-38 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Di Batista Metod
3011 / I-39 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
3012 / I-40 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
3013 / I-41 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3014 / I-42 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3015 / I-43 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3016 / I-44 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3017 / I-45 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3018 / J-2 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Di Batista Metod
3019 / J-3 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Di Batista Metod
3020 / J-4 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3021 / J-5 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Di Batista Metod
3022 / K-1 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3023 / K-2 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
3024 / K-3 (Kanin) / 1968 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3025 / K-4 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3026 / K-5 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Modrijan Janez
3027 / K-6 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3028 / K-7 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Di Batista Metod
3029 / K-8 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3030 / Srnica / 1971 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3031 / Bajtna jama / 1995 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3032 / Kaverna / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3033 / Brezno pod železnico / 1967 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3034 / Teglovka / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3035 / Brezno na Milah / 1987 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3036 / Žanova jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3037 / Jama nad Vranjo jamo / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3038 / Štefanovo brezno / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
3039 / Davidovo brezno / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3040 / Brezno IV/1 (Lanski Vrh) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3041 / Jama pri Dolčku / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3042 / Široka jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3043 / Jama Gulpa / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3044 / Mikletova jama / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3045 / Brezno pri Dolčku / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3046 / Renetova luknja / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3047 / Jama pri zahodnem robu Lenarščice / 1984 / DZRJ Ljubljana / Planina Tomaž
3048 / Jama pod Globoko dolino / 1969 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3049 / Maričkina jama / 1967 / DZRJ Ljubljana, Akademski alpinistični odsek / Ileršič Janez
3050 / Prva jama v Planjavi / 1967 / DZRJ Ljubljana, Akademski alpinistični odsek / Ileršič Janez
3051 / Druga jama v Planjavi / 1967 / DZRJ Ljubljana, Akademski alpinistični odsek / Ileršič Janez
3052 / Borotova jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3053 / Luknja pod Zelenim robom / 1966 / JK Ljubljana / Puc Matjaž
3054 / Muščeva Bobnarica / 1966 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
3055 / Raguščeva Bobnarica / 1966 / JK Ljubljana / Pirnat Jože
3056 / Bokrova jama / 1966 / JK Ljubljana / Šušteršič France
3057 / Šepčev skedenj 3 / 1966 / JK Ljubljana / Ileršič Janez
3058 / Štefanova jama / 1966 / JK Ljubljana
3059 / Plahteča jama / 1966 / JK Ljubljana
3060 / Jama pri izviru / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3061 / Petelinovo brezno / 1963 / JK Ljubljana / Zrnec Janez
3062 / Habičev kevderc / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3063 / Tau Tona / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3064 / Jama na Grohotih / 1967 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3065 / Jama v Ozebniku / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3066 / Veliki spodmol v Globoščaku / 1966 / JK Ljubljana / Šušteršič France
3067 / Prva jama v Planinski koliševki / 1966 / JK Ljubljana / Planina Tomaž
3068 / Druga jama v Planinski koliševki / 1966 / JK Ljubljana / Planina Tomaž
3069 / Jama ob progi / 1967 / JK Ljubljana Matica / Poletti-Kopešič D.
3070 / Suhadolnikovo brezno / 1966 / JK Ljubljana / Radešček Rado
3071 / Repičeva jama / 1977 / DZRJ Ljubljana
3073 / Jama Lopa / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3074 / Jama na studencu / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3075 / Brezno pri Lazah P382 / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3085 / Galebja jama / ni znano / DZRJ Ljubljana / Pirnat Stane
3097 / Mivčja jama / 1931 / DZRPJ (Ljubljana) / Seliškar Andrej
3101 / Jama Medvednica / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3102 / Malo brezno za Suhim vrhom / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3103 / Mačkova jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3104 / Brezno v Črtežu / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3105 / Spodmol v Škofjem lomu / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3106 / Skrito brezno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3107 / Luknja pod Metodom / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3108 / Laži Slavcovo brezno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3109 / Jama Kobilnica / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3110 / Brezno Gicipi / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3111 / Pustna jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij
3112 / Matijetovo brezno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3113 / Jama Kloka / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3114 / Tatova jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Radešček Rado
3115 / Hermanova jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Radešček Rado
3116 / Jama Kibuba / 1968 / JD Sežana, DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
3117 / Ozka jama / 1968 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Puc Matjaž
3118 / Velikanska jama / 1968 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Šušteršič France
3119 / Jama v robidovju / 1968 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Šušteršič France
3120 / Pečina v Pliskovici / 1968 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3121 / Kokoljčeva grižica / 1968 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3126 / Kovačnica / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3127 / Partizanska jama / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3128 / Trlepovka / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3129 / Brezno 1 na Malem griču / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3130 / Brezno 2 na Malem griču / 1967 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3131 / Brezno nad slapom / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3132 / Brezno v serpentini / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3133 / Metkina jama / 1967 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič Marjan
3134 / Lučkina jama / 1967 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič Marjan
3135 / Pajkovka / 1967 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič Marjan
3136 / D-18 (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3137 / I-2a (Kanin) / 1967 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3138 / Rožanska jama / 1968 / DZRJ Ljubljana, DZRJ Kranj / Kanoni Janez
3139 / Andrečeva kevderca / 1968 / DZRJ Ljubljana, DZRJ Kranj / Planina Tomaž
3140 / Luknja v Šokovcu / 1968 / DZRJ Ljubljana, DZRJ Kranj
3149 / Brezno pri Štantu / ni znano / DZRJ Ljubljana / Dolar Ivan
3161 / Rauhova jama / 1958 / DZRJ Slovenije / Pugelj Janez
3163 / Jama dvojčki / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3164 / Spodmol v Vodnem dolu / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3165 / Brezno na trasi / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3166 / Gabrnška jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Jakopin Primož
3167 / Jama nad Sovatno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3168 / Brezno pod Planinico / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3169 / Lipiško brezno / 1968 / South Wales Caving Club, DZRJ Ljubljana / Krivic Primož
3170 / Brezno v škrapljah / 1967 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3171 / Pavletova jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3172 / Kravje brezno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Korenčan Zvone
3195 / Kovačeva jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3196 / Kevderc VI/4 (Lanski Vrh) / 1968 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3197 / Brezno pri Oglenicah / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3198 / Trnovška jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Jakopin Primož
3199 / Jama pri Trnovški jami / 1968 / JK Ljubljana Matica / Jakopin Primož
3200 / Mala Boka / 1968 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3201 / Brezno na Jatah / 1968 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3222 / Jama na Golem vrhu / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3223 / Svinjska jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3224 / Brezno na Lanskem vrhu / ni znano / DZRJ Ljubljana / Andjelič Jurij
3225 / Jurjeva jama / 1975 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3226 / Brezno IV/8 (Lanski Vrh) / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3227 / Tačka jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3228 / Jama pri Gabrenjevem Lomu / ni znano / DZRJ Ljubljana
3229 / Požiralnik II/15 (Lanski Vrh) / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3230 / Gobova jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3231 / Pečina na Plešivici / 1969 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Šušteršič France
3232 / Jama v Hrbci / 1969 / JD Sežana, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3233 / Jama 1 na Danskem / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3234 / Orleška jama / 1969 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana
3235 / Podmol nad Pogreščaki / 1969 / JK Ljubljana Matica, South Wales Caving Club / Šušteršič France
3236 / Brezno pri Kobilnici / 1969 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3237 / Brezno IV/3 (Lanski Vrh) / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3238 / Jama v Blejskem vintgarju / 1967 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3239 / Jama Globočnina / 1969 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3240 / Žabja jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij
3241 / Požiralnik ob Zgornjem kriškem jezeru / 1993 / DZRJ Ljubljana / Simić Marko
3242 / Brezno Ferenskega / 1965 / DZRJ Ljubljana, Poljski klub / Puc Matjaž
3243 / Brezno v južnem robu Razorja / 1965 / JK Ljubljana, Poljski klub / Puc Matjaž
3244 / Zijalka pod južnim robom Razorja / 1965 / JK Ljubljana, Poljski klub / Puc Matjaž
3245 / Ledenica pod južnim robom Razorja / 1965 / JK Ljubljana, Poljski klub / Puc Matjaž
3246 / Mačja jama / 1968 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3274 / Jama pri Lesjakovi štabirnici / 1970 / DZRJ Ljubljana, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU / Drovenik Božo
3285 / Milojkina jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3286 / Osja jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3287 / Luknja pod Osjo jamo / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3288 / Jama na Vrhu / 1968 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3289 / Izgubljeno brezno / 1968 / JK Ljubljana Matica / Kanoni Janez
3290 / Jama v Mašlju / 1972 / JK Ljubljana Matica / Krašovec Marko
3291 / Brezno pod Skalo / 1969 / JK Ljubljana Matica / Velikan
3292 / Jama ob vrtači / 1969 / JK Ljubljana Matica / Velikanje Vlado
3293 / Brezno na Gropajskem / 1969 / JD Sežana, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3294 / Brezno 1 ob Trebanjski poti / 1969 / JK Ljubljana Matica, South Wales Caving Club / Osborne John
3295 / Brezno 2 v Orleški smodnišnici / 1969 / JK Ljubljana Matica, South Wales Caving Club / Šušteršič France